مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چالش ­های اسلامی نسبت به منابع انسانی در سازمان­ های مدرن

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی ) 

کد محصول:M62

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چالش ­های اسلامی نسبت به منابع انسانی در سازمان­ های مدرن

عنوان انگلیسی:

Islamic challenges to HR in modern organizations

چکیده فارسی:

هدف- این پژوهش جهت پاسخگویی به سؤالات زیر طراحی شده که: آیا  آموزه­های اسلامی دیدگاه­هایی مرتبط با مسائل منابع انسانی ارائه می­دهند؟ آیا روش­های برخورد با مسائل منابع انسانی در اسلام با مفاهیم در حال تحول سازمانی سازگار است؟ آیا شیوه­های جاری منابع انسانی در کشورهایی با اکثریت مسلمان( CMM) شبیه نسخه­های اسلامی    می­باشد؟ هدف این مقاله پرداختن به این سؤالات و دیگر سؤالاتی مشابه در رابطه با دستورالعمل­های اولیه اسلامی    می­باشد.

طراحی/روش­شناسی/ رویکرد- این مقاله متون و معاهدات اسلامی را بررسی کرده، سپس دستورالعمل­های اسلامی را با آنچه در مسیحیت و یهود رایج است مقایسه می­کند.

یافته ­ها- تجویزهای اسلامی منافع کارفرمایان و کارمندان را مکمل یکدیگر می­داند. با کارگران به عنوان ایجادکنندگان ارزش در بازار و ضرورتاً نیروی اصلی رشد شکوفایی اقتصادی برخورد می­شود.

چنین بحث شده که استفاده از فلسفه احسان در محیط کار، چارچوبی مفید جهت حفاظت از نگرانی­های اجتماعی به­طور مثبت ارائه می­دهد.

کاربردهای علمی-مقاله حاضر روش­های متعددی را جهت پرداختن به مسائل HR در جوامع اسلامی به فعالان این حوزه و محققان ارائه می­دهد. این مقاله با مقایسه­ی بنیان­های HR غربی و اسلامی، نقاط حساس را شناسایی می­کند. اصالت/ارزش– این مقاله بینشی منحصر به فرد نسبت به ماهیت دستورالعمل و خط­مشی­های HR ارائه می­کند. در این مقاله، چنین بحث می­شود اگر تجویزهای اسلامی در رابطه با HR درونی شوند، می­تواند از نقض کرامت انسانی حفاظت کرده و تعادل خوبی را بین منافع اجتماعی و سازمانی تضمین کند.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، اسلام، فنون مدیریتی، کارمندان، اخلاقیات، کشورهای خلیج فارس

مقدمه:

از زمان انقلاب صنعتی، واقعیت اقتصادی به عاملی تبدیل شده است که خط مشی ها و راهکارهای منابع انسانی(HR) را شکل می دهد. کمیابی و یا فراوانی منابع ماهر در راستای طبیعت ساختار بازار و رقابت، ضرورت رقابت مؤثر در بازار را برجسته می سازد. مسئله بقا و رشد سازمانی به طور تنگاتنگ به مدیریت مؤثر HR، مرتبط شده است. در حقیقت، همبستگی خط-مشی های HR با وضعیت استراتژیک سازمانی تقویت شده است چرا که رقابت بازار در سطوح ملی و جهانی شدت یافته است. در حالی که این روند در جهان غرب آشکار است، گسترش سرمایه داری و ادغام های متعاقب کشورهای در حال توسعه در سیستم سرمایه داری جهانی، مفاهیم و راه کارهای سنتی سازمانی را در این کشورها به چالش کشیده است.

از میان ملل در حال توسعه، کشورهای اسلامی با وجود رعایت و حفظ تجویزها و هنجارهای مذهبی با چالش انطباق با راهکارهای مدیریت غربی روبه رو شده اند.

به ویژه، نمونه این چالش در راهکارهای HR مشهود است. در دنیای غرب، راهکارهای مدیریت علمی، اصولی را براساس برشمردن وظایف و قوانین، برای یک جو سازمانی که دارای مرزهای تعریف شده ی مشخص است،ترتیب    می دهد. تا همین اواخر، به طور کلی، کار از حوزه ی معنوی جدا شده بود. این مسئله در بیشتر کشورهای با اکثریت مسلمان (CMM) که با توجه به فرامین مذهبی؛ خط مشی های معنوی، اصولی برای رفتارسازمانی و شخصی محسوب می شوند، موجود نبوده است. از آنجایی که اغلب کشورهای CMM، سیستم سرمایه داری را انتخاب کرده اند، تعارضی بین واقعیت های اقتصادی و فرامین مذهبی انتظار می رود.

این مقاله جهت پرداختن به مسائل HR در بافت تجویزهای اسلامی معین شده و در قرآن و آموزه های حضرت محمد(ص) و فیلسوف های مسلمان ابتدایی طراحی شده است.

کاربردها و مفاهیم برای سازمان های مدرن مشخص شده و بر تضادهای اجتماعی تأکید شده است.

در حالی که تمرکز این مقاله بر اسلام است به دو دین دیگر مسیحیت و یهود نیز اشاره کرده است. دلیل این امر این است که این سه دین یک اصل مشترک را به اشتراک گذاشتند و شدت یافتن تعامل تجاری بین جوامع مربوطه شان در     دهه-های اخیر، تأکید بر تجویزهایشان را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. علاوه براین مقاله حاضر به بررسی این مسئله که آیا هنجارهای اسلامی منابع انسانی به سازمان های مدرن، مربوط است یا خیر می پردازد. مهم تر اینکه، این مقاله محققان و مجریان امر را به تفکر مجدد درباره ی ادراکات منابع انسانی موجودشان وادار می سازد و بینش هایی را که برای حفظ کرامت انسانی بدون درنظر گرفتن وابستگی های سازمان ها و جوامع ضروری است، ارائه می کند. این مقاله         راه کارهای منابع انسانی را در برخی از CMM ها بررسی می کند و آن ها را با توجه به تجویزهای اسلامی مورد مطالعه قرارمی دهد. این مقاله با توجه به مقدمه  و نتیجه گیری به ۳ بخش اصلی تقسیم شده که عبارتند از: محوریت کار در تفکر اسلامی،  مسائل منابع انسانی و چالش های HR

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد