مقاله ترجمه شده : کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام: اثر تفاوت های بین کشوری در اجرای قانون

دسته بندی:

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 390 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H300

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام: اثر تفاوت های بین کشوری در اجرای قانون

عنوان انگلیسی:

Accounting Quality and Loan Pricing: The Effect of Cross-country Differences in Legal Enforcement

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی نقش قدرت اجرای قانون در سطح کشور در ارزش مرتبط با کیفیت حسابداری برای تعیین قیمت گذاری وام، با استفاده از یک نمونه بین المللی از شرکت های گزارش دهنده تحت IFRS می پردازد. فرضیه اساسی این است که اجرای قوی تر در مقابل اجرای ضعیف، به دلیل افزایش اعتبار آن‌ها، باید بر ارزشمندی صورتهای مالی تاثیر گذار باشد و در نتیجه منجر به نفوذ قوی تر کیفیت حسابداری بر قیمت گذاری وام می شود، بنابراین این اطلاعات توسط وام دهندگان بالقوه قابل اطمینان تر در نظر گرفته می شود. شواهد نشان می دهد که کیفیت حسابداری برای تعیین گسترش وام تن‌ها در ترکیب با سطح اجرای قانون مهم است، و این تن‌ها برای کشورهایی با اجرای قانون قوی تر عمل می کند. این شواهد نشان می دهد که اطلاعات کیفیت صورت های مالی وابسته به ارزش هستند و تاثیر قابل توجهی در تعیین قیمت گذاری وام دارند تن‌ها در صورتی که این اطلاعات به اندازه کافی توسط ارائه دهندگان وام در یک کشور معتبر در نظر گرفته شوند، و این زمانی است که اجرای قانون قوی تر است.

کلید واژه‌ها: کیفیت حسابداری،IFRS، اجرای قانون، شرایط و ضوابط وام های بانکی

  1. ۱. مقدمه

تحقیقات قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد که کیفیت و اعتبار اطلاعات مالی در قیمت گذاری وام های بانکی بهم آمیخته است، (به عنوان مثال بهارات، ساندر، و ساندر، ۲۰۰۸؛ کاستلو و ویتنبرگ-مورمن ، ۲۰۱۱؛ گراهام، لی، و کیو، ۲۰۰۸؛ کیم و همکاران، ۲۰۱۱). انتظار می رود کیفیت حسابداری با تعیین سهولت پیش بینی موقعیت مالی آینده شرکت های استقراض، توانایی آن‌ها برای بازپرداخت وام هایشان، و یا با نفوذ در سطح عدم تقارن اطلاعات بین خودی و غیر خودی بر قیمت گذاری وام تاثیر گذار باشد( بهارات و همکاران، ۲۰۰۸؛ گراهام و همکاران، ۲۰۰۸). مطالعات مرتبط از یک کشور منفرد با تمرکز بر بازار ایالات متحده استفاده کرده اند، که منجر به درون زایی غیر قابل اجتناب یافته‌های مربوطه شده است. جریان دیگر تحقیقات، در این نقطه، نشان داده است که کیفیت و قدرت مکانیسم‌های اجرای نهادی در سراسر کشور به طور قابل توجهی بر شرایط قیمت گذاری وام و ضوابط قرارداد اثر گذار است(بی و گویال، ۲۰۰۹؛ کیان و استراهان، ۲۰۰۷). زیرا انتظار می رود عوامل نهادی خاص کشور مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت بستانکار، و همچنین قرارداد اجرایی باشند (بی و گویال، ۲۰۰۹)، با حکومت قوی شرکت ها و موسسات اجرای قانون که در قالب مکانیزم های تصحیح عدم قطعیت بین خودی و غیر خودی کار می کنند.

هدف این مقاله بررسی این امر است که آیا قدرت اجرای قانون در سطح کشور نقشی برای کیفیت حسابداری وابسته به ارزش با توجه به تعیین قیمت گذاری وام دارد یا خیر. انتظار می رود که قدرت و اثربخشی اجرای قانون در سطح کشور نسبتاً بر ارزشمندی صورتهای مالی اثر گذار است، زیرا پیش بینی ها اعتبار را افزایش می دهد، در نتیجه، روشی که در آن کیفیت شرکت خاص از صورتهای مالی در قیمت گذاری وام گنجانیده شده است. انتظار می رود اجرای قوی تر در مقابل ضعیف تر در سطح کشور مربوط به تأثیر قوی تر کیفیت حسابداری (AQ) در قیمت گذاری وام باشد، با این فرض که وام دهندگان این اطلاعات را به منظور طرح ریزی جریان‌های نقدی آتی و احتمال پیش فرض برای وام گیرندگان مورد اطمینان تر در نظر می گیرند. زیرا در نظر گرفته شده است که AQ تا حد زیادی توسط عوامل ملی نهادی مانند قدرت نظام حقوقی و یا عوامل سیاسی که در میان کشورها متفاوت است درونزا تعیین می شود (بال، ۲۰۰۶). تعداد زیادی از تحقیقات در واقع تفاوت های نظام مند در میان کشورها را با توجه به کیفیت صورتهای مالی شرکت ها، مرتبط با سطوح مختلف بهره وری مکانیزم های سازمانی محلی را نشان دادند (احمد، نیل، و وانگ، ۲۰۱۳). این تحقیق به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده است که کیفیت حسابداری به طور کلی در کشورهای با اجرای قوی نسبت به کشورهای با اجرای ضعیف بالاتر است (باتاچاریا، دائوک، و ولکر، ۲۰۰۳ برگستلر؛ هیل، و لیوز، ۲۰۰۶؛ ، ناندا، و ویسوکی، ۲۰۰۳). زیرا قدرت اجرای قانون در سطح کشور نشان داده است که بر اجرایی بودن قرارداد تاثیر گذار است و منجر به منافع خصوصی و کنترلی می شود که می تواند توسط افراد خودی استخراج شود، در سطح حفاظت ارائه شده به سهامداران ، (کاناگرتنام، لیم، و لوبو، ۲۰۱۰؛لیوز و همکاران، ۲۰۰۳)، و استفاده مناسب از اختیار مجاز توسط قوانین حسابداری. (برگستلرو همکاران، ۲۰۰۶).

 در رابطه با موارد بالا، همانگونه که بوشمن و پیوتروسکی ۲۰۰۶ اظهار داشتند، جریان دیگری از تحقیقات اختلاف بین کشوری قابل توجهی در ارقام حسابداری وابسته به ارزش را مشاهده کردند (به عنوان مثال علی و هوانگ، ۲۰۰۰؛ دیفوند، هانگ، و ترزوانت،۲۰۰۷ ؛ فرانسیس، خورانا، و پریرا، ۲۰۰۳؛ هاو، هو، لی، و وو، ۲۰۱۲؛ هوپ، ۲۰۰۳؛ لند و لانگ، ۲۰۰۲). با عدم وجود اجرای قوی، می توان انتظار داشت حتی بالاترین استانداردهای کیفیت حسابداری تفاوتی در صورت های مالی کاربران ایجاد نکنند، زیرا آنها اجرا نمی شوند (هوپ، ۲۰۰۳). بنابراین هدف این مطالعه بررسی این امر است که آیا AQ برای تعیین قیمت گذاری وام بر اساس قدرت اجرای قانون و حفاظت بستانکار در سراسر کشورها بیشتر وابسته به ارزش است یا خیر. انتظار به نفع یک اثر قوی تر است و افزایش وابستگی به ارزش AQ برای قیمت گذاری وام در صورت اجرای قانون در یک کشور، به جای ضعیف تر، قوی تر است، زیرا فرض می شود قدرت اجرا دارای یک اثر بر روشی که سرمایه گذاران اعتباری بر ارقام حسابداری گزارش شده تکیه می کنند می باشد، و این روش ارتباط بین کیفیت حسابداری و وام قیمت گذاری را شکل می دهد.