مقاله ترجمه شده : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 310 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M738

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی:

Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation

چکیده فارسی:

هر چقدر که بازاریابی سبز به ابزاری ضروری برای استراتژی کسب و کارهای پایدار تبدیل می شود، شرکت ها شیوه های بازاریابی سبز را برای نیل به عملکرد تجاری بهتر اتخاذ می کنند. با این حال، هیچ تحقیقی تاکنون همه جنبه های سازمانی ضروری برای اتخاذ بازاریابی سبز توسط شرکت ها را مورد بررسی قرار نداده است. به منظور بررسی این موضوع، با پیروی از مقالات مربوط به تئوری اندازه گیری، این بررسی یک سری از ۴ مقاله را گزارش داده و مقیاسی را برای اتخاذ رویکردی جامع در زمینه بازاریابی سبز توسعه داده است. این مقاله ساختار جهت گیری بازاریابی سبز را معرفی کرده که سه بعد را شامل می شود: جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک، جهت گیری بازاریابی سبز تاکتیکی و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی. این مقیاس، هماهنگی های داخلی، قابلیت اطمینان، اعتبار سنجی ساختار و اعتبار سنجی علمی را نشان می دهد. دستورالعمل هایی برای پژوهش های آتی و مفاهیم مدیریتی ساختارهای جدید نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

  1. مقدمه

با وجود فراگیر بودن داستانهای زیست محیطی یا سبز در مقالات بازاریابی ، مطالعات بسیار کمی موسسات تجاری را به سمت ادغام بازاریابی سبز در شیوه کسب و کارهای روزانه شان سوق می دهد. در نتیجه، بازاریابی سبز نتوانست پتانسیل خود را برای بهبود کیفیت زندگی نه مصرف کنندگان به دست آورد و نه برای اکوسیستم دارد. وابستگی گذشته به منطق اقتصاددانان، تعمیرات تکنولوژیکی ، نوآوری های زیست بومی و افزودنی های محیطی نه تغییرات به سزایی برای افراد و جامعه داشته و نه مزیت رقابتی و ارزش قابل توجهی برای کسب و کارها داشته است. این مقاله نیاز به یک تحلیل  جامع تر از شیوه بازاریابی سبز را از طریق ارائه  مفهوم جهت گیری بازاریابی سبز بررسی می کند تا جنبه های سازمانی را اتخاذ کند که یک سازمان متمایل به بازاریابی سبز استفاده می کند. در گزارشات محیطی سازمان ملل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و شورای جهانی توسعه پایدار درباره توسعه پایدار تمرکز بر تولید و مصرف پایدار ضرورت تحقیق و سیاست گذاری را تا اواسط دهه ۱۹۹۰ نشان می دهد. بحرانهای مالی جهانی ، چالش های پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، و تغییر چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتها ، توسعه پایدار را به جلو می راند و مدیران نیاز به استفاده از بازاریابی سبز را در کل سازمان به رسمیت می شناسند و در عملکرد افرادش، محصولات و خدماتشان ایجاد ثبات می کنند. شرکتهایی که استراتژی های محیطی جامع را اجرا می کنند ، این پیغام را به ذینفعانشان می رسانند که ریسک های تجاری و اهمیت چالشهای محیطی اخیر را به رسمیت می شناسند که نشان دهنده مراقبت از جامعه و اکوسیستم است اما بازاریابی سبز را به عنوان یک فرصت داخلی و خارجی هم درک می کنند که می توانند از طریق آن به هزینه های پایین ، سودهای اضافی، مزیت رقابتی از طریق تمایز و توسعه تجاری دست یابند. محققان و رهبران تجاری از شرکتها خواسته اند که مسئولیت های اجتماعیشان را بر عهده گیرند ،اما این امر می تواند از طریق ترکیب شیوه تجارت خوب و پایداری به دست آید. محققان و دست اندرکاران تلاشهای قابل توجهی برای برطرف کردن چالش های محیطی و استفاده از بازاریابی سبز کرده اند. با این حال، پیتی و کرن (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که بازاریابی سبز آنقدرها موفق نشده است و مقالات فعلی  بازاریابی سبز در رابطه با ارزش کاربردی آن در عمل هنوز نوپا است. در حالی که مطالعات گذشته دیدگاههای نظری و مفهومی مفیدی درباره نگرشها و رفتار مصرف کنندگان سبز ارائه می کنند و بحث های ارزشمندی درمورد برنامه های بازاریابی سبز فرآهم می کند ، محدودیت هایی هم دارند. هر چند این سوال که چگونه بازاریابی سبز باید اجرا شود خوب پاسخ داده می شود، مقالات کمی ساختار عملی ارائه کردند که می تواند زمینه های جهت گیریهای محیطی و مفاهیم بازاریابی سبز محیطی را ترکیب کند. معایب شناخته شده از جمله درک ضعیف بازاریابی سبز ، نبود یک چهارچوب پذیرفته شده بازاریابی سبز و عدم وجود ساختاری با کاربرد پذیری خوب است.

Abstract

As green marketing becomes an essential tool for sustainable business strategy, companies are adopting green marketing practices to achieve better business performance. However, no research has yet operationalized all the organizational facets that are necessary to become a green marketing oriented company. To address this omission, following the literature in measurement theory, this investigation reports a series of 4 studies and develops a scale to capture the holistic approach of green marketing. This study introduces the construct of green marketing orientation, which comprises three dimensions: strategic green marketing orientation, tactical green marketing orientation and internal green marketing orientation. The scale shows internal consistency, reliability, construct validity and nomological validity. Directions for future research and managerial implications of the new construct are discussed.

Keywords Green marketing, Environmental,Sustainability, Scale development, Transformative marketing ,Marketing strategy