مقاله ترجمه شده مدیریت پویایی های پروژه های گروهی در آموزش عالی

مشخصات محصول
قیمت:45000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1173

نام ناشر (پایگاه داده): hrpub

نام مجله:   Universal Journal of Educational Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مدیریت پویایی های پروژه های گروهی در آموزش عالی: بهترین رویکردهای پیشنهاد شده بر اساس تحقیقات تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

Managing the Dynamics of Group Projects in Higher Education: Best Practices Suggested by Empirical Research

چکیده فارسی:

کارفرمایان از اهمیت کار گروهی آگاه هستند و هنگام استخدام و ترفیع کارکنان به این مهارت ها توجه می کنند. برای رفع این نیاز ، دانشگاه ها پروژه های گروهی را با هدف پرورش فارغ التحصیلان قابل استخدام و دارای تجربه همکاری در تیم ها ، در برنامه های درسی خود قرار می دهند. مطالعات زیادی در مورد ارزش و اهمیت جنبه های فردی کار گروهی مانند اندازه تیم ، روش های انتخاب و روش های جلوگیری از تنبلی اجتماعی وجود دارد. با این حال ، هنگام طراحی پروژه های گروهی ، اساتید در طیف وسیعی از عناصر پروژه، تصمیمات زیادی می گیرند. فقط چند مطالعه قدیمی ، تحقیقات متنوع درباره پروژه های گروهی را به صورت یک مجموعه جامع و عملی گرد آورده اند. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات تجربی که رویکردهای بهینه در مدیریت فعالیت های گروهی را در کلاس های آموزش عالی حضوری برجسته می کنند، می باشد. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل بیش از ۴۶ مطالعه تجربی ،  از رویکرد نیمه سیستماتیک استفاده کرده است. رویکرد مرور ادبی نیمه سیستماتیک اجازه می دهد تا خلاصه ای از مفاهیم و الگوها در طیف گسترده ای از انواع مطالعه ، طرح های تحقیق و جامعه آماری دانشجویان ارائه شود. نتایج این مطالعه شامل ده مفهوم است که به بررسی تصمیمات مهم دانشکده هنگام طراحی و اجرای پروژه های گروهی می پردازد. به طور خاص این مطالعه یک رویکرد ترکیبی منحصر به فرد را برای گردآوری آگاهانه تیم ها کشف کرد ، نیاز به کوچک نگه داشتن تیم ها را نشان داد ، به اهمیت آموزش اولیه و مداوم تیم اشاره کرد ، نیاز به منشور(آیین نامه) تیمی را نشان داد ، نیاز به سطح بالای مشارکت استاد در طول پروژه را مشخص کرد ، مزایای ارزیابی تکوینی و تراکمی دانشجویان از یکدیگر را تایید کرد، مزایای آموزش ارزیاب را نشان داد ، و به مزایای استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای کمک به فرایندهای تیمی اشاره کرد.

کلمات کلیدی پروژه های گروهی ، پروژه های تیمی ، تنبلی اجتماعی ، ارزیابی از یکدیگر ، منشورهای تیمی

Abstract

Employers know the importance of teamwork and seek these skills when hiring and promoting staff. To address this need, universities include group projects in their curricula with the goal of developing employable graduates with experience collaborating in teams. Many studies exist on the value and importance of individual aspects of group work such as team size, selection methods and ways to prevent social loafing. However, when designing group projects, professors make a host of decisions across a wide range of project components. Only a few aging studies bring together the varied research on group projects into a comprehensive and practical whole. The goal of this study is to analyze results of empirical research studies highlighting the best practices on managing group activities in face-to-face higher education classrooms. This study used a semi-systematic approach to analyze over 46 peer reviewed empirical studies. A semi-systematic literature review approach allowed for the summarization of themes and patterns across a wide range of study types, research designs and student populations. The results of this synthesis involve ten themes which address the central decisions faculty face when designing and implementing group projects. Specifically this study uncovered a unique hybrid approach to purposely assemble teams, demonstrated the need to keep teams small, pointed out the importance of early and ongoing team training, showed the need for a team charter, determined the value a high level of professor engagement throughout the project, confirmed the benefit of formative and summative peer assessments, established the usefulness of conducting rater training, and pointed out the advantages for using electronic tools to aid team processes.

Keywords: Group Projects, Team Projects, Social Loafing, Peer Assessments, Team Charters

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد