مقاله ترجمه شده کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد

دسته بندی: -

قیمت: 37000 تومان

تعداد نمایش: 954 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H350

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد: شواهد از اردن

عنوان انگلیسی:

Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan

چکیده

این مقاله شواهد اولیه ی مربوط به رابطه ی بین کیفیت حسابرسی، تأمین مالی بدهی، و مدیریت درآمدها در اردن را ارائه داده است. این مطالعه از نسخه ی سطح مقطعی مدل اصلاح شده ی جونز استفاده کرده است، که در آن اقلام تعهدی اختیاری بعنوان یک نماینده برای مدیریت درآمدها به کار گرفته شده اند. رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و تأمین مالی بدهی در مدیریت درآمد ها با استفاده از یک نمونه شامل ۷۲ شرکت صنعتی طی دوره ی انتخابی مابین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ به کار گرفته شد. نتایج حاکی از این بودند که کیفیت حسابرسی و تأمین مالی بدهی توانایی بالقوه ی مدیریت درآمدها را کاهش می دهد و در عوض باعث بهسازی کیفیت گزارش مالی می شود. بدهی بالا قطعا باعث پدید آمدن خطر مدیریت درآمدها خواهد شد. این تحقیق مفاهیم احتمالی مربوط به سیاست گذاران در اردن و دیگر کشورها را برای رسیدن به فرمول جامع تر و قابل اطمینان تر سیستم حسابرسی ارائه می دهد.

لغات کلیدی: کیفیت حسابرسی، تأمین مالی بدهی، مدیریت شرکت، مدیریت درآمدها، کیفیت گزارش مالی

  1. مقدمه

مدیریت درآمدها، بویژه زمانی که درآمدها بطور مکرر بعنوان پیش بینی کننده های مناسب کیفیت گزارش مالی (FRQ) در نظر گرفته می شوند، از اهمیت بالایی برای سهامداران شرکت برخوردار است، چرا که اقلام تعهدی حسابداری در مورد FRQ آگاهی دهنده می باشند. با این حال، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری و انحراف احتمالی، بعنوان پیش بینی کننده های غیرقابل اطمینان FRQ نیز عمل کنند. کیفیت حسابرسی نقش مهمی در مدیریت کاهش درآمدها ایفا می کند چرا که حسابرس ها یک وظیفه ی تأیید در رابطه با اعتبار وضعیت مالی بر عهده دارند. بعلاوه، از آنجایی که وام بر روی اجراهای مدیریتی و انتخاب گزارش ها تأثیر می گذارد، همکاری بین وام و FRQ به اقلام تعهدی وابسته می باشد.

این مقاله یک بررسی در مورد روابط میان سه زمینه به نام های کیفیت حسابرسی، تأمین مالی بدهی و مدیریت درآمدها ارائه داده است. اگرچه تنها چند محقق بصورت تجربی به بررسی مرتبط بودن کیفیت حسابرسی و تأمین مالی بدهی به مدیریت درآمدها اقدام کرده اند، اما مطالعات دیگری نیز وجود دارند که فرض می کنند این نوع همکاری رخ می دهد. برای مثال لین و هوانگ (۲۰۱۰) اذعان کردند که کیفیت حسابرسی، رابطه منفی چشمگیری با مدیریت درآمدها دارد، در حالی که آرنز، بیزلی، و آلوین (۲۰۱۰) و مسیر، گلوور، و پراویت (۲۰۰۸) مخالف این بودند که عملکرد حسابرسی به کاهش عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع که میان مدیران و سهامداران رخ می دهد، کمک می کند. از طرفی دیگر، پوپ (۲۰۰۳) اذعان داشت که “تعادل بین وام و ایجاد سرمایه با فروش سهام باعث ایجاد تقاضاهایی برای اطلاعات حسابداری شده و می تواند تفاوت های موجود در الگوهای افشاسازی را شرح دهد”. به همین ترتیب، اوبرایان (۱۹۹۸) اینگونه شرح داد که “اگر گزارش مالی برای خدمت به نیازهای سرمایه گذاران بیرونی وجود داشته باشد، آنگاه ما باید منتظر ایجاد تفاوت در برنامه ریزی های ارائه ی سرمایه باشیم”.

Abstract

This paper presents the initial evidence regarding the relationship between audit quality, debt financing, and earnings management in Jordan. The study used the cross-sectional version of the modified Jones model, in which discretionary accruals were employed as a proxy for earnings management. Generalised least squares regression was employed to examine the influence of audit quality and debt financing on earnings management using a sample comprising 72 industrial companies during the selected period from 2006 to 2012. The results suggested that audit quality (auditor tenure, size, specialisation, and independence) and debt financing (low debt) diminish the potential of earnings management, and, in turn, enhance the financial reporting quality. Invariably, high debt would raise earnings management risk. This research raises probable implications for policy-makers in Jordan and other countries to consider in formulating a more comprehensive and reliable audit system.

Keywords Audit quality,Debt financing,Corporate governance,Earnings management,Financial reporting quality