مقاله ترجمه شده قربانیان کلاهبرداری از مصرف کنندگان و رفاه مالی

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1111

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Economic Psychology

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  قربانیان کلاهبرداری از مصرف کنندگان و رفاه مالی

عنوان کامل انگلیسی:

Consumer fraud victimization and financial well-being

چکیده فارسی:

در این مطالعه با استفاده از پانل داده های خانوارهای ایالات متحده ، شواهدی از ارتباط منفی قوی بین کلاهبرداری از مصرف کننده و درک افراد از رفاه اقتصادی ارائه می دهیم. ما نشان می دهیم که این اثر در بین جوامع یکسان است و عمدتاً ناشی از قربانی شدن از طریق ارائه نادرست اطلاعات و همچنین سو استفاده از پول توسط اشخاص ثالث می باشد. ما دو کانال بالقوه  که از طریق آن قربانی شدن ممکن است رفاه مالی درک شده را کاهش دهد را تفکیک میکنیم: پیامدهای روانشناختی (از دست دادن اعتماد به نفس در امور مالی) و پیامدهای اقتصادی (کاهش ثروت خالص). نتایج ما نشان می دهد که کلاهبرداری بیشتر با “کاهش اعتماد به نفس(اطمینان) افراد در امور مالی” رابطه ی منفی دارد تا کاهش ارزش  ثروت خالص آنها. یافته های ما حاکی از آن است که افرادی که مورد کلاهبرداری قرار می گیرند در توانمندی خود برای اداره امور مالی شک می کنند ، که به نوبه خود پیامدهای عمده ای برای تصمیم گیری بعدی مالی به همراه دارد.

واژه های کلیدی: قربانیان کلاهبرداری از مصرف کننده ، جرم یقه سفید ، رفاه مالی ، رفاه ، امور مالی خانوار ، حمایت از مشتری

Abstract                                                                                     

Using US household panel data, we provide evidence of a strong negative association between consumer fraud victimization and individuals’ perception of their financial well-being. We show that this effect is homogenous among the population and mainly stems from victimization through misrepresentation of information as well as misusage of money by third parties. We disentangle two potential channels through which victimization might reduce perceived financial well-being: psychological consequences (loss of confidence in financial matters) and economic consequences (decrease in net wealth). Our results show that fraud is more negatively associated with a loss in individuals’ confidence in financial matters than with declines in their net worth. Our findings suggest that people tend to doubt their abilities to handle financial matters after having fallen prey to fraud, which in turn carries major implications for subsequent financial decision making.

Keywords: Consumer fraud victimization, white-collar crime, financial wellbeing, well-being, household finance, consumer protection

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد