مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 584 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M187

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

عنوان انگلیسی:

To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله طرح نظریه معضل اجتماعی و نظریه گروه مرجع برای توضیح تناقض نگرش – رفتار در مصارف محیط زیستی است. این پژوهش به دنبال درک بهتر است که چرا ، با وجود نگرانی نسبت به محیط زیست (نگرش) ، مصرف کنندگان خرید محصولات سازگار با محیط زیست یا سبز را نادیده می گیرند(رفتار).

طراحی / روش شناسی / رویکرد – یک ابزار بررسی استفاده می شود که مقیاسهایی برای اندازه گیری هشت متغیرمستقل و یک متغیر وابسته توسعه داده شد. علاوه بر این ، داده های روانشناسی اجتماعی و جمعیت شناختی نیز در مورد شرکت کنندگان در مطالعه جمع آوری گردید. برای تبعیض بین خریداران و غیر سبز سبز ، طبقه بندی با تجزیه و تحلیل مشخصی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها — چارچوب ارائه  شده  درادبیات مصرف زیست محیطی توسط شکل دادن به شکاف نگرش – رفتاربعنوان یک فاصله اجتماعی و نظریه گروه مرجع برای شناسایی عوامل فردی برای کمک به درک فاصله طراحی می کند .نتایج  مطالعه نشان می دهد که چندین ویژگی های فردی — اعتماد ، هویت گروه ، انتظارات از همکاری دیگران و درک اثر بخشی  بطور معناداری در خریداران سبز و غیرسبز تفاوت وجود دارد .

مفهوم عملی : — نتایج حاصل از مطالعه  چندین مفهوم مدیریتی ارائه دادند. اول ، بازاریابان باید نقش اعتماد را در استحکام عمل جمعی تقویت کنند . دوم ، به دلیل نفوذ قوی گروه های مرجع در خرید سبز ، مدیران ارتباطات بازاریابی باید از سخنرانان مرتبط استفاده کنند. سوم ، مطالعه نشان داد انتظار همکاری قابل توجه دیگران ، خریداران سبز راشناسایی کنند. چهارم ، برای یافتن درک اثر بخشی فردی ، مهم است که بازاریابان سبز تأکید بر تفاوت که عملکرد فرد ی برای جمعی خوب است.

اصالت / ارزش — پژوهش  در هر دونظریه معضل اجتماعی و نظریه گروه مرجع به منظور تعیین کننده و مکانیزم

برای توضیح منطقی پشت نگرش رفتار شکاف و فاصله آن را به یک موضوع خاص محیط زیست — حفاظت از انرژی اشاره میکند

کلمات کلیدی: سیاستهای محیط زیست ، رفتار خرید ،رفتار مصرف کننده ، نفوذ

مقدمه

صنعت برای محصولات سبز بیش از ۲۰۰  میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ تخمین زده است. مستند  گرم شدن کره زمین ،حقیقت تلخی است ، و همچنین صحبت کردن مشاهیر در دفاع اززندگی سبز ، علاقه به مسائل اطراف آن موجب حفاظت از محیط زیست و حفاظت  بازاراست .این موج فعلی علاقه به حفاظت از محیط زیست  پدیده جدیدی نمی باشد.تحقیق و نظر سنجی از ده سال پیش نشان داده است که مصرف کنندگان آمریکایی در مورد محیط زیست نگران بوده اند. با این حال ،همان پژوهش همچنین نشان داد که با وجود ابرازنگرانی نسبت به محیط زیست مصرف کنندگان تمایلی به خرید و یا پرداخت قیمت بالاتری برای محصولات سازگار با محیط زیست ندارند. گزارش اخیر توسطRoperASW (2002) نتایج تا حدودی نا امید کننده ارایه داد که نگرانی های زیست محیطی در ۵۹ درصد از کل جمعیت حتی از شرکت در فکرفعالیت های سازگار با محیط زیست در حال کاهش است . با وجود علاقه زیاد در حفاظت از محیط زیست به طور کلی ، همان نظر سنجی شگفت آورنشان داد که بر خلاف طرح بالا ، آمریکایی ها مایل به خرید و حتی پرداخت بیشتر برای محصولات خاص که کمک به کاهش مصرف انرژی و یا  آلودگی کمتر ، مانند انرژی لوازم کارآمد ، هیبرید ماشین و برق دارند.این نتایج مختلف نشان دهنده به چالش کشیدن محیط مصرف کننده برای بازاریابان محصولات مصرفی دوستدار محیط زیست ، یعنی محصولات سبز که به دنبال هدایت در “چگونه ” شناسایی کردن و محصولات موثردوستدار محیط زیست در بازاربرای بخش بندی مصرف کننده سبز است. در عین حال ، تحقیقات تا به امروز شکست خورده استدر باره ی پاسخ به سوال گیج کننده در مورد اینکه چرا با وجود نگرانی نسبت به محیط زیست (نگرش) مصرف کنندگان تمایل به خرید محصولات سازگار با محیط زیست یا سبزندارند (رفتار)؟

هدف این مقاله بررسی معضل نگرش- رفتار در خرید سبز است . این تحقیق بحث می کند که شکاف نگرش – رفتار در مصرف زیست محیطی وجود دارد بدلیل اینکه یک معضل اجتماعی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد . وبرای یک زیرمجموعه کوچک ار مصرف کنندگان نشان می دهد . بنابراین تصمیم خرید یا عدم خرید محصول سبز با توجه به نگرش مثبت به حفظ محیط زیست ، ممکن است مفهوم یک معضل اجتماعی را پیداکند . این مقاله یک نظریه گروه مرجع راطرح می کند که اشاره می کند تصمیم مصرف کننده در ایجادتجارت برای خودش و منافع گروه ها ممکن است وابسته به فشار برای تطابق با انتظارات و رفتارگروههای مرجع برای خرید کردن باشد . درنتیجه این تحقیق تساوی رادرهردو معضل اجتماعی ونظریه گروه مرجع برای برسی عوانل تعیین کننده از مکانیسم را برای توضیح منطقی پشت شکاف نگرش – رفتار وفاصله مربوط به موضوع خاص محیط زیست ،حفاظت از انرژی را بررسی می کند . حفاظت از انرژی به عنوان موضوع مورد احتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد ، معضلی غیرقابل جبران که در آن انگیزه کوتاه مدت برای مصرف منابع است که در طولانی مدت کمبود و قیمتهای بالاتری را برای هر کس به همراه دارد . معضل حفاظت از منابع ناشی از زمان و میزان مصرف منابع توسط گروه است . به منظور حفظ این منابع ،مصرف کنندگان باید خود را در وضعیت اجتماعی که در آن مجبور به تحمل هزینه های شخصی خود و بهره مندی از رفتار مشارکتی در گروه هستند.