مقاله انگلیسی ترجمه شده : گرایش ها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M163

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :  گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

عنوان انگلیسی:

Biases in social comparisons: Optimism or pessimism

چکیده فارسی:

مقایسه های اجتماعی بطور کلی به دو نوع گرایش منتهی می شوند، گرایش نسبی به خوش بینی (گرایش افراد به اینکه نسبت به سایر افراد بیشتر احتمال دارد تا به نتایج مثبت و سودمندی دست یابند)و گرایش نسبی به بد بینی (گرایش افراد به اینکه نسبت به سایر افراد کمتر احتمال دارد تا به نتایج مثبت و سودمندی دست یابند)افراد بسیار کمی هستند که بتوان انها را اینگونه طبقه بندی کرد. با این حال تحقیقات سیستماتیک کمی وجود دارد که مشخص کند چه عواملی در بوجود امدن گرایشهای بدبینی و خوشبینی موثر اند، چگونه می توان این گرایشها را کاهش داد و ایا کاهش این گرایشها همیشه مطلوب خواهد بود و یا خیر. در این مقاله ما چهار مطالعه انجام داده ایم که نتایج کلیدی زیر را ارائه می کنند: در ابتدا در مطالعه ۱ ما نشان می دهیم که سطوح کنترل درک شده از نتایج باعث می شوند خوش بینی و یا بدبینی نسبی بوجود اید. در مطالعه دوم به این نتیجه می رسیم که افزایش شباهت بین خود فرد و اهداف مقایسه ای موجب کاهش گرایش خوش بینی نسبی  می گردد در شرایطی که افراد احساس می کنند کنترل بالاتری بر شرایط دارند و همچنین افرایش شباهت بین خود فرد و اهداف مقایسه ای موجب کاهش گرایش بد بینی نسبی  می گردد در شرایطی که افراد احساس می کنند کنترل کمتری بر شرایط دارند. در نهایت در مطالعه ۳ ما نشان می دهیم که وقتی افراد در شرایطی با کنترل بالاتر گرایش به خوش بینی نسبی دارند انگیزه بیشتری دارند تا برای رسیدن به نتایج مثبت تلاش بیشتری انجام دهند  و وقتی سعی و تلاششان برای بدست اوردن نتایج مثبت افزایش می یابد. وقتی افراد در شرایطی با کنترل پایین تر گرایش به بد بینی نسبی دارند انگیزه بیشتری دارند تا برای رسیدن به نتایج مثبت تلاش بیشتری انجام دهند

تمایل افراد به اینکه دیگران را در مقایسه با خودشان خوش بینانه تر نگاه می کنند، حتی اگر غیر واقع بینانه باشد، بخوبی مورد بحث قرار گرفته و مستند سازی شده است. افراد باور دارند که اتفاقهای خوب برای یک فرد نسبت به سایر افراد بیشتر احتمال دارد بوقوع بپیوندد و همچنین رویداد های بد کمتر احتمال دارد برای فردی نسبت به سایر افراد اتفاق بیافتد. این گرایشها تنوعی از قضاوتها و تشخیصهای مختلف را در شرایط گوناگون نشان داده است ، مانند اسیب پذیری برخی افراد در برابر بیماری ها ، ارزیابی از شخصیت افراد و شانس پیروزی در شرایط مسابقه ای.

تحقیقات اخیر بخوبی گرایش نسبی به بدبینی را نشان داده است،  تمایل فرد به اینکه باور کند نتایج منفی مشخص بیشتر احتمال دارد برای او اتفاق بیافتد تا برای سایر افراد.

در حالیکه به طور قابل درکی در افراد دچار افسردگی نشان داده شده است که این افراد گرایش دارند بیشتر خودشان را بطور منفی نگاه کنند  . این گرایش بدبینی در ارزیابی مهارتها، شرایط رقابتی و بازی های شانسی نیز خودش را نشان داده است.

ولی تحت چه شرایطی گرایشهای نسبی به بدبینی و خوش بینی شکل می گیرد؟ آثاری که در این زمینه نوشته شده اند در خصوص این مطلب چیزی برای بیان کردن ندارندو صرفا تمرکز کرده اند تا فقط یکی از این دو گرایش را در برخی از شرایط مورد ازمون و سنجش قرار دهند.

و مدارکی به ما می دهند که گرایش نسبی به بدبینی را در برخی از شرایط تایید می کند. ولی تحقیقات کمی وجود دارد که هر دو گرایش را در شرایط  یکسان به طور صریح بررسی کند. در حقیقت در مروری از مقاله دانینگ و سالز که در سال ۲۰۰۴ نوشته شده است اهمیت این بررسی ها مورد تاکید قرار گرفته است.

تمرکز این مقاله بر تعیین شرایطی است که تحت ان انتظار داریم گرایشات نسبی به خوش بینی و بدبینی را مشاهده کنیم با هدف درک بیشتر از پیشینه این چنین مقایسه های اجتماعی. در مجموعه ای از ۴ مطالعه ، ما موارد زیر را نشان می دهیم:

  1. a) خوش بینی نسبی بیشتر زمانی امکان دارد اتفاق بیافتد که فرد احتمال می دهد کنترل بیشتری را بر نتایج دارد و بد بینی نسبی بیشتر زمانی امکان دارد اتفاق بیافتد که فرد احتمال می دهد کنترل کمتری را بر نتایج دارد .
  2. b) وقتی فرد شباهت بیشتری را بین خود و سایر افراد(که با انها خود را مورد مقایسه قرار می دهد) می بیند، هر دو این گرایشها کاهش می یابند.
  3. c) مکانیزم این اثرات اینگونه است که وقتی ادراک فرد از یک موقعیت در مورد خودش تغییر می کند این تغییر برای سایر افراد لحاظ نمی شوند و ادراک سایر افراد ثابت در نظر گرفته می شود.
  4. d) تحت شرایط خاص، افراد انگیزه پیدا می کنند تا سخت تر کار کنند تا نتایج مثبتی بدست اورند. بنابراین مدیران و مربیان باید در این فرایند کمک کنند تا محیط و ابزار کاری مناسبی را برای کارمندان فراهم اورند تا افراد بتوانند بیشتر تلاش کنند و به موفقیت برسند.
  5. e) کا در این بررسی این اثرات را بررسی می کنیم که در زمانیکه کنترل بر روی نتایج مثبت وجود دارد ،اهداف مقایسه ای بکار می بریم (بین خود فرد و متوسط سایر افرادی که در تحقیق شرکت می کنند )و شرایط یکسانی را نیز در نظر می گیریم و در هر مطالعه ان را ثابت فرض می کنیم برخلاف سایر تحقیقات که این گرایشها را در شرایط گوناگون مورد بررسی قرار داده اند.

ما اکنون این چهار مطالعه را مورد برسی قرار می دهیم . برای هر مطالعه ما نظریه ای را مطرح می کنیم که به فرضیه ای منتهی می شود که همه اینها بر پایه روشها و نتایج ازمایشاتی است. و در نهایت با یک بحث کلی نتایج تئوریمان را نشان داده و از اقدامات صورت گرفته نتیجه گیری می کنیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد