مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی ) 

کد محصول:M57

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر

عنوان انگلیسی:

A Perspective on Organizational Change Issue – Case Study on the Application of Two Change Models

چکیده فارسی:

سازمان یک سیستم اجتماعی است که در آن افراد برای رسیدن به اهدافی متداول با هم در تعامل­اند. ما شتابی را برای تغییر در سیستم­های ارزشی گسترده جهانی، انطباق با نگرش­ها و اهداف جدید و وضعیت هایی را که به تغییر سریع جوامع منجر می­شود، مشاهده می­نماییم.

برای بقا و توسعه، یک سازمان اول باید بداند که چگونه فرصت­ها را پیش بینی کند و آن­ها را تبدیل به سرمایه کند و آسیب­ها را کاهش داده و یا رفع کند. دوم اینکه سازمان باید توانائی مدیریت مؤثر خود را ثابت کند و فرایند تغییر را از طریق بررسی با جزئیات از گذشته و حال آن انجام دهد که این­ها فرضیات اصلی­ای هستند که مدیریت تغییر مبتنی بر آنها است. تحقیق و عمل به مدل­های مدیریت تغییر یک مبنا را برای فهم فرایندهای تغییر و مکانیزم­هایی در سطح فردی و در سطح سازمانی خلاصه کرده است. در ذیل ما تعدادی از مدل­های تغییر را که ممکن است در مدیریت تغییر در سازمان­های اقتصادی سودمند باشند و امکان کاربرد و اجرای آنها به طور مؤثری برای شناسایی نتایج تغییر در سازمان­ها ارائه شده است را بیان می­نماییم.

کلمات کلیدی:تغییر، مدیریت تغییر، مدل­ها، روش­ها، تکنیک­ها، سازمان­ها، توسعه (تحول).

مقدمه:

در فرایند تطبیق با تحول سازمانی، افراد خیلی مهم هستند. پرسنل تغییر کرده، دانش جدید کسب می کنند، وظایف جدیدی را به عهده می گیرند، شایستگی هایشان را ارتقاء می دهند، گاهی اوقات ارزش ها و نگرش هایی را که در کارشان عادت شده است تغییر می دهند، تغییر می تواند به طور واقعی مؤثر باشد فقط اگر یک تغییر نگرش وجود داشته باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت به سرعت به یک وظیفه اجتناب ناپذیر در انجام تجارت تبدیل شده است.

توجه زیادی به ادبیات مدل های فردی تغییر و تغییر رفتاری آنها شده است اما توجهات کمی برای مدل ها یا تئوری هایی که تلاش دارند تغییر رفتاری در گروه ها را درک کنند، صورت گرفته است. سازمان ها و همه انجمن ها نیازمند این هستند که بفهمند چگونه این انجمن ها در کار عمل می کنند و موانع و تسهیلات را برای تغییر و چیزهایی را که روی رفتارشان به طور کلی اثر می گذارد را شناسایی می کنند.

سازمان ها نیازمند این هستند که به وسیله سیستم عملیاتی تغییر یابند و عدم رقابت را در بازارهای مربوطه مورد بازنگری قرار دهند. در حالی که سازمان ها شروع می کنند به تحلیل ارزش ها و استانداردهای جدید، تغییر ثابت است و فقط به سختی از آن پیروی می شود.

یکی از پیش نیازهای مدیریت تحول سازمانی این است که برای شروع و اجرای تغییر موفق لازم است که یک فرایند پیچیده و سیستماتیک را برای انتقال واقعیت ها اداره کنیم، که به این منظور رهبری تحول، نقش خیلی مهمی را ایفا می کند که یک عامل کلیدی را در فرایند انتقال سازمانی ایجاد می کند که می تواند تغییر را از یک سطح رقابتی به یک سطح دیگر شرح دهد. چنین فرایندی به شناسایی چندین بحث منجر می شود که به عنوان شاخص های سلامتی یک سازمان ضعیف حفظ می شوند و بر این اساس خطوط راهنمای برنامه تغییر را که اجرا می شوند، معین می کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد