مقاله انگلیسی ترجمه شده :  قدر دانی عاملی برای پیش بینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ

دسته بندی: -

قیمت: 150,000 ریال

تعداد نمایش: 241 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R17

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  قدردانی عاملی برای پیشبینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ

عنوان انگلیسی:

Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets

چکیده فارسی:

مطالعه حاضر این حقیقت را که آیا قدردانی،  بهزیستی روانی را فراتر از حوزه و جنبه مدل پنج عاملی پیش بینی میکند یا خیر بررسی میکند.  شرکت کنندگان (N = 201)  مقیاس NEO PI-R   را که از۳۰  جنبه پنج عاملی بود، مقیاس GQ-6  ویژگی قدردانی، و مقیاس بهزیستی روانی را پر کردند.  قدردانی با استقلال همبستگی کمی داشت (R = 0.17)، و همبستگی متوسط تا بزرگی با تسلط محیطی، رشد شخصی، روابط مثبت، هدف در زندگی، و پذیرش خود (rs  در محدوده ۰٫۲۸ الی ۰٫۶۱ بود) داشت. پس از کنترل ۳۰ جنبه پنج عامل بزرگ، قدردانی مقدار قابل توجهی از واریانس منحصر به فرد را در بسیاری از جنبه های بهزیستی روانی(requivalent= 0.14 – ۰٫۲۵  ) توضیح داد. این نتیجه حاصل شد که قدردانی به صورت منحصر به فرد برای بهزیستی روانی مهم است،که فراتر از اثر پنج عامل بزرگ است.

پاسخ دهید