مقاله ترجمه شده چابکی استراتژیک، عدم قطعیت محیطی و عملکرد بین المللی: چشم انداز شرکت های هندی

مشخصات محصول
قیمت:65000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1120

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of World Business

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  چابکی استراتژیک ، عدم قطعیت محیطی و عملکرد بین المللی: چشم انداز شرکت های هندی

عنوان کامل انگلیسی:

Strategic agility, environmental uncertainties and international performance: The perspective of Indian firms

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که شرکت ها چگونه از بهره برداری و اکتشاف برای توسعه چابکی استراتژیک استفاده می کنند و همچنین به نحوه ی تأثیر چابکی استراتژیک بر عملکرد بین المللی شرکتها در بازارهای نوظهور می پردازد. با تجزیه و تحلیل داده های انحصاری شرکت های فعال در هند ، در می یابیم که اکتشاف و بهره برداری به این شرکت ها در توسعه چابکی استراتژیک کمک می کند. چابکی اکتشافی برای بهبود عملکرد بین المللی در محیط های رقابتی موثر است ، در حالی که چابکی بهره بردارانه عملکرد بین المللی را در محیط های پویا تقویت می کند. این مطالعه در بررسی نقش اکتشاف و بهره برداری به عنوان عوامل پیش بینی کننده چابکی استراتژیک و تأثیرات احتمالی آنها بر عملکرد بین المللی در محیط های غیر قطعی نقش دارد. این مطالعه دستورالعمل هایی برای مدیرانی که با عدم قطعیت محیطی در بازارهای بین المللی مواجهه می شوند  ارائه می کند.

کلید واژه ها: چابکی استراتژیک، اکتشاف، بهره برداری، رقابت پذیری محیطی، پویایی محیطی، عملکرد بین المللی، شرکت بازار نوظهور

Abstract

This paper focuses on how firms use exploitation and exploration to develop strategic agility, and how strategic agility impacts the international performance of firms from emerging markets. Analyzing proprietary data on firms operating in India, we find that exploration and exploitation help them develop strategic agility. Explorative agility is shown to improve international performance in competitive environments, while exploitative agility enhances it in dynamic ones. Our paper contributes in examining the role of exploration and exploitation as the antecedents of strategic agility, and their contingent effects on international performance in environmental uncertainties. The discussion provides guidance for managers coping with environmental uncertainties in the international markets.

Keywords: Strategic agility, Exploration, Exploitation, Environmental competitiveness, Environmental dynamism, International performance ,Emerging market firm

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد