مقاله ترجمه شده کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

دسته بندی:

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 409 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M901

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

عنوان کامل انگلیسی:

The uniqueness of entrepreneurship in the sharing accommodation sector: Developing a scale of entrepreneurial capital

چکیده فارسی:

صاحبخانه ها در پلتفرم های اقامتگاه اشتراکی به عنوان یک شکل جدید در حال توسعه کارآفرینی دیده شده اند. هدف این مطالعه تعریف کارآفرینی و سرمایه های کارآفرینانه و ایجاد مقیاس چند بعدی از سرمایه های کارآفرینانه برای به اشتراک گذاری اقامتگاه (ECSA) است. به منظور توسعه و تایید این مقیاس، یک فرآیند سه مرحله ای دشوار دنبال شد. یک مجموعه اولیه از آیتم ها از طریق تجزیه و تحلیل محتوای ۵۹ نظرسنجی مکتوب و بررسی ادبیات در مرحله ۱ ارائه شد. در مرحله ۲ تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی (۱۵۰ = n) برای پالایش مجموعه آیتم های اولیه استفاده شد. مقیاس ۱۷ آیتمی ECSA با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (۳۲۸ نفر) در مرحله ۳ تأیید شد. نتایج از ECSA که شامل چهار دیدگاه (یعنی سرمایه های مالی، اجتماعی، فکری و انسانی) است، پشتیبانی می کند. مقیاس ECSA با بررسی یک پدیده کسب و کار نو ظهور، ادبیات تحقیقات کارآفرینی را غنی می کند. که کارشناسان را برای تبدیل شدن به میکرو کارآفرینان (کارآفرینان کوچک) در پلتفرم های اقامتگاه اشتراکی آماده می کند.

کلیدواژگان: کارآفرینی، سرمایه های کارآفرینانه، اقامتگاه های اشتراکی، مقیاس

Abstract

Hosts on sharing lodging platforms are viewed as an emerging form of entrepreneurs. This study aims to define entrepreneurship and entrepreneurial capitals and generate a multidimensional scale of entrepreneurial capitals for sharing accommodations (ECSA). A rigid procedure with three steps was followed to develop and validate this scale. An initial pool of items was provided through content analysis of 59 written surveys and literature review in Step 1. In Step 2 exploratory factor analysis (n=150) was applied to further purify and refine this preliminary item pool. The 17-item ECSA scale was validated using confirmatory factor analysis (n=328) in Step 3. Results support ECSA which covers four perspectives (i.e., financial, social, intellectual, and human capitals). The ECSA scale enriches the research body of entrepreneurship by examining an emerging business phenomenon. And it prepares practitioners for becoming micro-entrepreneurs on sharing lodging platforms.

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial capitals ,Sharing accommodations ,Scale