مقاله ترجمه شده :تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

دسته بندی:

قیمت: 38000 تومان

تعداد نمایش: 803 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه فایل word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H305

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  تخصصی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت درآمد: یک فراتحلیل

عنوان انگلیسی:

Audit committee financial expertise and earnings quality: A metaanalysis

چکیده

از زمان اجرای قانون ساربانس –  آکسلی ( SOX ) ، انبوهی از تحقیقات ، نظارت کارشناسان مالی بر کمیته‌های حسابرسی کیفیت گزارش مالی را بررسی کرده‌است . با این حال ، نوشته‌ها شواهد متفاوتی را پیدا کرده‌است . هدف حاضر مطالعه این است که از طریق فرا تحلیل نتایج ۹۰ مطالعه را با  ۱۶۵،۵۲۹ مشاهده سالیانه شرکت  در رابطه با ارتباط بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت درآمدها است . نتایج نشان می‌دهد که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبتی با کیفیت درآمدها دارد و متخصصان مالی حسابداری رابطه قویتری با کیفیت درآمدها نسبت به متخصصان مالی غیر حسابداری دارند . علاوه بر این ، سیستم‌های حاکمیت شرکتی ، استانداردهای گزارش مالی بین‌المللی (IFRS)   و SOX رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت درآمدها را تعدیل می‌کنند . مدیران اضافی این رابطه ، شاخص‌های مختلفی از کیفیت درآمدها و تخصص مالی کمیته حسابرسی ، استقلال کارشناسان مالی ، نقش حسابرس خارجی و کیفیت انتشار هستند . این مطالعه مفاهیمی برای تنظیم کننده ها از لحاظ تدوین تعریف کمیته حسابرسی کمیته حسابرسی در نظر گرفته می‌شود و نیاز به حداقل دو کارشناس مالی است . بعلاوه ، این مطالعه فرصت‌های تحقیقات آتی را شناسایی می‌کند . به طور خاص ، ما پیشنهاداتی برای بهبود کارایی کارشناسان مالی و گسترش تحقیقات موجود ارائه می‌کنیم . ما همچنین حوزه‌های تحقیقاتی نوظهور را برجسته می‌کنیم .

کلید واژه ها: حسابرسی کمیته مالی،متخصص حسابداری مالی،کارشناس مالی غیر حسابداری،کیفیت سود،متا آنالیز ( فرا تحلیل

مقدمه

تخصص مالی کمیته حسابرسی، برجسته ترین ویژگی اثربخشی کمیته حسابرسی است که در سال های اخیر توجه تنظیم کنندگان را به خود جلب کرده است (CAQ, 2016; Griffin, 2016). در ایالات متحده آمریکا، تعریف اصلی کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) در خصوص متخصص یا کارشناس مالی، که به واسطه قانون ساربنز – اکسلی (SOX) پیشنهاد شده است، بیش از حد محدود و بحث برانگیز در نظر گرفته می شد، زیرا تنها محدود به تخصص مالی حسابداری اعضای کمیته حسابرسی بود که به عنوان حسابداران عمومی، از صلاحیت و تجربه برخوردار هستند؛ یعنی حسابداران حرفه ای قسم خورده یا خبره (CPAها) و تحلیلگران مالی خبره (CFAها) (Bryan-Low, 2002). بعداً، قانون نهایی SEC، حیطه کارشناسان مالی کمیته حسابرسی (ACFEها) را تحت بخش ۴۰۷، SOX و با گنجاندن کارشناسان مالی حسابداری (AFEها) و کارشناسان مالی غیر حسابداری (NAFEها) گسترش داد. در میان دسته دوم، کارشناسان مالی (به عنوان مثال، بانکداران

سرمایه گذاری و تحلیلگران مالی) و کارشناسان نظارتی (به عنوان مثا، افسران ارشد اجرایی (CEO) و رؤسای شرکت ها) مطرح هستند. به همین ترتیب، کشورهای دیگر از الزامات خاصی برای ACFEها برخوردار هستند.

تعداد زیادی از تحقیقات، اثربخشی نقش ACFEها در نظارت بر کیفیت گزارش دهی مالی  شرکت های دولتی را بررسی می کنند. همچنین بحث در حال پیشرفتی در این خصوص وجود دارد که کدام نوع تخصص، بر حسب تعریف، ارتباط قوی تری با کیفیت سود دارد: تخصص حسابداری یا غیر حسابداری. برخی از مطالعات، تعریف محدودتری در خصوص متخصص یا کارشناس مالی پیشنهاد می کنند (Dhaliwal, Naiker, & Navissi, 2010; Krishnan & Visvanathan, 2008)، در حالی که برخی دیگر، مزایای تعریف وسیع تری را پیشنهاد می-کنند (Davidson, Xie, & Xu, 2004; Kusnadi, Leong, Suwardy, & Wang, 2014). تحقیقات بیشتری، این ادعا را تأیید می کنند که داشتن هر دوی کارشناسان حسابداری و غیر حسابداری در کمیته حسابرسی می-تواند از لحاظ کیفیت سود، مفید باشد (Carcello, Hollingsworth, Klein, & Neal, 2008; Nelson & Devi, 2013). این یافته های ترکیبی نشان می دهند که تأثیر کارشناس مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت درآمد با استفاده از AFEها یا NAFEها هنوز سؤال قابل بحثی است.

مطالعه فعلی قصد دارد این یافته های بی نتیجه در ۹۰ مطالعه تجربی را از طریق فرا تحلیل یا متا آنالیز ادغام کند، که ما را قادر خواهد ساخت تا به تعمیم کمی دست یافته و میانجی هایی را بیابیم که هنگام استفاده از روش های دیگری مانند بررسی های روایتی، آشکار نیستند. مطالعات و بررسی های فرا تحلیلی قبلی، تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی و ویژگی های حاکمیت شرکتی  بر مدیریت درآمد را بررسی می کنند (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2009; Larcker, Richardson, & Tuna, 2007). پومروی و تورنتن (۲۰۰۸) متا آنالیز را در ارتباط بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش دهی مالی انجام می دهند؛ با این حال، آنها تخصص مالی کمیته حسابرسی را در نظر نمی گیرند. کارسلو، هرمانسون و یه (۲۰۱۱)، و ملیک (۲۰۱۴)، بررسی های روایتی را در مورد ادبیات کمیته حسابرسی انجام داده و مطالعات مربوط به تخصص مالی را خلاصه می کنند. مطالعه حاضر از یک تکنیک متا آنالیز استفاده می کنند، که برای بررسی میانجی ها یا تعدیل کننده های بالقوه در سراسر مطالعات، کارآمدتر از بررسی های روایتی است.