ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

دسته بندی: -

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 385 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:   ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H504

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting information quality and systematic risk

چکیده فارسی:

این  که آیا و چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه تأثیر می گذارد، موضوع بحث های زیادی بوده است. ما با پیوند دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به ریسک سیستماتیک، با الهام از بررسی های نظری اخیر، به این مباحث کمک می کنیم. با استفاده از مجموعه ی شرکت های لیست شده در پایگاه های داده  CRSP و Compustat از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۲ ، ما دریافتیم که کیفیت اطلاعات حسابداری به طور معنادار و منفی با ریسک سیستماتیک مرتبط است. این رابطه برای شاخص های جایگزین این دو ساختار، از جمله یک معیار ریسک بدون مدل، نیز استوار است. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری موجب کاهش ریسک سیستماتیک می شود. این یافته ها مفاهیم مهمی برای تصمیم گیری های افشاء، مدیریت سبد سهام و قیمت گذاری دارایی ها دارد.

کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، ریسک سیستماتیک، اقلام تعهدی غیر نرمال، درون زایی

Abstract

Whether and how accounting information quality affects the cost of capital has been a matter of much debate. We contribute to this debate by linking accounting information quality to systematic risk, inspired by recent theoretical discussions. Using the universe of firms jointly listed in the CRSP and Compustat databases from 1962 to 2012, we find that accounting information quality is significantly and negatively related to systematic risk. This relation is robust to alternative proxies for the two constructs, including a model-free measure of risk. Further analysis indicates that improving accounting information quality causes systematic risk to decrease. These findings have important implications for disclosure decisions, portfolio management, and asset pricing.

Keywords: Accounting information quality , Systematic risk , Abnormal accruals , Endogeneity