مقاله انگلیسی ترجمه شده پردازش تصاویر کامپبوتری

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:       ۱۰  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:CM24

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده پردازش تصاویر کامپبوتری

 

عنوان انگلیسی:

Computer image processing

 

چکیده فارسی:

تعداد بیت ها در هر پیکسل روی صفحه نمایش، عمق بیت صفحه نمایش را تعیین می کند.عمق بیت صفحه نمایش، به تعیین وضوح رنگ صفحه نمایش می پردازد، که نشان می دهد صفحه نمایش چه رنگ های متمایزی را می تواند ایجاد کند.

صفحه نمایش اکثر کامپیوتر ها از ۸- ۱۹یا ۲۴ بیت در پیکسل صفحه نمایش استفاده می کند. بسته به سیستم تان، می توانید عمق بیت صفحه نمایش را که می خواهید مورد استفاده قرار دهید، انتخاب کنید. به طور کلی، نوع صفحه نمایش ۲۴ بیتی، معمولا نتایج بهتری را نشان می دهد. اگر شما نیاز به استفاده از صفحه نمایش باعمق بیت پایین تری دارید، معمولا نوع ۱۶ بیتی آن رایج تر از نوع  ۸ بیتی می باشد. به هر حال به یاد داشته باشید که صفحه نمایش ۱۶ بیتی دارای محدودیت های خاصی مانند موارد زیر می باشد:

– تصویر ممکن است دارای درجه بندی رنگ بهتری از آنچه که صفحه نمایش ۱۶ بیتی نشان می دهد، داشته باشد. اگر یک رنگ موجود نباشد، فایل نرم افزاری (MATLAB) از نزدیک ترین رنگ موجود استفاده می کند.

– تنها ۳۲ سایه رنگ خاکستری موجود می باشد. اگر در ابتدا از تصاویر در مقیاس خاکستری استفاده می کنید، با استفاده از حالت صفحه نمایش ۸ بیتی نتیجه بهتری در نمایش صفحه می گیرید که در حدود ۲۵۶ سایه رنگ خاکستری نشان می دهد.

برای تعیین عمق بیت صفحه نمایش سیستم تان، این دستور را در فایل های برنامه مطلب وارد کنید.

 

عدد صحیح فایل های برنامه مطلب، تعداد بیت ها را در هر پیکسل از صفحه مشخص می کند.

۸ بیت –  صفحه نمایش ۸ بیتی از ۲۵۶ رنگ حمایت می کند. صفحه نمایش ۸ بیتی می تواند هر رنگی را که در صفحه نمایش ۲۴ بیتی وجود دارد ایجاد کند، اما تنها ۲۵۶ رنگ متمایز می تواند در یک زمان آشکار گردد. ( ۲۵۶ بیت از رنگ خاکستری موجود می باشد، اما اگر تمام ۲۵۶ بیت رنگ خاکستری مورد استفاده قرار گیرد، تمام منافذ رنگ های موجود پر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد