مقاله ترجمه شده خرید کالاهای دست دوم و وفاداری برند: نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین

دسته بندی: -

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 167 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M944

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  خرید کالاهای دست دوم و وفاداری برند: نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین

عنوان کامل انگلیسی:

Second-hand shopping and brand loyalty: The role of online collaborative redistribution platforms

چکیده فارسی:

هدف از این تحقیق شناسایی اثرات پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد برای برند ها و شناخت تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی آنها در نیات رفتاری می باشد. یک مطالعه کمّی در بین ۲۱۴ نفر که قبلاً  به صورت آنلاین کالای دست دوم خرید کرده بودند ، انجام شد. نتایج نشان می دهد که نیات وفاداری به پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد ، تأثیر خود را در نیات وفاداری به برند دارد. نیات وفاداری به پلتفرم،  نقش میانجی در تأثیر رضایت از تجربه خدمات پلتفرم ها بر نیات وفاداری به برند دارد. ویژگی های پلتفرم ها تأثیر یکسانی بر نیات وفاداری به پلتفرم و برند ندارند. پیشنهادات مدیریتی بر اساس این یافته‌ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی: پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد ، مصرف مشارکتی آنلاین ، وفاداری به برند ، خرید کالای دست دوم

Abstract

The research’s purpose is to identify the stakes of collaborative redistribution platforms for brands and to understand the influence of their intrinsic and extrinsic characteristics on behavioral intentions. A quantitative study was conducted among 214 individuals who had already made an online second-hand purchase. Results show that loyalty intentions to collaborative redistribution platforms has an impact on brand loyalty intentions. The effect of satisfaction towards platform service experience on brand loyalty intentions is mediated by platform loyalty intentions. Platform’s characteristics don’t have the same influence on platform and brand loyalty intentions. Managerial recommendations are proposed according to these findings.

Keywords: Collaborative redistribution platforms, Online Collaborative consumption ,Brand loyalty ,Second-hand shopping