مقاله ترجمه شده چگونه پرتفولیو پروژه اصلی دولت بریتانیا را اندازه گیری و مدیریت کنیم؟

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1177

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Measuring Business Excellence

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چگونه پرتفولیو پروژه(سبد پروژه) اصلی دولت بریتانیا را اندازه گیری و مدیریت کنیم؟

عنوان کامل انگلیسی:

How to measure and manage the UK Government’s major project portfolio

چکیده فارسی:

هدف– با در نظر گرفتن استفاده دولت از داده های پروژه به عنوان نمونه  ، هدف این مقاله شبیه سازی تغییر در نحوه استفاده از داده های عملکردی برای بهبود عملکرد است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد– این مقاله از نظریه سیستم ها برای بازبینی روش تجزیه و تحلیل پرتفولیو پروژه های اصلی دولت استفاده می کند.

یافته ها- در این مقاله نتیجه می گیریم که حضور گسترده در فرآیند تحلیل می بایست بر اساس بهبود چشم انداز و یادگیری از بازبینی ها باشد. این مقاله نشان می دهد گزارش به تنهایی ارزش چندانی ندارد.

محدودیت های پژوهشی/ کاربرد– با استفاده از یک رویکرد سیستمی، این مطالعه سوالاتی در مورد روش های مورد استفاده بمنظور مدیریت تحلیل داده و بهبود سیستم مطرح می کند. تفکر سیستم ها ابزاری مفید برای در نظر گرفتن کاربردهایی مانند عملکرد پرتفولیو پروژه دولتی است اما رویکردهای زیاد دیگری نیز قابل استفاده هستند.

کاربردهای عملی– در این مقاله پیشنهادات خاصی درباره نقش ها و مسئولیت های افراد و تیم ها در سطوح مختلف در سیستم، ارائه می شود. نقش ها و مسئولیت ها به همراه پیشنهاداتی درباره مداخله در  و افزایش این مسئولیت ها و نقش ها توصیف می شوند.

ابتکار/ ارزش– از تعدادی از رویکردهای سیستمی همراه با این دیدگاه استفاده می کنیم که چرا ما خلق چارچوبی برای تجزیه و تحلیل رویکردهایی به منظور بهبود عملکرد را اندازه گیری می کنیم. کاربرد عملکردی، چشم اندازهای معینی در مورد نحوه استفاده از این رویکردها در زندگی واقعی را ارائه می کند.

واژگان کلیدی: بخش دولتی، یادگیری، سیستم ها، سیستم های مدیریت عملکردی.

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to stimulate changes to the way performance data is used to improve performance taking the government’s use of project data as an example.

Design/methodology/approach: This paper uses systems theory to review the way the government’s major projects portfolio should be analysed.

Findings: This paper concludes that broader engagement in the analytics process should be considered as a way of improving insights and learning from reviews. The paper suggests that report alone has limited value.

Research limitations/implications: By taking a systems approach, this study raises questions about the methods used to manage data analysis and system improvements. Systems thinking is a useful tool to consider applications such as the performance of the government’s project portfolio, but there are many other approaches that can be applied.

Practical implications: This study makes very specific recommendations around the roles and responsibilities of people and teams at different levels in the system. Roles and activities are described together with recommendations about interfering in and overreaching these roles and activities.

Originality/value: This paper synthesises a number of systems approaches together with a view of why “we measure” to create a framework for analysing approaches to performance improvement. The practical application provided here gives insights into how these approaches can be used in real-life contexts.

Keywords: Public sector, Learning, Systems, Performance management systems

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد