مقاله ترجمه شده چگونه سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی می تواند سیستم های اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها را برای تصمیم گیری بهبود بخشد

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H496

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  چگونه سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی می تواند سیستم های اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها را برای تصمیم گیری بهبود بخشد

عنوان انگلیسی:

How the System of Environmental-Economic Accounting can improve environmental information systems and data quality for decision making

چکیده فارسی:

سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی (SEEA) چارچوبی برای یکپارچه سازی اطلاعات  از منابع مختلف با هدف کمک به تصمیم گیری بهتر توسط دولت ها، کسب و کار و دیگران می باشد. حسابداری می تواند طیف وسیعی از داده ها را ترکیب کند تا اطلاعات و شاخص های قانونمند برای استفاده در فرآیندهای تصمیم گیری تولید شود. حسابداری بیان می کند که در حالی که ممکن است اختلافات و شکاف هایی بین منابع داده های مختلف وجود داشته باشد، با این حال دولت و کسب و کار ها باید به طور پیوسته تصمیم گیری کنند. با گذشت زمان، حساب ها و داده های اساسی در شش بعد از کیفیت داده ها – ارتباط، دقت، بهنگام بودن، دسترسی، تفسیرپذیری و انسجام- بهبود می یابند. در منابع داده های فردی بیشترین تمرکز بر روی دقت (یعنی نزدیکی برآورد به عدد واقعی) می باشد، اما حسابداری تمام شش بعد به ویژه قدرت بهنگام بودن، دسترسی، تفسیرپذیری و انسجام ارائه داده ها زمانی که آنها را در یک فرم قدرتمند نیاز دارد،شناسایی می کند . با استفاده از نمونه هایی از کشورهای پر درآمد و کم درآمد، ما به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه SEEA می تواند سیستم های اطلاعاتی و کیفیت داده را برای تصمیم گیری بهبود بخشد و درس هایی را برای توسعه سیستم اطلاعات زیست محیطی  مشترک اروپایی ارائه می دهیم.

کلیدواژگان: سیستم زیست محیطی-اقتصادی ، حسابداری، کیفیت داده، حسابداری سرمایه طبیعی، سیستم های اطلاعاتی

Abstract

The System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) is a framework integrating information from different sources with the aim of enabling better decision making by governments, business and others. Accounting allows a wide variety of data to be synthesised so that regular information and indicators are produced and can feed into decision-making processes. The accounting recognises that while there may be discrepancies between different data sources as well as data gaps, government and business must continually make decisions. Over time both the accounts and underlying data improves across the six dimensions of data quality – relevance, accuracy, timeliness, accessibility, interpretability and coherence. In individual data sources the focus is mostly on accuracy (i.e. closeness of estimate to the real number) but accounting addresses all of the six dimensions and has particular strengths in timeliness, accessibility, interpretability and coherence providing data when it is needed in a consistent format. Using examples from high and low-income countries we describe how SEEA can improve information systems and data quality for decision making and distil lessons for the development of the European Shared Environmental Information System.

Keywords: System of Environmental-Economic, Accounting, Data quality ,Natural capital accounting, Information systems

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد