مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

دسته بندی:

قیمت: 100,000 ریال

تعداد نمایش: 322 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۲۳   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M291

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

عنوان انگلیسی:

Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، ارائه یک مدل تحقیقاتی است که مشخص می سازد چگونه استراتژی های برون سپاری مختلف بر مکانیزم های کنترل سازمانی موثر برنتایج برون سپاری، تاثیر می گذارد. این پژوهش شامل پنج مطالعه موردی است، که هر یک از آن ها بر یک شرکت چند ملیتی خارجی (MNC) که دارای تجربه برون سپاری در چین می باشند، تمرکز دارد. نتایج حاصل از این مطالعات موردی بررسی روابط میان استراتژی های برون سپاری، کنترل سازمانی، و نتایج عملکرد برون سپاری می باشد. علاوه بر این، این یافته ها توضیح می دهند که چگونه اعتماد رقابتی و دانش خانگی، در مورد وظایف واگذار شده اثرات بین استراتژی های برون سپاری و کنترل فرآیند ها را تعدیل می نماید. این مقاله، بینشی عملی فراهم می کند به راه هایی که مدیران کسب و کار بر کنترل سازمانی به منظور دستیابی به نتایج برون سپاری موثر در زمینه های در حال تکامل اقتصادی چین اعمال می نمایند.

کلید واژه ها :استراتژی برون سپاری، کنترل سازمانی، عملکرد برون سپاری، شرکت های چند ملیتی در چین

۱– مقدمه

در شبکه کنونی اقتصاد جهانی، برون سپاری به طور فزاینده ای درحال تبدیل شدن به یک سلاح استراتژیک است (Kremic، Tukel، و Rom، ۲۰۰۶ Gottfredson، Puryear، و Philips، ۲۰۰۵). در مقاله Rigby و (۲۰۰۹) Bilodeau، آخرین روندهای برون سپاری مشخص است. این نویسندگان گزارش کرده اند که ۶۳٪ از شرکت ها در سال ۲۰۰۰، ۷۷٪ از شرکت ها در سال ۲۰۰۶ و ۶۳٪ از شرکت ها در سال ۲۰۰۸ به برون سپاری به عنوان یک ابزاراصلی مدیریت استراتژیک نگاه می کنند. از سوی دیگر، در سطح کلی رضایت از برون سپاری در میان این شرکت ها به کمتر از ۵۰ درصد می رشد. بسیاری از شرکت ها شیوه هایی را برای برون سپاری اتخاذ کرده اند تا بازدهی هزینه و رقابت استراتژیک به دست آورند، اما باز هم هنوز بیش از نیمی از شرکت ها از نتایج بدست آمده از برون سپاری نا امید شده اند. چنین نتایج نگران کننده ای نشان دهنده نیاز ضروری به بررسی شیوه های برون سپاری موثر است. پژوهش های قبلی به بررسی هدایت کننده، فرایندها و نتایج برون سپاریپرداخته اند (Hatonen و Eriksson، ۲۰۰۹، Jiang و Qureshi، ۲۰۰۶)، با این حال این تحقیق، نتایج متناقضی در مورد اثرات برون سپاری ارائه کرده است (Bengtsson، Von Haartman، و Dabhilkar، ۲۰۰۹٫ Leiblein، Reuer و Dalsace، ۲۰۰۲). این نتایج نشان می دهد که تفاوت محتوایی مرتبط با شیوه های برون سپاری استراتژیک، مانند “تراکنش های فردی و محیط صنعتی” (Leiblein و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۸۱۸) و همچنین اهداف استراتژیک متفاوت شرکت ها برای برون سپاری (Bengtsson و همکاران و همکاران، ۲۰۰۹)، نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. چین بدون شک به یک مقصد بسیار جذاب FDI و مرکز تولید شرکت های چند ملیتی خارجی تبدیل شده است. با توجه به اداره ملی آمار چین، ۶۳٫ ۶٪ از کل FDI از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، متعلق به بخش تولید است. از اواسط دهه ۱۹۹۰، چین با موفقیت، سرمایه گذاری هایمستقیمخارجی (FDI) از شرکت های چند ملیتی (MNC) که عمدتا معطوف به تولید مرزی می باشند (Qu و Brocklehurst، ۲۰۰۳) را جذب کرده است. همانطور که شرکت های چند ملیتی به قرار دادن سایت های تولید خود در اقتصادهای در حال ظهور (به عنوان مثال، چین و هند)، ادامه می دهند، شرکتهای فرعی آنها به طور طبیعی به تعامل در فعالیت های برون سپاری گسترده ادامه خواهند داد.

بخش عمده ای از مقالات تحقیقی در مورد برون سپاری جهانی بر فعالیت های دفتر مرکزی شرکت های چند ملیتیمتمرکز است (Bozarth، Handfield و Das، ۱۹۹۸، Monczka و Trent، ۱۹۹۱؛ Trentو Monczka، ۲۰۰۳). با این حال، پژوهش های کمی درمورد شیوه های برون سپاری شرکت های تابعه شرکت های چند ملیتی در داخل کشور میزبان انجام شده است. این شرکتهای تابعه چالش های کسب و کار بزرگی را مانند موانع حقوقی، سیاسی، فرهنگی و مالی تجربه کرده اند (Kang، Wu، و Hong، ۲۰۰۹؛Kotabe و Murray، ۲۰۰۴). بنابراین، به دست آوردن نتایج برون سپاری موثر برای این شرکت های تابعه، نیاز به استفاده از مکانیسم های کنترل سازمانی مناسب دارد. مقالات تحقیقاتی مربوط به نظریه استراتژی و کنترل، بر سرمایه گذاری مشترک بین المللی (Chen، Park، و Newburry، ۲۰۰۹)، اتحاد استراتژیک (DAS & Teng، ۲۰۰۱)، و نفوذ شرکت های مادر بر شرکت های تابعه خود (Egelhoff، ۱۹۸۴) متمرکز شده است. با این حال، به رغم اهمیت مکانیسم کنترلی حاکم بر شیوه های برون سپاری، مطالعات تجربی کمی در مورد این موضوع انجام شده است. به خصوص، این که چگونه شرکت های تابعه شرکت های چند ملیتی مکانیسم های کنترل سازمانی را برای پیاده سازی استراتژی های برون سپاری اتخاذ می کنند نا مشخص است. در پاسخ به کسر اطلاعات این تحقیق، هدف از این مقاله، بررسی استراتژی های برون سپاری و مکانیزم های مربوط به کنترل نتایج سازمانی است که برعملکرد برون سپاری تاثیرگذار است و مزیت رقابتی ایجاد می نماید.

پاسخ دهید