مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 541 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۲۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M15

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت:  تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

عنوان انگلیسی:

The impact of internal and external market orientation on performance in local public organisations

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه ایجاد و گسترش ادبیات گرایش بازار از طریق بررسی تاثیر ابعاد فرعی(زیر ابعاد) گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیر مالی در حوزه بخش دولتی محلی است.

طرح / روش / رویکرد – همگام با مطالعات قبلی در مورد گرایش بازار، یک  طرح پژوهشی کمی به تصویب رسید. جمع­آوری داده ها از طریق بررسی از طریق پست الکترونیکی یک نمونه از یک سازمان محلی پرتغالی دولتی (اعضای هیئت مدیره اجرایی شهرداری) انجام شد. مدل سازی معادله ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط فرض شده مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها – شش تا از ۱۲ فرضیه حمایت شدند. در مورد زیرمجموعه های گرایش بازار خارجی، این مطالعه نشان می­دهد که انتشار و پاسخ گویی به اطلاعات خارجی به شدت بر عملکرد غیر مالی تاثیر می­گذارد. در مقابل، نسل اطلاعات خارجی و پاسخگویی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. با توجه به گرایش بازار داخلی، نتایج نشان دهنده تاثیر کمتر ابعاد فرعی مختلف بر عملکرد است. به طور خاص، تنها بعدی که بر عملکرد سازمانی (مالی و غیر مالی) تاثیرمثبت می­گذارد تولید اطلاعات داخلی است. این امر بر نیاز به تقویت انتشار اطلاعات داخلی و پاسخگویی به منظور ارتقاء عملکرد سازمانی تاکید می­کند.

ابتکار / ارزش – این مقاله، یافته­های اصیل و منحصر به فردی ارائه می­دهد و با توجه به دانش نویسندگان، این تحقیق یکی از چند مطالعه ای است که به نقش ابعاد فرعی گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در بخش دولتی محلی می­پردازد. یافته­های این مطالعه بر تاکید های اخیر در مورد رویکردهای مجزای (داخلی و خارجی) به گرایش بازار-عملکرد افزوده است.

کلمات کلیدی گرایش بازار، بازاریابی داخلی، عملکرد سازمانی، بخش دولتی محلی

مقدمه

در سراسر جهان، سازمان های بخش دولتی با چالش های غیر قابل پیش بینی زیادی روبرو هستند. معرفی عرضه سبک- بازار همگام با رشد خدمات مبتنی بر قرارداد، و مفاهیمی مانند بهره وری، اثربخشی، پاسخگویی، شفافیت، ارزش پول و گرایش بازار، که به سرعت حوزه بخش خصوصی را ترا نهاده  و آن را به بخش های دولتی و غیر انتفاعی منتقل کرده است، روند تحول عمیقی را تقویت کرده است (هریس، ۲۰۰۳؛ ماسدو و پینهو، ۲۰۰۶). در واقع، این روند از مدیریت دولتی جدید (NPM) پیروی می-کند که در ساده ترین شکل خود، دولت را از نقطه نظر بازار و مشتریان نگاه می¬کند. به این معنی که، سازمان های دولتی باید فعالیت هایی، اعم از”مدیریت علمی” تا “مدیریت کیفیت جامع”که مرتبط با بخش خصوصی است اتخاذ کنند (دنهارت و دنهارت، ۲۰۰۰).

در این اساس، ما با چندین نویسنده که معتقدند “عناصر کلیدی فعالیت NPM شامل توجه به درس¬های آموخته شده از مدیریت بخش خصوصی، تمرکز بر رهبری کارآفرینی… و رشد استفاده از بازار و رقابت به عنوان یک مکانیسم تخصیصی کلیدی برای ارائه خدمات عمومی هستند” به توافق رسیدیم(آزبورن، ۲۰۱۰، ص ۲). علاوه بر این، مشخص شده است که رشد فرهنگ شرکت¬گرا باعث می¬شود سازمان¬های دولتی و غیر انتفاعی به طور یکسان درگیر برآوردن خواسته های “مصرف کنندگان ممتاز ” شوند (کیات و آبر کرومبی، ۱۹۹۱).همچنین  به اثر تغییرات در سراسر جهان و چالش های ناشی از به کارگیری اصول اساسی NPM توسط هود (۱۹۹۵) اشاره شد.

اداره دولت پرتغالی در این روند جهانی استثنا نیست. در واقع، چندین طرح ابتکاری برای ارائه بهتر خدمات عمومی، افزایش سطح آموزش و پرورش و آموزش کارمندان دولتی و بهبود استفاده از منابع موجود، بالا بردن کارایی و اثر بخشی اتخاذ شد(آراجو، ۲۰۰۱). همانطور که توسط نویسندگان مختلف اذعان شده است، اداره دولت پرتغالی به منظور ارائه یک مدل جدید سازمانی که کمتر بوروکراتیک، کارآمدتر و نیازگراتر با احترام به شهروندان و سایر ذینفعان باشد، بازسازی شده است (پینهو و همکاران، ۲۰۰۷؛ رودریگز و پینهو، ۲۰۱۰). حرکت به سمت دولت مشتری/شهروند محور، منطق تأکید بر اهمیت بازاریابی استراتژیک  به عنوان نتیجه آن، فرصت یکپارچه سازی مفهوم از گرایش بازار داخلی و خارجی در زمینه سازمان های بخش دولتی را  ارئه می¬کند. ادبیات مربوطه اذعان دارد، مانند شرکت های تجاری، مزیت های متعددی در ارتباط با اتخاذ یک گرایش بازار در چارچوب سازمان های دولتی و غیر انتفاعی وجود دارد. به طور خاص، نه تنها طراحی مناسب ترین خدمات به مردم را ساده می¬کند، بلکه ارزش مشتری برتر که منجر به عملکرد اصلی است را فراهم می¬کند (اندرسون و کاتلر، ۲۰۰۳؛ پینهو و همکاران، ۲۰۰۷).