مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

دسته بندی:

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 458 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M674

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

عنوان انگلیسی:

The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage

چکیده فارسی:

شرکت های بخش های مختلف اقتصادی نقش اساسی در پیشرفت توسعه پایدار در منطقه ای که در آن قرار دارد، دارند.با این حال، این شیوه های محیطی این سازمان ها است که تاثیرات سریع پایداری زیست محیطی را تعیین می کنند. به این معنا، تولیدکنندگان شوینده  مسئول کاهش مصرف و انرژی منابع طبیعی و مواد هسته ای و نیز افزایش سیستماتیک انتشار آلاینده ها و زباله ها است.

بنابراین، شناسایی آن  راهنماهای استراتژیک که قبل از تولیدکنندگان شوینده  تولید شده بودند و در نتیجه، شرکت ها را برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار پیش از رقبای خود هدایت می کردند مهم است.

در این راستا، هدف این تحقیق بررسی تاثیر محرک های  استراتژیک (جهت گیری کارآفرینی، جهت گیری بازار و مدیریت دانش) بر تولید تمیز کننده و مزیت رقابتی پایدار است. این تحقیق در مورد یک بررسی انجام شد که به ۷۷۷۴ شرکت کوچک و متوسط در جنوب برزیل در بخش های صنعت تحول، تجارت و خدمات اعمال شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، آن را به عنوان یک تحقیق کمی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج نشان می دهد که تأثیرات شدید قبلی محرکان استراتژیک بر تولیدکنندگان شوینده  وجود داشته است ، با اشاره به اینکه همبستگی بین سه مورد پیشین دارای شدت زیاد است، نشان می دهد که شرکت های تحقیقاتی به طور جداگانه از محرکان استراتژیک استفاده می کنند و زمانی که آنها ترکیب می شوند، احتمال موفقیتproduction  Cleaner با افزایش قابل توجهی در مزیت رقابتی پایدار برای شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد.

کلیدواژه ها: تولید پاک کننده، مزیت رقابتی پایدار، جهت گیری کارآفرینی، جهت گیری بازار، جهت مدیریت دانش، برزیل.

Abstract

Enterprises from different economic sectors play a fundamental role in furthering a sustainable development in the region where it is inserted. However, it is the environmental practices of these organizations which determine the prompt impacts on environmental sustainability. In this sense, Cleaner Production is responsible for the decrease in natural and material resources’ consumption and energy, as well as for the systematic decrease in waste and pollutants emission. Thus, it is important to identify the strategical guides which came before Cleaner Production and, consequently, lead the enterprises to achieve a Sustainable Competitive Advantage before their competitors. In this context, this research aims at analysing the influence of strategic drivers (Entrepreneurial Orientation, Market Orientation and Knowledge Management Orientation) on Cleaner Production and the Sustainable Competitive Advantage. This research was about a survey applied to 1774 small and medium enterprises in Southern Brazil, in the sectors of transformation industry, commerce and services, and it was analysed by the Structural Equation Modelling, typifying it as a quantitative and descriptive research. The results show there is an intense previous influence of strategic drivers over Cleaner Production, pointing out that the correlations among the three antecedents have a high intensity, showing that the enterprises researched use the strategic drivers separately, and that, when they are combined, there is a higher chance of Cleaner Production success, with a significant increase in Sustainable Competitive Advantage for the small and medium enterprises