مقاله انگلیسی ترجمه شده تاثیر تغییرات زمانی در پیشگویی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 115 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H439

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تاثیر تغییرات زمانی در پیشگویی مقادیر متغیرهای مالی برای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه ۷

عنوان انگلیسی:

Time-varying predictive content of financial variables in forecasting GDP growth in the G-7 countries

چکیده فارسی:

پیش بینی رابطه ی بین بازارهای مالی و اقتصاد واقعی در طول زمان به صورت ناپایدار و گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه، مطالعات تجربی درباره مقادیر پیش بینی شده متغیرهای مالی برای رشد تولید ناخالص داخلی را با توجه به شرایط اقتصادی تغییر یافته در کشورهای G-7 در دهه ی اول قرن ۲۱ (۲۰۰۰s)،  دوباره مورد بررسی قرار می دهد. ما صریحا تاثیر تغییرات زمان در قدرت پیش بینی متغیرهای مالی برای رشد تولید ناخالص داخلی را شناسایی می کنیم. نتایج نشان می دهد که رفتار ظرفیت های پیش بینی شامل مقدار قابل توجهی از تاثیرات زمانی(تاثیر زمان بر رفار متغیرها) و پایداری زمان است که اغلب همزمان بین کشورهای G-7 متفاوت است.   مقادیر پیش بینی به وضوح با شرایط اقتصادی بحرانی مرتبط است.

کلمات کلیدی: تفاوت نرخ بهره، نرخ بهره کوتاه مدت، بازار سهام، پیش بینی، اقتصاد کلان

Abstract

The predictive association between financial markets and the real economy has proven unstable and transitory over time. This study reexamines empirical evidence regarding the predictive content of financial variables for GDP growth in light of the changed economic circumstances in the G-7 countries in the 2000s. We explicitly address time variations in the predictive power of financial variables for GDP growth. The results indicate that the behavior of the forecasting ability contains a considerable amount of temporal dominance and time persistence, which often vary contemporaneously among the G-7 countries. The forecasting content is clearly connected to unsettled economic conditions.

Keywords: Term spread,Short-term interest rates,Stock market, Forecasting, Macroeconomy