مقاله ترجمه شده چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم بهبود می بخشد؟

دسته بندی:

قیمت: 43000 تومان

تعداد نمایش: 228 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H555

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده۲۰۲۰ :  چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم بهبود می بخشد؟

عنوان کامل انگلیسی:

How a pre-IPO audit committee improves IPO pricing efficiency in an economy with little value uncertainty and information asymmetry

چکیده فارسی:

ما تأثیر کمیته حسابرسی قبل از IPO بر قیمت گذاری IPO را از دیدگاه عدم تقارن اطلاعات و مسائل نمایندگی بررسی می کنیم. ما فرضیه قدرت چانه زنی را پیشنهاد می کنیم تا تبیین عدم تقارن اطلاعات (کیفیت گزارشگری مالی) را از تبیین مسائل نمایندگی (قدرت چانه زنی کارگزار) در قیمت گذاری IPO تفکیک کنیم. ارزان فروشی IPO (قیمت گذاری کمتر از ارزش واقعی) با افزایش کیفیت گزارشگری مالی تحت عدم تقارن اطلاعات و/ یا با کاهش قدرت چانه زنی کار گزار تحت مسائل نمایندگی ،کاهش می یابد. کمیته حسابرسی می تواند کیفیت گزارشگری مالی را بهبود بخشیده و از قدرت چانه زنی کارگذاران بکاهد. به دلیل وجود بازار پیش از IPO ، بازارهای IPO در تایوان عدم تقارن اطلاعات کمی دارند ، بنابراین کاهش عدم تقارن اطلاعات اهمیت زیادی نخواهد داشت. ما نشان می دهیم که در تایوان تشکیل کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را از طریق کاهش قدرت چانه زنی کارگزاران نسبت به افزایش کیفیت گزارشگری مالی بیشتر بهبود می بخشد.

واژه‌های کلیدی: کمیته حسابرسی ، کیفیت گزارشگری مالی ، عرضه عمومی اولیه ، تخفیف قیمت ، قیمت گذاری کمتر از ارزش واقعی (ارزان فروشی) ، قدرت چانه زنی کارگزاران (پذیرنویسان)

Abstract

We examine the effect of a pre-IPO audit committee on IPO pricing from the perspectives of information asymmetry and agency problems. We propose a bargaining power hypothesis to disentangle the infor- mation asymmetry explanation (financial reporting quality) from the agency problems explanation (un- derwriter bargaining power) on IPO pricing. IPO underpricing can be reduced by increasing the financial reporting quality under information asymmetry and/or by decreasing the underwriter bargaining power under agency problems. An audit committee can raise the quality of financial reporting and reduce the bargaining power of underwriters. With a pre-IPO market, the IPO markets in Taiwan have little informa- tion asymmetry, thus leading to the weak importance of reducing information asymmetry. We show that the establishment of a pre-IPO audit committee improves IPO pricing efficiency by reducing underwriter bargaining power rather than by raising the quality of financial reporting in Taiwan.

Keywords: Audit committee, Financial reporting quality, Initial public offerings, Price discount ,Underpricing, Underwriter bargaining power