مقاله ترجمه شده کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی: شواهدی از ویتنام

مشخصات محصول
قیمت:62000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H652

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Financial Analysis

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی: شواهدی از ویتنام

عنوان کامل انگلیسی:

Accruals quality and the cost of debt: Evidence from Vietnam

چکیده فارسی:

این مطالعه تأثیر کیفیت اقلام تعهدی (AQ) بر هزینه بدهی را بررسی می کند. با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس ویتنام طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۷ ، نشان می دهیم که AQ با هزینه بدهی رابطه منفی معناداری دارد. به ویژه ، ۱۰٪ از بهترین شرکت ها از نظر AQ به طور متوسط ۱٫۳۵٪ هزینه بهره کمتری نسبت به ۱۰٪ از بدترین شرکت ها از نظر AQ پرداخت می کنند. علاوه بر این ، مؤلفه کیفیت اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی معناداری با هزینه بدهی دارد ، در حالی که کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری تأثیر معناداری بر هزینه بدهی ندارد. این مطالعه مفاهیم مهمی را در رابطه با مزایای اقتصادی ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا به شرکت ها ارائه می دهد.

واژه های کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی ، هزینه بدهی ، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری ، کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری ، ریسک اطلاعات

Abstract

This study investigates the impact of accruals quality (AQ) on the cost of debt. Using a sample of Vietnamese listed companies during the period 2012–۲۰۱۷, we show that AQ has a significant negative relation with the cost of debt. Particularly, the 10% best AQ firms enjoy a 1.35% lower interest costs than the 10% worst AQ firms. Furthermore, the discretionary AQ component has a significant negative association with the cost of debt, while innate AQ shows an insignificant impact on the cost of debt. The study delivers an important message to firms regarding the economic benefits of providing high-quality accounting information.

Keywords: Accruals quality, Cost of debt, Discretionary accruals quality, Innate accruals quality, Information risk

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد