مقاله ترجمه شده : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

دسته بندی:

قیمت: 320,000 ریال

تعداد نمایش: 384 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M711

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

عنوان انگلیسی:

The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry

چکیده فارسی:

پاسخگویی به مشتریان و بازارها نیاز اساسی برای همه صنایع، به ویژه صنعت مد است. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان یک لنز برای بررسی پیشینه های اصلی و چالش های چابکی زنجیره تامین در هر دو سطح استراتژیک و عملیاتی، این مسئله را مورد توجه قرار دهیم. بر اساس بررسی ادبیات موجود، ما استدلال می کنیم که دو عامل انعطاف پذیری سازمانی – انعطاف پذیری استراتژیک و انعطاف پذیری تولید –دو متغیر پیش بین مهم برای چابکی زنجیره تامین هستند علاوه بر این، چابکی زنجیره تامین، انعطاف پذیری استراتژیک و انعطاف پذیری تولید، همه عوامل مهم تاثیرگذار در عملکرد شرکت می باشند. چارچوب مفهومی برای این پژوهش از طریق مطالعه تجربی فعالیت های صنعتی انتخاب شده و مورد آزمون  قرار گرفت. داده ها متشکل  از نمونه ای از  ۱۴۱ تولید کننده پوشاک با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان می دهد که  انعطاف پذیری استراتژیک و انعطاف پذیری تولید به صورت  مثبت بر چابکی زنجیره تامین تاثیر می گذارد. با این حال، انعطاف پذیری استراتژیک اثر مستقیم و قابل توجهی در عملکرد شرکت دارد در حالی که انعطاف پذیری تولید اینگونه نیست  علاوه بر این، چابکی زنجیره تامین نقش مهمی در تعدیل  اثرات مختلف چابکی  استراتژیک و چابکی تولید بر عملکرد شرکت دارد یافته های این مطالعه به درک مدیریت زنجیره تامین، با تمرکز بر چابکی زنجیره تامین در صنعت تولید مد کمک می کند

پاسخ دهید