مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : چالش های مدیریت منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 495 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M206

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  چالش های مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

The Challenges of Human Resource Management

چکیده فارسی:

نقش مدیر منابع انسانی با تغییر در محیط رقابتی بازار در حال تکامل است و درک اینکه مدیریت منابع انسانی بایستی نقشی استراتژیک تر در موفقیت سازمان بازی کند. سازمانهایی که تأکیدشان بر جذب و حفظ استعدادها نمی باشد خودشان را در پیامدهای نگران کننده خواهند یافت ، هنگامی که رقبایشان ممکن است در کار استراتژیکی منابع انسانی شان بهتر از آنها عمل کنند . با افزایش در رقابت ، از لحاظ محلی و جهانی ، سازمانها برای موفقیت بایستی انعطاف پذیرتر، فعال تر ، قابل تغییر و مشتری مدار شوند. و در طی این تغییر در محیط ، حرفه منابع انسانی بایستی تکامل یابد تا شریکی استراتژیک ، حامی یا مبلغ کارمند ، مشاور تغییر در سازمان شود. به منظور موفقیت ، منابع انسانی بایستی حرفه ای شود که نقش هدایت کننده با درکی کامل از نقش بزرگ سازمان داشته باشد و قادر باشد بر تصمیمات و سیاست های اصلی اثر بگذارد . در کل ، تمرکز مدیر منابع انسانی امروز بر حفظ کارکنان استراتژیک و توسعه استعداد ها می باشد . حرفه ای های منابع انسانی ، مربی ، مشاور ، معلم و برنامه ریز خواهند شد تا اعضای سازمان و وفاداریشان را ترغیب کنند. همچنین مدیر منابع انسانی برای ارزش ها ، اصول اخلاقی ، عقاید و معنویت در سازمانها یشان تبلیغ خواهد کرد و می جنگد .

این مقاله تأکید خواهد کرد بر این که چگونه مدیر منابع انسانی با چالشهای متفاوت محیط کار مواجه خواهد شد و چگونه کارکنان را از طریق تسهیم دستاورد اطلاعات اجرایی از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل منابع انسانی شان برانگیخته می سازد .

تنوع محیط کار

بر طبق گفته های توماس ) ۱۹۹۲ ( ابعاد محیط کار شامل سن ، قوم ، اصل و نسب ، جنسیت ، توانایی ها / کیفیتهای فیزیکی ، نژاد ،گرایش جنسی ، پیشینه آموزشی ، جغرافیایی ، مکان ، در آمد ، وضعیت جنگی ، تجارب نظامی ، عقاید مذهبی ،وضعیت والدین ،تجارب کاری می باشد .البته به اینها محدود نمی شود .