مقاله ترجمه شده : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

دسته بندی: -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 827 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M754

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

عنوان انگلیسی:

Product Life Cycle Design for Sustainable Value Creation: Methods of Sustainable Product Development in the Context of High Value Engineering

چکیده

این مقاله، یک چارچوب را برای توسعه ی محصولات پایدار در زمینه ی مهندسی ارزش با استفاده از چرخه ی عمر بر اساس  رویکردهای ترکیب شده با روش های تحلیل و مدل سازی پایدار ارائه می کند. یک مدل ارزش پایدار بر اساس مفهوم ارزش از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شد. سپس، یک رویکرد مبتنی بر QFD از چرخه ی عمر با توجه به نیازهای ارزش پایدار برای ایجاد مفاهیم تولید و برنامه های چرخه ی عمر ارزش کلی ایجاد شد، در حالی که شبیه سازی چرخه ی عمر برای مدل سازی چرخه های عمر تولید بدون تکرار و ارزیابی ارزش های پایدار به کار گرفته شد. چارچوب ارائه شده می تواند به متخصصان در زمینه های تولید کمک کند و ارزیابی های زیست محیطی و مدیریت صنعتی و مهندسی را از یک دید مشترک پردازش کند و بنابراین، به ایجاد همگرایی برای تولید، پردازش و کسب و کار پایدارتر کمک کند.

  1. مقدمه

     رقابت در اقتصاد جهانی مدرن، به جای اینکه تنها بر خروجی تولید تمرکز کند، متکی بر بدست آوردن توانمندی های مهندسی  برتر برای ایجاد محصولات  و خدمات با ارزش بالا می باشد. این منجر به ایجاد محدوده دانش جدیدی برای افزایش اهمیت مهندسی با ارزش بالا می شود، که بر چگونگی ایجاد مؤثر ارزش، از طریق برتری مهندسی در محیط های کسب وکار فعلی و آینده، تمرکز می کند. با رشد تقاضا برای محصولات پایدار، دلایل روشنی برای توسعه توانمندی های مهندسی با ارزش بالا از دیدگاه پایداری صنعتی، وجود دارد. نیاز فوری به توسعه فرآیند و ابزارها برای پیوند بهتر پایداری در زنجیره ارزش  جهانی (۱) وجود دارد. ارزش پایدار بر سود، عملکرد محیطی بهبود یافته و امنیت در میان پارامترهای دیگر در یک سازمان، اشاره دارد. هدف یک سازمان مدیریت شده بر اساس ارزش، ایجاد ارزش، مدیریت ارزش و اندازه گیری ارزش برای ایجاد ارزش بیشتر بر اساس پتانسیل بهبود مشخص شده (۲)، می باشد. اما، سؤال، زمانی ایجاد می شود که مفهوم ارزش و تعاریف کافی وجود دارد و مشاهده ارزش ها، دیدگاههای گسترده تری را درباره پایداری شکل می دهد. فقط برای نقل قول: تفکر بلند مدت باید القا شود؛ دیدگاههای مربوط به ارزش که قدیمی هستند باید تجدید شوند تا اینکه رشد و بقای پایدار واقعی شود (۳). بنابراین، دید گسترده درباره آنچه که محصول و خدمات را با وجود نگرانی های در حال رشد پایداری، در بازار، با ارزش و رقابتی می سازد، باید همه راههای مهمی که در آن ویژگی های محصول بر منافع شرکای درگیر اثر می گذارند، را نشان دهد.

Abstract

This study proposed a framework for sustainable product development in the context of high value engineering, using life cycle based approaches combined with methods of sustainable value modeling and analysis. A Sustainable Value model was proposed based on the understanding of Value from economic, social and environmental perspectives. Then, a QFD-based approach of life cycle scheming driven by sustainable value requirements was proposed for generating product concepts and life cycle plans of total high value, while Life Cycle Simulation was employed for modeling complicated close-loop type product life cycles and evaluation of sustainable values. The proposed framework may help bring experts in fields of product and process engineering, industrial management and ecological assessments to a common vision, and therefore accelerate design convergence for more sustainable products, processes and business.

Keywords Sustainable Value,Life Cycle Engineering,QFDDi,screte Event Simulation