مقاله ترجمه شده کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M366

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند

عنوان انگلیسی:

Management controls in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adaptation of organization interaction

چکیده فارسی:

این مقاله گزارشی را در مورد نتایج بررسی موردی کنترل مدیریت در خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند، می دهد. این مقاله تلاش دارد تا ماهیت و پویایی کنترل مدیریت را در فعالیت دانشگاهی مد نظر قرار دهد. داده های مربوط به تجزیه و تحلیل از منابع چندگانه شامل تجزیه و تحلیل اسناد، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختار یافته گرداوری شده است. یافته های مربوط به بررسی موردی نشان می دهد که فرهنگ و روابط اجتماعی در مدیریت دانشگاه مهم می باشد. تصمیماتی همانند استخدام، پاداش، ارزیابی عملکرد، و تخصیص منابع اغلب با توجه به شناخت فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی می باشد. تاثیر قوی فرهنگ و روابط اجتماعی در سازمان، مدیریت رسمی کنترل را دارای ارتباط کمتری می سازد. این یافته ها دارای کاربردهایی در درک کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) بویژه در کشورهای توسعه یافته می باشد.

کلیدواژه: کنترل مدیریت، کسب و کار خانوادگی، فرهنگ، اندونزی، کشورهای کمتر توسعه یافته

  1. مقدمه

این بررسی ریشه در توجه به کسب و کار کنترل شده خانوادگی و نقش کنترل در این زمینه دارد. این مقاله سعی در توضیح ماهیت و پویایی کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) به ویژه در شرایط کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC) دارد. این مقاله گزارشی را در مورد نتایج بررسی موردی در کنترل مدیریت در دانشکده خصوصی اندونزیایی که مالک آن دو خانواده اهل جاوه می باشند، می دهد. این مقاله به دلیل فقدان تحقیق در زمینه کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته نوشته شده است. این مقاله سهمی در تحقیقات نوظهور حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته دارد.

اهمیت کسب و کار خانوادگی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سطح گسترده ای در تحقیقات پیشین مورد بحث قرار گرفته است.  در این بررسی کسب و کار خانوادگی به عنوان مالکیت در کسب و کار تعریف می گردد و توسط اعضای یک یا دو خانواده اداره می گردد. بر طبق به گفته ناروا و دروکس (۱۹۹۶)، کسب و کار خانوادگی می تواند برای کسب سود یا عدم کسب سود، گروه های سرمایه گذاری یا بنیادها باشد ( از این رو موسسات آموزشی که به صورت خانوادگی اداره می شود در محدوده کسب و کار خانوادگی می باشد.

ص ۲

نسبت کسب و کار که در سطح وسیع بر مبنای کسب و کار خانوادگی دسته بندی می گردد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در کشور اندونزی، گزارش شده است که کسب و کار خانوادگی (FOB) سهمی به ادازه ۸۲% در تولید ناخالص ملی کشور دارد. در بررسی اخیر، کارنی و جداگلویچ (۲۰۰۲) تاکیدی بر روی نقش روزافزون کسب و کار خانوادگی در کشور اندونزی و اقتصادهای جنوب شرق آسیا داشته اند.

این کسب و کارهای خانوادگی در صنایع مختلفی همچون تولیدی، جزئی فروش، بانکداری و آموزشی وجود دارد. دانشکده های خصوصی خانوادگی برای توسعه دوره های آموزش عالی در اندونزی و اقتصاد کشورهای آسیایی دیگر مهم می باشد.

التباش (۲۰۰۲) به این مبحث پرداخته است که در حالیکه ۲۰% از نام نویسی های ایالات متحده در دانشگاه ها و دانشکده های خصوصی می باشد، در چندین کشور آسیایی ( شامل اندونزی) این رقم به اندازه ۸۰% می باشد. محقق اظهار می دارد که بسیاری از دانشگاه های خصوصی آسیا توسط افراد یا خانواده هایی مدیریت می گردد که گاهی اوقات مدیریت رسمی در آن اعنمال شده که عوامل کنترل ساختار نظارتی محیط های آموزشی را شامل می گردد. این الگوی مدیریت نهادهای علمی توسط خانواده توجه کمی را از تحلیل گران به خود اختصاص داده است، اگرچه این به عنوان پدیده ای با اهمیت جهانی روزافزون حتی در کشورهایی که تاسیس نهادهای آموزشی را برای کسب سود بیشتر در نظر نمی گیرند، می باشد. اکثریت کسب و کارهای خانوادگی در کشور اندونزی توسط اقلیت چینی- اندونزی اداره می گردد. به هر حال، سال های اخیر شاهد ظهور کارآفرینان کسب و کار خانوادگی جاوه بومی کشور اندونزی بوده است. همان طور که توسط رادمیکر (۱۹۹۸) به بحث گذاشته شده است، تحقیقات کنونی در زمینه کسب و کار خانوادگی در آسیای جنوب شرق ( شامل اندونزی) تحت تاثیر سیستم مدیریتی کسب و کار خانوادگی چین قرار گرفته که به نظر می رسد متفاوت از سیستم های کسب و کار مشابه دیگر همانند کشور کره و ژاپن و سوگو سوشا باشد. بنابراین، این مقاله به بررسی موضوعات پژوهشی زیر می پردازد.

۱- پویایی فرایند کنترل مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد