مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M393

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

عنوان انگلیسی:

Teamwork, monitoring and absence

چکیده فارسی:

ما در اینجا مدلی را ارائه می کنیم که نشان می دهد شرکت هایی که دارای بازدهی کارگری وابسته به هم می باشند (تولید گروهی)، هزینه های بالاتری را در نتیجه غیبت آنان پرداخته و در نتیجه منابع بیشتری را بر روی نظارت برای کنترل کردن غیبت صرف می کند. بنابراین شرکت هایی که دارای تیم تولیدی می باشند، در موارد مشابه می بایست میزان غیبت کمتری را داشته باشند. با استفاده از بررسی روابط استخدامی محل کار (بریتانیا)، ما به عنوان اولین کسانی می باشیم که به برآورد هر یک از این ارتباطات پرداخته و نشان می دهیم که غیبت دارای هزینه بیشتری در تیم های تولیدی می باشد. شرکت هایی که دارای تولیدات تیمی می باشند که در آن نظارت های بیشتری صورت می گیرد به همراه تولید تیمی  غیبت هارا کاش می دهد.

کلیدواژه: تولید تیمی، تیم، نظارت، غیبت

ا. مقدمه

هزینه اقتصادی غیبت از کار بسیار بالا بوده و غیبت از کار مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان می باشد. این پدیده این فرایند را به ذهن نمی آورد که چنین هزینه هایی تحمیل کننده می باشند. یکی از رایج ترین نظرات اقتصادی در مورد غیبت از کار به عنوان یک بعد از ملزومات در مورد کار می باشد. با این وجود اگر ساعت های کاری قرارداد توسط روابط مربوط با استخدام ایجاد نگردد مفاهیم مربوط به غیبت از کار وجود نخواهد داشت. بنابر این برون و سژن درخواستی را برای محدودیت ساعت های کاری بیان کردند. آن ها پیشنهاد می دهند که اقتصاد دانان باید تاکید بیشتری را بر روی نقش های مربوط به تقاضای کار و محدودیت ساعات کاری قراردهند و غیبت از کار درنظر گیرند.

چندین مورد درباره مطالعات اخیر به این تقاضاها با استفاده از محدود کردن متغیر های مربوط به این شرکت ها در تعیین حداقل ساعات قرارداد و اجرای آن ها انجام شده است. بارمبی و بارمبی و همکارانش نشان دادند که ساختار های مربوط به قرارداد کاری یک فرایند مهمی در تعیین هزینه های روزانه غیبت ها و خسارات ناشی از آن ایفا می کند.این به دنبال کار های اخیری که توسط بارمبی و همکارانش انجام شد نشان می دهد که ساختار های مربوط به طرح های ضعیف، این غیبت ها را تحت تاثیر قرار می دهد که این فرایند مخالف با ساختار های مدیران بر اساس هزینه های موجود غیبت در شرکت ها می باشد.

ص ۶۷۷

کولز و ترمبل بر اساس نظریه ویس به این بحث پرداخته اند که کار تیمی یک عامل مهمی در تعیین هزینه های شرکت می باشند، در حالی که کولز و همکارانش  به این بحث می پردازد که فناوری مربوط به ذخیره موجودی انبار  باعث افزایش هزینه غیبت ها  و باعث می شود شرکت ها سرمایه گذاری بیشتری در زمینه کاهش غیبت ها انجام دهند. بارمبی و استفان بیان می کنند که شرکت های بزرگتر که در آن کار های تیمی انجام می گیرد به طور مفیدی ذخیره مواد اولیه خود را محفوظ نگه می دارند که در نتیجه باعث کاهش نظارت بر روی غیبت ها و در نتیجه افزایش میزان غیبت ها می شوند. هیوود و جیرجان از اطلاعات موسسات المانی استفاده می کنند تا نشان دهند که در محل های کاری تیمی که یک پروکسی برای کار تیمی می باشد باعث کاهش غیبت های کارگرانی که در مشاغلی با دستمزد پایین فعالیت دارند می شود.

یکی از نمونه های نظری مربوط به این نوشته جات به سه مورد بستگی دارد. ابتدا، محل کاری که برای کار دسته جمعی مشخص می شود هزینه بالاتری از غیبت ها دارد. دوم، این هزینه های بالا منجر به مخارج بالاتری در زمینه نظارت بوسیله شرکت برای کاهش غیبت ها می شود. سوم اینکه، افزایش مخارج بر روی نظارت باعث کاهش میزان غیبت ها ی شرکت هایی که در آن کار تیمی انجام می شود برخلاف شرکت هایی که بدون کار تیمی می باشند می شود. انگیزه های نظری ما یک مدل نمونه  را ارائه می دهد که هر یک از این روابط را منزوی می کند. امروزه هیچ یک ار این مطالعات در این موضوعات تخمین زننده این سه نوع ارتباط نمی باشند. که احتمال بین ارتباطات نظری را بین کار تیمی و غیبت که ممکن است از علت و معلولی نسبت به نمونه های مورد نظر دیگر به وجود آید بیشتر می کند.

با بررسی اطلاعات حاصل از سال ۱۹۹۸ در مورد روابط شغلی در محل کار ما به تخمین عوامل میزان غیبت می پردازیم و به تایید این نکته که یک سری از پروکسی ها برای کار تیمی مربوط به کاهش میزان غیبت ها می باشند.این نتایج حتی همانند بسیاری از نتایج سنتی حاصل از غیبت های تجربی مورد تایید می باشند. به طور قابل توجهی ما فراتر از این روابط حرکت می کنیم تا نشان دهیم که میزان غیبت هزینه های بیشتری از حضور کار تیمی دارد و نظارت شرکت نیز هزینه هایش بیشتر از کار تیمی می باشد. در حالی که یافته های مربوط به کار تیمی و غیبت در بریتانیا اهمیت زیادی دارد این یافته ها برای حمایت از علت و معلول ها که اغلب در این تحقیقات مطرح می شوند اهمیت دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد