مقاله ترجمه شده وفاداری برند: ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس

دسته بندی:

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 183 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M986

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  وفاداری برند: ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس

عنوان کامل انگلیسی:

Brand fidelity: Scale development and validation

چکیده فارسی:

هدف از این پژوهش، ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس چند بعدی وفاداری برند است. این مقاله از طریق دو مطالعه جداگانه که شامل ۵۹۲ مصرف کننده آمریکایی است ، روند دقیق ایجاد مقیاس را گزارش می کند. مطالعه ۱ شامل تولید گویه های مقیاس ، اعتبار سنجی محتوایی و تلخیص مقیاس است ، در حالی که مطالعه ۲ شامل یک روش جمع آوری داده های دو مرحله ای شامل ارزیابی مقیاس وفاداری برند تلخیص شده در شبکه ای از روابط منطقی می باشد. نتایج نشان می دهد مقیاس وفاداری برند ۲۰ گویه ای دارای اعتبار سازه ای قوی به عنوان یک مقیاس انعکاسی مرتبه اول ، از مقیاس مشتق شده مرتبه دوم است. یافته‌ها حاکی از آن است که اگر مصرف کنندگان درگیر رفتارها / شناخت ها شوند (همانطور که در مقیاس وفاداری برند مشخص شده است) ، روابط بین مصرف کننده و برند به احتمال زیاد پایدار و قابل پیش بینی خواهد بود ، همچنین احتمالاً متحمل اثرات مخرب زمانی خواهند شد ، و مهمتر از همه ، احتمالاً یکنواخت خواهند ماند. برای شاغلان ، از نمره کلی وفاداری برند می توان برای ارزیابی عملکرد برند در طول زمان و برای اهداف معیار سنجی صنعت استفاده کرد. علاوه بر این ، ابعاد وفاداری برندِ اندازه گیری شده ،مسیر مشخصی را ارائه می دهد که براساس آن می توان اقدامات بازاریابی اصلاحی را اجرا کرد.

 واژه‌های کلیدی: وفاداری برند ، روابط مشتری و برند ، تعهد به برند ، وفاداری مشتری ، عشق به برند

Abstract

The goal of this research is to develop and validate a multi-dimensional scale measure of brand fidelity. This paper reports the rigorous process of scale development, through two separate studies involving 592 US consumers. Study 1 involves scale item generation, content validation and scale purification, while Study 2 involves a two-wave data collection method, evaluating the refined brand fidelity scale within a nomological network of relationships. The results demonstrate the 20-item brand fidelity scale to have strong construct validity as a firstorder reflective, second-order formative scale. The findings suggest that if consumers engage in the behaviours/ cognitions (as defined within the brand fidelity scale), then consumer/brand relationships are likely to be stable and predictable; are likely to endure the ravages of time; and, importantly, are likely to remain monogamous. For practitioners, the overall brand fidelity score can be used to track brand performance over time and for industry benchmarking purposes. Additionally, the measured brand fidelity dimensions provide specific direction upon which remedial marketing action can be implemented.

Keywords: Brand fidelity ,Consumer/brand relationships, Brand commitment ,Customer loyalty, Brand love