مقاله انگلیسی ترجمه شده چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر:۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M311

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی

عنوان انگلیسی:

The technology life cycle: Conceptualization and managerial implications

چکیده فارسی:

این مقاله اثبات می کند که پیشینه تحقیق  چرخه ی حیات فناوری نامنظم و ناقص است. این پیشینه تحقیق  در ابتدا بر روی بررسی ارتباط بین مفاهیم چرخه های حیات برای صنایع و محصولات مروری دارد. با کشف ارتباطات داخلی بین این ها، یک دیدگاه جامع از چرخه ی حیات فناوری ایجاد شده است. سپس مفهوم سازی جدیدی از چرخه ی حیات فناوری پیشنهاد می شود. این مفهوم به صورت مدلی که سه سطح متفاوت کاربرد فناوری، الگو و تولید ترکیب می کند، ارائه می شود. این مدل نشان می دهد که چطور الگوهای جداگانه در طول زمان برای دستیابی به یک کاربرد مشخص پدیدار می شوند. این مدل دوران انگیزش و تغییر تدریجی را دنبال می کند و نشان می دهد که چطور تولیدات فناوری از این ها به وجود می آیند. همچنین شرح می دهد که چطور دوره ها با ظهور یک طرح غالب جدا شده اند و چطور الگوها با یک ناپیوستگی فنی جایگزین شده اند. با قبول این ساختار، مدل می تواند حدود ارزیابی فناوری را در سطوح مختلف گرانولی از محصولات خاصی که ممکن است برای صنایع استثمار شده لیست شده باشند، تعیین نماید. اگر فناوری را واحد تجزیه و تحلیل ها بدانیم، مدل (این تحقیق) از پژوهش پیشین که به طور برجسته چشم انداز مبتنی بر محصول را اتخاذ کرده است، منفک می شود. این مقاله الزامات تحقیقی و مدیریتی را همراه با چرخه ی حیات فناوری بحث می کند و نشان می دهد که چطور این ها مسیر تحقیقات آینده را اطلاع می دهند. نتایج این تحقیق برای کسانی که در مورد پیشرفت، بهره برداری و استفاده از فناوری تصمیم می گیرند، شامل توسعه دهندگان فناوری، مهندسان، کارشناسان فنی، مدیران تحقیق و توسعه و طراحان، به میزان کمک گرفتن از اطلاعات دانشگاهی اهمیت دارد.

کلمات کلیدی: چرخه ی حیات فناوری، طرح غالب، الگوی فناوری،  نسل فناوری، کاربرد فناوری، چرخه ی حیات محصول

– ۱مقدمه

در پیشینه تحقیق  بسیار مشاهده می گردد که اصطلاحات چرخه ی حیات صنعت، چرخه ی حیات محصول و چرخه ی حیات فناوری به طور نامناسب و مبهمی به جای یکدیگر استفاده می گردند. علاوه بر این در سخن گفتن اغلب چرخه ی حیات محصول (PLC) استفاده می گردد و چرخه ی حیات فناوری (PLC) مورد غفلت قرار گرفته است. این تنها بخش کوچکی از مسأله است زیرا گسستگی ها و تناقضات مربوط به چشم اندازهای مختلف TLC هم وجود دارند به گونه ای که هیچ «نظریه ی واحد، قوی و یکپارچه ای از ارزیابی فناوری» وجود ندارد (سود و تلیس، ۲۰۰۵: ۱۵۲). این مقاله بر عدم دقت و اشتباهاتی که در مورد TLC وجود دارند تمرکز داشته و نیاز به مفهوم سازی واضح تر از آن را هدف خود قرار داده است.

ما این موارد را گردآوری نموده و پژوهش قبلی بر روی TLC را که بحث گسترده ای از رویکردها و چشم اندازهای متعددی است را قبض و بسط دادیم. ما دیدگاهی یکپارچه از این مفهوم مورد غفلت واقع شده را با استفاده از سه هویت متمایز – کاربرد فناوری، الگو و تولید – ایجاد نمودیم. ما همچنین از پژوهش قبلی با در نظر گرفتن فناوری به عنوان واحد تجزیه و تحلیل ها به جای هر محصول یا اثر نصنعی که در آن استفاده شده است، دوری کردیم. این آزمایشاتِ آسان کننده ی چگونگی دیدگاه «کلان» ارزیابی فناوری (برای مثال: اندرسون و توشمن، ۱۹۹۰) چشم انداز منحنی S را تسهیل می کند (برای مثال: فوستر، ۱۹۸۶): چطور پیشرفت فناوری در داخل و میان سه هویت TLC اتفاق می افتد و پیشرفت ممکن است تا چه حدی تحت تأثیر فعالیت مدیریتی قرار گیرد.

هدف ما افزایش شناسایی و درک فازهایی است که TLC را می سازند و آن را اثبات می کنند. از آن جایی که شرکت هایی در تلاش برای مدیریت فناوری هستند، نیاز دارند که توانایی استقرار فناوری های خاص در چرخه ی حیات را داشته باشند و مفاهیم آن را برای تصمیمات مدیریتی درک کنند. مطالعات اندکی بر روی ارتباط بین مفهوم TLC و واقعیت تصمیمات مدیریتی بحث کرده اند. این مقاله با اشاره به چالش های همراه با بهره برداری سودمند فناوری از نظر توسعه دهندگان و استفاده کنندگان، این شکاف را هدف قرار می دهد. این چشم انداز دوگانه، غیر عادی و مهم است مخصوصاً چون یک نظام شخصی ممکن است با هر دو ظرفیت عمل کند.

در نهایت، بررسی کردیم که چطور پیشرفت فناوری به محصول متمرکز شده ی مشترک با PLC و چرخه ی حیات صنعت (ILC) و در موارد محصولات ساده و پیچیده ارتباط دارد (توشمن و روزنکوف، ۱۹۹۲). ترکیب این چشم اندازهای مختلف، مقصود تقویت نظریه های مبتنی بر چیزی که تصمیمات مدیریتی فناوری از آن ساخته شده اند می باشد و بنیادی بر روی چیزی که تحقیقات آینده می توانند بسازند پایه گذاری می کند. به طور خلاصه می توان گفت ما در این پژوهش، مفهومی جدید برای TLC پیشنهاد می کنیم.

بخش بعدی، پیشینه تحقیق  چرخه ی حیات را معرفی می کند و نادرستی مفاهیم موجود را نشان می دهد. در بخش ۳ جزئیات TLC از چشم اندازهای متمایزی که از پیشینه تحقیق  پدیدار می شود و در ادامه، در بخش ۴ ، با بحثی که چگونگی ارتباط بین چشم اندازهای مشترک اصلی با TLC را کشف می کند، بررسی می گردد. یک مدل مفهومی جدید در بخش ۵ ارائه می گردد. در بخش ۶ ، قبل از این که در بخش ۷ نتایج را ترسیم کنیم، الزامات پژوهش ما برای تحقیقات آینده و تصمیم گیری های مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

۲- پیشینه تحقیق  چرخه ی حیات

پیشینه تحقیق که به این پژوهش مربوط می شوند وابسته به چرخه ی حیات صنعت، چرخه حیات فناوری و چرخه ی حیات محصول هستند. اگرچه این مفاهیم وابسته به یکدیگر هستند، اما دانستن تمایزات بین آن ها به طوری که هرکدام در مفهوم درست و با اصطلاح صحیح خودشان استفاده شوند، تعیین کننده و مهم است. نبود یک اصطلاح استاندارد و ثابت (نایتو و همکاران، ۱۹۹۸)، جدایی بین دیدگاه های مختلف رشته های ذینفع (نایتو و همکاران، ۱۹۹۸)، تعریف ناقص و پس و پیش کردن عبارات (روتلی و همکاران) و ابهامات یا واحدهای تحلیلی نا مشخص (مورمن و فرنکن، ۲۰۰۶: روتلی و همکاران)، همگی برای اغتشاش و سوء تفاهم در این زمینه دست به دست هم داده اند.

در پیشینه تحقیق  استفاده از اصطلاحات مترادف و قابل تعویض چرخه ی حیات، غیر عادی نیست. برای مثال: صنعت و محصول در پژوهش پلتونیمی (۲۰۱۱) و پژوهش رایس و گالوین (۲۰۰۶) و محصول و فناوری در پژوهش ستیندمار و همکاران (۲۰۱۰). شاید اگر در یک دایرۀ المعارف تجاری بخوایم که «برای ساده کردن بحث، هم چرخه ی حیات محصول و هم چرخه ی حیات صنعت ترکیب شده و برای راحتی، چرخه ی حیات محصول نامیده شوند» به عنوان یک نتیجه، تعجب آور نباشد (مرجع تجاری، ۲۰۱۱). این رویکرد تمایزات اصلی را که برای دستیابی به درک بهتر مهم هستند، عیب پوشی می کند. یکی از علل زیربنایی این رویکرد ممکن است مربوط به برتری PLC در پیشینه تحقیق  موجود باشد.

همانطور که جدول ۱ نشان می دهد، برخلاف «چرخه ی حیات محصول» ، اصطلاح «چرخه ی حیات صنعت» و «چرخه ی حیات فناوری» به طور گسترده استفاده نمی شوند. جدول ۱ تحقیقی از مؤسسه یABI  و بانک اطلاعاتی تجاری را نشان می دهد که مربوط به مقالات و منابع منتشر شده در طول ۲۰ سال اخیر است که شامل هر یک از این اصطلاحات در نقل قول یا چکیده ی مطالب می باشد. از همه ی این hit ها برای تمام اصطلاحات، حدود ۹۶ درصد مربوط به PLC (چرخه ی حیات محصول) و تقریباً ۲ درصد مربوط به TLC (چرخه ی حیات فناوری) و ILC (چرخه ی حیات صنعت) می باشد. این مقالات از مجلات مختلف و از میان حوزه ی رشته های مختلف سرچشمه می گیرند. با وجود این که این ارقام به هیچ وجه قطعی نیستند اما آن ها اظهار می کنند که مفهوم TLC هم از نظر آکادمیک و هم از نظر حرفه ای توسعه نیافته است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد