مقاله انگلیسی ترجمه شده : پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵   صفحه PDF

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M205

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده :  پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

عنوان انگلیسی:

Complexity Leadership; transition from industrial age to the knowledge era

چکیده فارسی:

با نگاه عمیق تر به اقتصاد دانشی، در می یابیم که متأسفانه بسیاری از مفروضا ت پایه ای که با نام مدیریت آموزش داده می شود و به اجرا در م یآید از رده خارج شده است. بیشتر فرضی ههای ما در مورد کسب و کار، فناوری و سازمان دست کم به ۵۰ سال پیش برمی گردد. عمر این مفروضات به پایان رسیده است. ما در اقتصاد دانش محور قرار داریم، اما سیستم دولتی و مدیریت ی ما در عصر صنعتی متوقف شد. زمان آن فرا رسیده است که مدل جامع جدیدی ارائه شود. این امر در مورد موضوع رهبری اهمیت خاصی پیدا می کند. علی رغم این واقعیت که رهبری عامل هسته ای در رو در رویی سازمانها با چالشهای جهان گذرا در عصر دانش است، می بینیم که بحثهای اندکی از الگوهای رهبری برای عصر دانش وجود دارد. آسبورن ، هانت و جاچ ( ۲۰۰۲ ) عنوان می کنند که تغییری ناگهانی در دیدگاه رهبری ضروری است تا به دیدگاههای فراتر از دیدگاههای سنتی پذیرفته شده، برسیم. جهان بوروکراسی سنتی به وجود آمده، تنها یکی از بافتهای بسیاری است که وجود دارد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد