مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی هند

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی  ۱۹ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M117

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی هند

عنوان انگلیسی:

E-Governance Adoption In Government Organization Of India

چکیده فارسی:

هند، ابرقدرت رو به رشد اقتصادی، با سرعت رعد و برق نسبت به پذیرش و اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک اقدام کرده است. دولت غرب بنگال (واحد فدرال هند) دولت الکترونیک را در اداره بازنشستگی، به عنوان مثال: سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، برای برای ارائه سریع تر و کارآمد خدمات دولتی پیاده سازی کرده است. موفقیت سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی به عوامل بسیاری وابسته است و یکی از آن¬ها پذیرش موفق توسط کارمندان است که به طور تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش از مدل پذیرش فناوری و اعتماد برای ساخت مدل مفهومی بهره برده است.اطلاعات پژوهش از ۶۰ کارمند مشغول به کار بر روی سیستم جمع آوری و و مدل با تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. یافته¬ها نشان می¬دهد که عوامل موثری که در مدل مفهومی پژوهش آورده شده تایید شده¬اند. این مطالعه همچنین نشان می¬دهد که سیستم وظایف خطا آزاد را به صورت کامل انجام نمی¬دهد که دولت غرب بنگال باید به بررسی این امر بپردازد. این اولین بار است که پذیرش دولت الکترونیک از سوی کارکنان در اداره بازنشستگی هند صورت گرفته است

واژگان کلیدی پذیرش دولت الکترونیک، تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری ، اعتماد، سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری و گروه بیمه

مقدمه

اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری و گروه بیمه دولت غرب بنگال هند در سال ۱۹۸۳ تاسیس شد. این اداره زیر نظر و کنترل بخش مالی دولت غرب بنگال است. این مدیریت در ابتدا تنها برای رسیدگی کردن به موارد بازنشستگی¬های شهرداری بود. پس از آن و با گذشت زمان، موارد بازنشستگی معلمان ابتدایی و موسسات آموزشی غیر دولتی، نیروهای قدرتمند (دولت محلی) و کارکنان شهرداری، کارکنان هیئت مدیره Khadi، شورای عالی آموزش و پرورش متوسطه، هیئت مدیره کنترل آلودگی غرب بنگال ، کمیسیون خدمات دانشگاه، هیئت مدیره رفاه اجتماعی و غیره تحت نظارت این اداره درآمدند. این اداره توسط یک رئیس و تعدادی کارمند که تعداد آن ها در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۱۵ نفر بود، اداره می¬شود.

ابتکارات دولت الکترونیک در این اداره در سال ۱۹۹۰ با کامپیوتری کردن عملیات و اتوماسیون¬های آن آغاز شد. اداره برای اولین سفارش پرداخت حقوق بازنشستگی به صورت رایانه ای را  در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. پروژه کامپیوتری کردن برنامه¬های اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه¬گذاری و گروه بیمه در سال ۱۹۹۴ آغاز شد و  اجرای این امر به مرکز ملی انفورماتیک سپرده شد. با پیشرفت تکنولوژی، مرکز ملی انفورماتیک، سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی را اجرا کرد. تمامی مراحل کار از محاسبه حقوق بازنشستگی، پردازش، تولید و گزارش با کمک سیستم مدیریت تولید، انجام می¬شود. همانطور که در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ ملاحظه شد، ۶۰ نفر از کارکنان بر روی سیستم کار می کنند و بیش از۳/. میلیون سفارشات حقوق بازنشستگی با موفقیت پردازش و تولید شده است.

ابتکارات دولت الکترونیک در این اداره و موسسات در این زمینه به صورت تکنولوژیکی بالغ شده است اما پذیرش این ابتکارات دولت الکترونیک (سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی) توسط تسریع کنندگان (موظفان/ کارکنان) در نظر گرفته نشده است. در پژوهش حاضر در تلاش است تا عوامل موثر بر پذیرش و اتخاذ سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، که سیستم کاربردی دولت- دولت در اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری و گروه بیمه غرب دولت بنگال( واحد فدرال هند) توسط کارکنان تابع را به صورت تجربی مطالعه کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد