مقاله ترجمه شده تأثیر سبک شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزش های فرهنگی در پذیرش محصولات بیمه اسلامی در بین مصرف کنندگان آمریکایی

مشخصات محصول
قیمت:28000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M949

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Bank Marketing

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر سبک شناختی ، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزش های فرهنگی در پذیرش محصولات بیمه اسلامی در بین مصرف کنندگان آمریکایی

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of cognitive style, consumer demographics and cultural values on the acceptance of Islamic insurance products among American consumers

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی میزان پذیرش محصولات بیمه اسلامی (تکافل) توسط مصرف کنندگان در یک کشور با اکثریت غیر مسلمان می باشد، که تحت تأثیر دانش مصرف کننده در مورد منشاء اسلامی آن است. علاوه بر این ، این مطالعه میزان تأثیر گذاری ویژگی های مختلف روانشناختی و جمعیت شناختی مصرف کنندگان بر قصد خرید را مشخص می کند.

طرح / روش شناسی / رویکرد – پرسشنامه ای در بین نمونه ی ۳۹۰ نفری از پاسخ دهندگان در کشور توزیع شد که به نیمی از آنها گفته شد که این محصول بیمه ای اسلامی است و به نیمی دیگر گفته نشد. پرسشنامه بین دو گروه یکسان بود و تنها تفاوت آن در افشاء منشاء اسلامی محصول بود. داده های اضافی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده ، سبک شناختی و تجربه قبلی استفاده از محصولات بیمه ای از پاسخ دهندگان جمع آوری شد. از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای تعیین قصد خرید مشتریان استفاده شد.

یافته ها – در هنگام ارائه محصول به عنوان یک محصول اسلامی ، قصد خرید برای خرید تکافل (نوعی از بیمه اسلامی)  کمتر بود. علاوه بر این ، مشخص شد که سبک شناختی مصرف کننده ، جهت گیری سیاسی ، هزینه سالیانه بیمه و دیدگاه های اسلام بر قصد خرید تکافل تأثیر می گذارد.

اصالت / ارزش – این مقاله برای اولین بار به بررسی میزان پذیرش یک محصول بیمه اسلامی در یک کشور با اکثریت غیرمسلمان (ایالات متحده) و بررسی تأثیرات منشاء مذهبی یک محصول بر قصد خرید مصرف کنندگان آمریکایی،  می پردازد.

کلمات کلیدی: بازاریابی ، بیمه

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to explore the extent by which consumer acceptance of an Islamic insurance product (Takaful) in a non-Muslim majority country would be affected by consumer knowledge about its Islamic origins. Furthermore, this study identifies the degree to which various psychological traits and demographics of the consumers influence purchase intentions.

Design/methodology/approach – A questionnaire was distributed to a national sample of 390 respondents, half of whom were told that this insurance product is Islamic and the other half were not. The questionnaire was identical between the two groups and the only difference was the disclosure of the product’s Islamic origins. Additional measures related to consumer demographics, cognitive style and prior experience with insurance products were obtained from the respondents. Regression analysis was used to determine the drivers of consumers’ purchase intentions.

Findings – Purchase intentions for Takaful were found to be lower when the product was presented to subjects as Islamic. In addition, it was established that a consumer’s cognitive style, political orientation, yearly insurance expenditure and views of Islam influence purchase intentions for Takaful.

Originality/value – This paper is the first to explore the degree of acceptance of an Islamic insurance product in a non-Muslim majority country (USA) and to investigate the effects of a product’s religion of origin on the purchase intentions of American consumers.

Keywords: Marketing, Insurance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد