مقاله انگلیسی ترجمه شده پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M491

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

عنوان انگلیسی:

Consumer response to corporate irresponsible behavior: Moral emotions and virtues

چکیده فارسی:

یک چارچوب تئوریک بی همتا، برای توصیف رفتارهای کلامی و دفاعی مصرف کنندگان در برابر عدم اعتبار شرکتها، توسعه داده شده و مورد آزمون قرار گرفته است. این مطالعه از طریق بررسی های زمینه ای در مورد مصرف کنندگان بزرگسال، به اثبات این مطلب می پردازد که چگونه رفتارهای منفی هیجانی اخلاقی مصرف کننده نسبت به اعمال فریبنده شرکتها، در اختلاط با سایر اخلاقیات و شعور مربوطه، واژه های کلامی منفی و رفتار دفاعی در برابر شرکت، برانگیخته می شوند. هیجانات اخلاقی منفی عبارت اند از تحقیر و اهانت، عصبانیت، انزجار و نفرت، در حالیکه پرهیزگاری های مربوطه در این زمینه نیز مواردی از قبیل قضاوت، منفعت، برابری و عدالت و یک مشارکت همگانی را در بر دارند. نتایج حاصل به فراهم آوردن ابزار لازم برای بهبود درک و مدیریت عکس العمل مصرف کننده به رفتارهای غیر معتبر شرکت، برای دانش پژوهان و مدیران می پردازند.

اغلب، مدیران اجرایی، مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) را به عنوان یک منبع فشار زودگذر در نظر می گیرند. اما از آنجایی که مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و جامعه گسترده تر، نقش مهمی در CSR بازی می کنند، برخی از رهبران آن را به عنوان یک فرصت خلاق برای تقویت کسب و کار خود در نظر می گیرند.

۱٫مقدمه

مطالعه حاضر، به بررسی پاسخ مصرف کننده به اعمال نامعتبر شرکت ها می پردازد و درصدد معرفی دو شکاف عمده در ادبیات موضوعی مربوط به این زمینه می باشد. یکی از این شکاف ها به بررسی کمبود تحقیق در زمینه چگونگی پاسخ مصرف کنندگان به رفتاری پرخطر شرکتها می پردازد. در چنین حالتی عکس العمل مصرف کنندگان می تواند به شکل صحبت های کلامی منفی، شکایت از شرکتها، تحریم شرکتها، اقدامات قانونی و سایر رفتارهای دفاعی که به ماموریت و حیات شرکت لطمه وارد می کنند، باشد. هرچند، تحقیقاتی که تا به حال انجام گرفته اند بیشتر در زمینه پاسخ مثبت مصرف کنندگان به رفتای مرتبط و مسئولیت پذیری شرکتها بوده اند و گاهی اوقات تحقیقات بیشتری در زمینه پاسخ های منفی مصرف کننده صورت گرفته است؛ اما باید در نظر داشت که چنین تحقیقاتی همواره به پاسخ های فردی مانند عدم تمایل به پرداخت برای محصول، رفتارها و یا رویکردهایی که با قصد و غرض خاصی همراه هستند، محدود شده اند. تحقیق اخیر، بررسی های خود را از عکس العملهای روانشناختی فردی، فراتر کرده و پاسخ های اجتماعی و میان فردی مصرف کنندگان را نسبت به رفتارهای نامعتبر شرکتها، در بر می گیرد. تلاش های اولیه جهت کشف منافع رابطه ای CSR در مطالعات دانشمندانی مانند Du Bhattacharaya&sen (2007)، Martin و دیگران (۲۰۰۹)، Smith, Pallazo&Bhattacharaya (2010) و بالاخره Stanalad, Lwin& Murphy (2011)، یافت می شود. دومین شکاف که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار می گیرد، نیاز به تحقیقات مبتنی بر تئوری به منظور خط مشی گذاری مفاهیم و ایجاد توصیه های مدیریتی در زمینه مربوطه، می باشد. به دنبال مطالعات Bhattacharaya, Kurschun&Sen (2009) که به بررسی فرآیند پاسخ مصرف کننده در زمینه CSR می پردازند، مطالعه حاضر به ایجاد فرضیاتی در زمینه مکانیزم های جدید پاسخ مصرف کننده به اعمال نادرست شرکتها و سپس آزمون این فرضیات می پردازد. این مکانیزم ها در واقع از تحقیقات پایه در روانشناسی مشتق شده اند و با تئوری های موجود در زمینه CSR تطابق کامل دارند.

  1. به روز کردن پدیده مورد بررسی جهت توصیف آن

به طور کلی دو سطح از پاسخ مصرف کننده مورد شناسایی قرار گرفته است و در اینجا آنها را به عنوان متغیرهای وابسته در نظر می گیریم. واژه های کلامی و دهان به دهان منفی، به معنای ترویج عبارات ناپسند، عدم توافق، بی احترامی و بی اعتباری می باشد که در مقابل رفتارهای نامعتبر شرکتها اتفاق می افتد. در واقع واژه های کلامی دهان به دهان منفی، یکی از اشکال به اشتراک گذاری هیجانات اجتماعی با دیگران و همچنین یکی از موضوعات تحقیقاتی بسیار مهم در روانشناسی اجتماعی، می باشند؛ اما هنوز به صورت سیستماتیک به عنوان پاسخ مصرف کننده به رفتار نامعتبر شرکت، مورد بررسی قرار نگرفته اند. مطالعه حاضر به بررسی ۳ نوع از واژه های کلامی دهان به دهان منفی، می پردازد که عبارت اند از: بیان موارد منفی، پیشنهاد علیه خرید از شرکت، اعتبارزداریی شرکت. در واقع هدف این واژه ها ، عموما نمایش عدم رضایت از طریق عصبانیت و تنبیه کردن یا آسیب رساندن به شرکت مربوطه، می باشد.

دومین سطح پاسخ های منفی مصرف کننده که مورد مطالعه قرار گرفته است، رفتارهای معترضانه می باشد. رفتارهای معترضانه در واقع اعمالی هستند که در برابر رفتارهای ناپسند شرکتها و با هدف متوقف کردن اعمال پر خطر مقصرانه آنها، صورت می پذیرند. تا به امروز بیشتر تحقیقاتی که در زمینه رفتارهای معترضانه صورت گرفته است، به تحریم شرکت ها محدود می شود. مطالعه اخیر، به بررسی آن دسته از رفتارهای معترضانه مصرف کنندگان که فراتر از تحریم شرکتها هستند، می پردازد. این رفتارها می توانند شامل مسدود کردن شرکت، اعتصاب کردن، انجام فعالیتهایی جهت جلوگیری از فروش محصولات شرکت، اقدامات قانونی علیه شرکت، شکایت کردن و نهایتا جنبش هایی علیه شرکتها، باشند. تا کنون هیچ مطالعه تجربی در زمینه تحقیقات بازاریابی CSR یافت نشده است که اذعان کند رفتارهای معترضانه در واقع نوعی از پاسخ مصرف کنندگان به اعمال نامعتبر شرکتهاست.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد