مقاله انگلیس مدیریت ترجمه شده رویکردی عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت­ها(TOC)

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M54

عنوان فارسی:

مقاله انگلیس مدیریت ترجمه شده رویکردی عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت­ها(TOC)

عنوان انگلیسی:

A practical approach to achieving Agility-a theory of constraints perspective

چکیده فارسی:

این مقاله یک تحقیق اقدام پژوهی (AR) با هدف شناسایی گام های عملی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک تولید کننده چابک از طریق رویکرد ترکیبی تئوری محدودیتها (TOC) و دیدگاه منبع محور (RBV) در
شرکت­های کوچک و متوسط (SME) و در بخش کارخانجات تولیدی استرالیا است. امروزه،
تولید ناب به عنوان کاتالیزوری جهت ایجاد یک تولید کننده چابک شناخته شده است؛ اگرچه شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد تولید ناب فاقد پاسخگویی و تطابق­پذیری اثربخش با محیط بازار دائماً در حال تغییر است و تنها در محیط­های پایا به خوبی عمل می­کند.  نیاز به یک سیستم تولید انعطاف پذیرتر است که دربرگیرنده ویژگی های چابکی مورد نیاز برای رسیدن به یک مزیت رقابتی باشد. این تحقیق دربردارنده شواهدی تجربی است که نشان می­دهد دیدگاه TOC را می­توان به عنوان یک رویکرد عملی برای تبدیل شدن به یک تولید کننده چابک مورد استفاده قرار داد. این تحقیق رویکرد عملی برای شرکت های کوچک است تا بتوانند در عمل  به “چابکی” دست یابند.

کلمات کلیدی: چابکی، TOC، تولید، SME، اقدام­پژوهی

  1. ۱. مقدمه

امروزه فشارها در جهت ارائه یک الگوی جدید تولید، ناشی از نیروهای متغیر موجود در بازارهای جهانی است. استالک (۱۹۹۸) زمان پاسخ¬دهی را به عنوان تنها معیار مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی می-داند.  هوانگ و مک(۱۹۹۹) بحث کرده¬اند که محیط تولید همراه با تغییرات سریع است و این تغییرات در نهایت در محصولات و فرایندهای تولید منعکس شده است. این تغییرات سریع به تنهایی  برنامه¬ریزی استراتژیک را با توجه به تغییرپذیر بودن فرصت ها، تهدیدات و محدودیت¬هایی که در دنیای واقع رخ می-دهند، ناکارآمد کرده است(مردیت و فرانسیس، ۲۰۰۰).  براون و بسنت(۲۰۰۳) محیط تولیدی امروزه را به عنوان یک چشم¬انداز جدید رقابتی توصیف کرده¬اند که با سطوح مستمر و برجسته رقابت مشخص می-شود؛ که خود خواستار انعطاف¬پذیری، سرعت تحویل و نوآوری است. یکی از بزرگترین چالش¬های رو در روی کسب و کار امروزه در رقابت جهانی پویا این است که چگونه به مزیت رقابتی برسیم و آن را حفظ کنیم( تیس و همکاران، ۱۹۹۷). عصر تولید انبوه با تغییر ماهیت بازارها در حال به پایان آمدن است. گاگنون (۱۹۹۹) بیان کرده است که مدیریت استراتژیک از دیدگاه بازار محور به سمت دیدگاه منبع محور مبتنی بر رقابت رفته است. مصرف¬کنندگان به دنبال سفارشی سازی هستند که در تقابل با استانداردسازی است و  چنین کسب و کاری نیاز به دارای ظرفیت برای تولید محصولات سفارشی با هزینه و بهره وری تولید انبوه دارد.

تیس و همکاران. (۱۹۹۷) استدلال می¬کنند که برای کسب و حفظ مزیت رقابتی، شرکت¬ها می توانند از رویکرد قابلیت¬های پویا استفاده کنند. پویایی، به اشاره ظرفیت بازسازی قابلیت¬ها برای رسیدن به تطابق با محیط کسب و کار در حال تغییر است. قابلیت به عنوان نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در تطبیق مناسب، یکپارچه سازی  مهارت¬ها، منابع و قابلیت¬های عملکردی داخلی و خارجی سازمانی برای رسیدن به الزامات مورد نیاز محیط در حال تغییر تعریف شده است. توانایی انطباق با منابع داخلی کسب و کار و رفتارش در محیط بازار می¬تواند از طریق اصول چابکی حاصل گردد. با وجودی که تعریف چابکی و ویژگی های آن در ادبیات و تحقیقات گذشته آمده است، جزئیات پاسخ به این سئوال که چگونه می¬توان به یک تولیدکننده چابک تبدیل شد چندان بیان نشده است. فرض شده است که از طریق انطباق تئوری محدودیتها (TOC) به عنوان یک روش بهبود مستمر و دیدگاه منبع محور(RBV) به عنوان یک روش شناسایی نقاط قوت و ضعف، می¬توان به استراتژی چابک را دست یافت.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد