مقاله ترجمه شده  کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر

دسته بندی:

قیمت: 46000 تومان

تعداد نمایش: 220 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H590

نام ناشر (پایگاه داده):  الزویر

نام مجله:  Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر

عنوان کامل انگلیسی:

Audit committees, female directors and the types of female and male financial experts: Further evidence

چکیده فارسی:

شواهد در مورد رابطه حضور مدیران زن در کمیته های حسابرسی و کیفیت حسابرسی اندک است. علاوه بر این ، شکست محققان در شناخت انواع متخصصان مالی زن و مرد ممکن است (الف) منجر به شواهد در هم آمیخته در مورد رابطه بین حضور متخصصان مالی زن در کمیته های حسابرسی و نظارت بر گزارشگری مالی شود ، و (ب) آنها را وادار به تحقیق در مورد متخصصان مالی مرد در کمیته های حسابرسی کند. بنابراین ، ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا حضور مدیران زن و انواع متخصصان زن و مرد در کمیته های حسابرسی با کیفیت حسابرسی ارتباط دارند یا خیر. این مطالعه با استفاده از شرکت های FTSE 350 از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ و روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی ، نشان می دهد که حضور مدیران زن و متخصصان حسابداری زن در کمیته های حسابرسی با کیفیت حسابرسی ارتباط مثبت دارند. نتایج ما ممکن است شواهد متناقض در مورد ارتباط بین متخصصان مالی زن و نظارت بر گزارشگری مالی را تبیین کند و همچنین نشان می دهد که کیفیت حسابرسی شرکت ها ممکن است با حضور متخصصان حسابداری زن در کمیته های حسابرسی بهبود یابد.

واژه‌های کلیدی: مدیران زن ، متخصصان مالی زن و مرد ، کمیته حسابرسی ، کیفیت حسابرسی

Abstract

Evidence on the association between female directors on audit committees and audit quality is weak. Further, researchers’ failure to identify the types of female and male financial experts may have (a) resulted in the mixed evidence on the relationship between female financial experts on audit committees and financial reporting monitoring, and (b) led them to question male financial experts on audit committees. Thus, we examine whether female directors and the types of female and male financial experts on audit committees are associated with audit quality. Using FTSE 350 firms from 2009 to 2017 and ordinary least-squares regression, this study finds that female directors and female accounting experts on audit committees are positively associated with audit quality. Our results may explain the conflicting evidence on the association between female financial experts and financial reporting oversight and also suggest that firms’ audit quality may increase with female accounting experts on audit committees.

Keywords: Female directors, Female and male financial experts, Audit committees, Audit quality