مقاله ترجمه شده :  نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی

دسته بندی: -

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 410 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R48

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی (ولی نه مستقل) در نمونه ای از افراد مسن بزرگسال

عنوان انگلیسی:

Symptoms of Borderline Personality Disorder Predict Interpersonal (but not Independent) Stressful Life Events in a Community Sample of Older Adults

چکیده فارسی:

افرادی که اختلال شخصیت مرزی (BPD) دارند، اغلب رویدادهای استرس زای زندگی را با فراوانی بیشتری نسبت به افراد دیگر تجربه می کنند. مشخص نیست که چه رویدادهایی در این اثر مشارکت دارند، و تعیین نشده است که آیا برخی از ویژگی های BPD برای این تاثیر مهمتر از سایر ویژگی ها می باشد یا نه. این مسئله به دلیل ماهیت ناهمگون این سازه ی تشخیصی اهمیت می یابد. این مسائل در نمونه جامعه بزرگ و معرف جامعه ای از مردان و زنان بین ۵۵ تا ۶۴ سال بررسی شد. ده راهنمای اختلالات ذهنی تشخیصی و آماری، با استفاده از مرور ساختاریافته برای DSM-IV شخصیت ارزیابی شدند. رویدادهای زندگی نیز در سه ارزیابی متوالی در شش ماه (تعداد: ۱۲۹۴)، ۱۲ ماه (تعداد: ۱۰۷۰) و ۱۸ ماه (تعداد ۸۳۷) بررسی شدند. رویدادهای استرس زای زندگی با استفاده از پرسشنامه ی خود بیانگر شناسایی شدند. فهرست پرسشنامه ی تجربیات تهدید زا عبارتست از: مجموعه ای از رویدادهای زندگی با تهدید زمینه ای بلند مدت از بروگا، ببینتون، تنانت و هاری (۱۹۸۵) و نیز مصاحبه ی تلفنی نیز متعاقب آن انجام گرفت. فقط آسیب شخصیت مرزی با افزایش در فراوانی رویدادهای زندگی استرس زای بین فردی رابطه داشت. سه نشانه ی مشخص BPD تا حد زیادی این ارتباط را تبیین می کردند: روابط بین فری ناپایدار، تکانشگری و احساس خلاء. نشانه های اختلال شخصیت جنون و اجتنابی با تعداد کاهش یافته ی رویدادهای استرس زای زندگی رابطه داشتند، رویدادهایی که خارج از کنترل فرد می باشد (برای مثال بیماری حاد، آسیب، مرگ یکی از عزیزان). هیچ یک از اختلالات شخصیتی افزایش در تعداد رویدادهای مالی استرس زا را پیش بینی نکردند (برای مثال بحران مالی مهم). این یافته ها نشان دهنده ی این است که همانطور که زندگی افراد سپری می شود، ویزگی های خاصی BPD نیز عوامل ریسک مهمی برای رویدادهای بین فردی موفق زندگی می باشند.

کلید واژه ها: اختلال شخصیت مرزی، آسیب شناسی شخصی، رویدادهای استرس زای زندگی، عوامل استرس زای بین فردی، بزرگسالی

زمینه پژوهش

وجود روانشناسی شامل اختلال شخصیت (PD) و افسردگی می تواند بر تعداد رویدادهای استرس زای زندگی(SLEs) تاثیر بگذارد که فرد آنها را تجربه می کند و نیز بر شیوه ای که این عوامل استرس زا بر فرد تاثیر می گذارند، نیز تاثیر دارد. پژوهش درباره ی تولید استرس و افسردگی نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی خاصی نقش مهمی در تولید این رویدادها دارند. افرادی که میتلا به اختلال افسردگی می باشند (SLEs) بیشتری را نسبت به افرادی بدون این اختلال تجربه می کنند و این رویدادها به رفتار فرد بستگی دارند. PD ریسک مهم دیگری می باشد و با تجربه ی فزاینده ی SLE ارتباط دارد.

SLE به دو نوع اصلی تقسیم بندی می شوند: رویدادهای مستقل و وابسته. SLE مستقل بیرونی از کنترل فرد قرار دارد همانند بیماری و یا مرگ عزیزان. برای مثال اخراج شدن از شغل رویدادی است که به رفتار خود فرد بستگی دارد. رویدادهای بین فردی با تعارض مرتبط می باشند (برای مثال جدایی از همسر و یا بحث و دعوا با دوستان یا خانواده) و نشان هنده ی نوع خاصی از رویدادهای وابسته می باشد و احتمال دارد تحت تاثیر شخصیت فرد باشند.

پژوهش های قبلی درباره ی تولید استرس و PD نشان داده اند که ریسک برای تعداد فزاینده ی رویدادهای منفی احتمالا SLE های مستقل را شامل شده و به ویژه رویدادهای بین فردی را در برمی گیرد. PD با مشکلاتی در شیوه ی تعامل افراد با محیط مرتبطند و نیز شیوه ای که افراد خودشان و افراد پیرامون شان را در نظر می گیرند. PD مرزی به صورت عامل ریسک خاصی برای عوامل استرس زا پدیدار شده و با تجربیان بیشتر استرس زاهای بین فردی و اختلال در عملکرد به دنبال آن عوامل استرس زا مرتبط می باشد.

در حالیکه رابطه ی بین آسیب شناسی شخصیت و SLE در بین جوانان بررسی شده است، اما درباره ی این رابطه در سالهای میانسالی زندگی چیز زیادی نمی دانیم. رویدادهای بین فردی منفی معمولا وقتی افراد بزرگسال می شوند، کمتر معمول می باشند و گونه های مختلف آسیب شناسی شخصیت در گروههای میانسال کمتر رایج است. بنابراین به نظر می رسد که PD با افزایش در SLE مرتبط نباشد. گرچه شواهد اولیه ی آزمایشگاه ما، نقطه ی مقابل و متضادی را نشان می دهد. ویزگی های BPD با تجربه ی فزاینده ی SLE در بین بزرگسالان مرتبط می باشد حتی وقتی که خلق و خوی افسردگی کنترل شود. تحلیل هایی که ما در مقاله ی اولی گزارش کردیم، به بررسی این نکته نمی پردازد که رویدادهای مرتبط با نشانه های  BPD مستقل یا وابسته می باشند و ما نیز در نظر نمی گیریم که آیا رویدادها بین فردی یا مالی می باشند. بحرانهای مالی به صورت خاص در این نمونه مرتبط می باشند زیرا پروژه ی پژوهشی ما در سال ۲۰۰۷ و در ابتدای “رکود بزرگ” آغاز شد، زمانی که بسیاری از افراد از ضررهای مالی زیان دیدند. گرچه استرس زاهای بین فردی همانند طلاق، معمولا دربین بزرگسالان کمتر رایج می باشد اما آنها ممکن است در بین افرادی که نشانه های BPD و سایر آسیب های شخصیتی را دارند، بیشتر وجود داشته باشند. ممکن است که نقش آسیب شناسی شخصیت در تجربه ی استرس در زندگی به رویدادهای کمتر کنترل پذیر دیگر منتقل شود.