مقاله ترجمه شده چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت

مشخصات محصول
قیمت:28000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H353

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت: شواهد جهانی

عنوان انگلیسی:

Cash conversion cycle and corporate performance: Global evidence

چکیده فارسی:

مطالعات قبلی به ندرت به کشف موضوعات مرتبط با مدیریت نقدینگی پرداختند، از اینرو در مقاله تحلیل تجربی روابط بین چرخه تبدیل نقدی (CCC) و عملکرد شرکت با بررسی شرکت هایی از کشورهای مختلف بعنوان نمونه انجام می شود. ارتباط منفی بین چرخه تبدیل نقدی و ارزش و سودآوری شرکت مشاهده می شود و حمایت از سیاست سرمایه در گردش  می تواند عملکرد شرکت را بالا برد، با اینحال این اثر زمانی کاهش یا معکوس می شود که شرکته ا در سطح پایین چرخه تبدیل نقدی وجود داشته باشند. نتایج پس از بررسی مشکلات درونی، تغییر محیط های اقتصادکلان، وضعیت توسعه اقتصادی، بحران های مالی، حاکمیت شرکت و محدودیت های مالی، یکسان می باشد.

۱٫مقدمه

بحث تئوری مالی بطور کلی با یکی از گروه های زیر مرتبط است: بودجه سرمایه، ساختار سرمایه، سیاست سودسهام، یا مدیریت سرمایه در گردش . اگرچه مدیریت سرمایه در گردش  بدلیل تاثیر آن بر ریسک و سودآوری شرکت و ارزش آن مهم است، با اینحال نسبت به سایر گروهها توجه کمی را به خود معطوف کرده است. “جو، لانستر، و استیونز” نشان می دهند که مدیریت روزانه دارایی و بدهی های کوتاه مدت شرکت نقش مهمی در موفقیت آن دارد. بنابراین، هرچند مدیریت سرمایه در گردش  یک مدیریت مالی کوتاه مدت است، اغلب منبع اصلی سود است. “کروس و مانیکاس” مطرح می کنند که مدیریت جریان نقدی یک عنصر انتقادی از استراتژیهای عملیاتی شرکت است. مشارکت سرمایه در گردش  شامل معامله بین سودآوری و ریسک است، و تعادل بین این دو عامل ضروری می باشد. شرکتها ممکن است سطح مطلوبی از سرمایه در گردش  را دشاته باشند تا ارزش خود را بالا برند. تصمیماتی که می تواند سودآوری را بالا برد نیز منجر به افزایش ریسک شده، و برعکس تصمیماتی که بر کاهش ریسک تمرکز کرده ممکن است سودآوری بالقوه را کاهش دهد.

سیاست سخت مدیریت سرمایه در گردش  می تواند عملکرد شرکت را بالا برد. اگر دوره جمع آوری حسابهای دریافتی بسیار طولانی باشد، شرکت ممکن است با خطر نقدینگی و بازیابی پرداخت مواجه شود. بطور مشابه، شرکت ممکن است هزینه حمل و نقل موجودی خود را از دست دهد اگر که دوره تبدیل موجودی بیش از حد افزایش یابد. افزایش دوره بازپرداخت ممکن است باعث کاهش تنش پرداخت شود. بعلاوه، حفظ سطح بالای سرمایه در گردش منجر به هزینه فرصت می شود اگر که شرکت سرمایه های بسیار سودآور را رها کند. بنابراین، چندین مطالعه نشان دادند که چرخه تبدیل پول نقد کم (CCC) می تواند عملکرد عملیات را بهبود دهد. برای مثال، برخی نویسندگان نشان دادند که سیاست سخت نقدینگی می تواند ارزش و سودآوری شرکت را بالا برد. بعلاوه، “سونن” تایید کرد که CCC طولانی ممکن است دلیل اصلی ورشکستگی باشد.

Abstract

Previous studies have seldom explored issues regarding liquidity management; hence, we conduct a global empirical analysis of the relationship between the cash conversion cycle (CCC) and corporate performance by adopting enterprises from different countries as samples. We observe a negative relationship between the CCC and firm’s profitability and value, supporting that an aggressive working capital policy can enhance corporate performance; however, this effect reduces or reverses when firms exist at the lower CCC level. Results remain identical after considering endogenous problems, changes in macroeconomic environments, economic development status, financial crises, corporate governance, and financial constraints.

Keywords Global market,Cash conversion cycle,Liquidity management ,Corporate performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد