مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M309

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی

عنوان انگلیسی:

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective

چکیده فارسی:

مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (e-SCM)، شکل مشخصی از سیستم های درون سازمانی است، که به طور کلی به عنوان یکی از استراتژی های مهم برای ایجاد مزیت های رقابتی در نظر گرفته می شود. اشاعه e-SCM در میان شرکای تجاری برای کاربرد نهایی و تاثیر موفق عملکردش حائز اهمیت است. با این حال، فرایند اشاعه در ماهیت خود فرایندی پیچیده و پویا است و در طول زمان مالکیت تکاملی را در گیر می سازد. نظریه اشاعه نوآوری (IDT) بر اساس بررسی موثر فرایند اشاعه با مراحل مختلف تعریف شده است. علاوه بر این، مطالعات قبلی به نتایج بی معنایی در عملکرد با قابلیت IT با توجه به اقدامات نامناسب دست یافته اند. کارت امتیازی متوازن (BSC) با فرمت SCM، چهار دیدگاه عملکرد را ترکیب می کند که برای غلبه بر این مشکل مناسب است. در خصوص IDT و BSC، این مطالعه یک چارچوب جدیدی را برای بررسی روابط بین ساختار مرحله ای و بر اساس BSC می باشد. داده ها از پرسشنامه جمع آوری شده اند. نتایج نشان می دهد که در چهار دیدگاه BSC تفاوت معنی داری میان اشاعه خارجی و دو مرحله اولیه، پذیرش و اشاعه داخلی وجود دارد. علاوه بر این، تمامی چهار دیدگاه بخوبی در مرحله اشاعه خارجی تحقق می یابند. مفاهیم برای مدیران و محققان مورد بحث قرار می گیرد.

واژگان کلیدی : مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی، سیستم های درون سازمانی، نظریه اشاعه نوآوری، کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمانی

۱ : مقدمه

سازمان های کسب و کار با یک محیط پیچیده تر و رقابتی بیشتری نسبت به قبل از دوران اینترنت مواجه هستند. بسیاری از سازمان ها کم کم به این اهمیت پی می برند که باید به عنوان بخشی از زنجیره تامین در برابر سایر زنجیره های تأمین،  رقابتی داشته باشند که به سرعت منعکس کننده تغییر نیاز های مشتریان باشد. مدیریت زنجیره تامین (SCM) نظم مهمی است که شرکای کسب و کار را به استفاده از محصولات و خدمات خود به طور موثر و در نهایت ایجاد یک رابطه دراز مدت قادر می سازد. SCM می تواند به طور گسترده به عنوان هماهنگی های موثر بر مواد، محصول، تحویل، پرداخت، و جریان اطلاعات بین شرکت و شرکای تجاری تعریف شود. بنابراین، نظم SCM پیچیده و پویا ست در حالی که شامل جریان کار های مختلفی در سراسر مرزهای درون سازمانی است. بنابراین حمایت از فناوری اطلاعات (IT)، خصوصا، اینترنت و فن آوری های ارتباطی، برای شیوه های ممکن SCM ضروری می باشد. SCM الکترونیکی (E-SCM) به عنوان اجرای فیزیکی فرایند SCM با حمایت از IT تعریف میشود در حالی که تلاش برای تمایز مفهوم SCM است. با این حال، E-SCM، اگر چه هنوز هم در مراحل آغازین خود و با نرخ بالای شکست گزارش در نظر گرفته میشود، با این حال کلید موفقیت نهایی فرایند SCM محسوب میشود. موضوع اشاعه SCM e- میان شرکا، در اصل موضوعی پیچیده و پویا است و شامل مالکیت تکاملی در طول زمان میشود. پژوهش های قبلی تنها یک اتخاذ تصمیم نوآوری بر اساس نظریه های مربوطه، مانند مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)، تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)، و ضمیمه های بسیاری را مورد بحث قرار داده است. در حالی که، نظریه اشاعه نوآوری (IDT) یک نظریه ای برای درک اشاعه خلاقیت و نوآوری در طول زمان است. با توجه به IDT، محققان مدل های مربوط به نوآوری سیستم های اطلاعاتی (IS) بسیاری را ارائه کرده اند. این مدل ها اغلب به عنوان یک فرایند مرحله ای، از قبیل شروع، پذیرش، و مراحل اجرای آن مورد خطاب قرار میگیرند. خصوصا، برخی از مطالعات بطور تجربی اشاعه سیستم های درون سازمانی (IOS)، از قبیل تبادل الکترونیکی داده ها (EDI)، تامین فن آوری های زنجیره ای، و کسب و کار الکترونیکی را با استفاده از تجزیه و تحلیل مرحله ای مورد بررسی قرار دادند. یک مثال به تعریف یک ساختار سه مرحله ای، پذیرش، یکپارچه سازی داخلی، ادغام خارجی، در اشاعه EDI در میان سازمان های کوچک می پردازد. بنابراین، تجزیه و تحلیل مرحله ای بیشتر ممکن است تغییرات مراحل مختلف اشاعه را در اجرای e-SCM در طول زمان ضبط کند. مورد بعد، e-SCM است که به طور فزاینده ای توسعه میابد و، برای بررسی تاثیر عملکرد خود در این سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. تجزیه و تحلیل مرحله ای می تواند درجات مختلفی از اثرات عملکرد را در مراحل مختلف اشاعه به شیوه ای پویا فراهم کند. با این حال، تحقیقات کمی در بکارگیری IOS به بررسی تاثیر عملکرد در چشم انداز اشاعه در میان شرکا پرداخته است. بسیاری از مطالعات بر دیدگاه رفتارهای پذیرش، مانند قصد استفاده و یا استفاده واقعی، در سراسر مراحل مختلف اشاعه متمرکز شده اند. نقش توانمند اشاعه e-SCM در عملکرد سازمانی، توجه کافی را بسوی خود جلب نکرده است. بنابراین، درک ارتباط بین اشاعه e-SCM و عملکرد سازمانی، هدف اصلی ما در این مطالعه میباشد. به طور سنتی، بسیاری از سازمان ها، عمدتا عملکرد را بر اساس روش های حسابداری مالی ارزیابی میکنند. این روش ها در ارزیابی اینکه آیا تغییرات عملیاتی سلامت مالی یک شرکت را بهبود میدهند یا نه اهمیت دارند، اما برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین کافی نیستند. این اندازه گیری ها مربوط به استراتژی های مهم سازمانی و عملکردهای برنامه های مالی و غیر مالی، از قبیل خدمات مشتری و کیفیت محصول نیستند. علاوه بر این، مطالعات قبلی نتایج نامفهومی از بهره وری IT را با وجود سرمایه گذاری های عظیم IT، یعنی پارادوکس بهره وری دریافت کرده اند. یک دلیل عمده ممکن است با توجه به کاربرد اندازه گیری های نامناسب در ارزیابی مقادیر باشد که به لحاظ تاریخی بر موارد مالی مانند فروش و سود متمرکز است. بنابراین، محققان نیاز به استفاده از مقیاس های غیر مالی، از جمله رضایت مشتری و کیفیت محصول را پیشنهاد کردند، هر چند که توافق کمی در مورد این که دقیقا از مقیاسی برای اندازه گیری استفاده شود وجود دارد. این به معنی این است که ارزیابی e-SCM باید هر دو مقیاس کمی و کیفی را در یک روش مکمل پوشش دهد. کارت امتیازی متوازن (BSC) در ابتدا توسط کاپلان و نورتون توسعه داده شد. BSC یک رویکرد متعادل میان معیارهای مالی و غیر مالی را پیشنهاد داد که در یک کسب و کار از چهار دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد : مالی، مشتری، فرایند داخلی و یادگیری و رشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد