مقاله ترجمه شده ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

دسته بندی:

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 712 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  M783

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

عنوان انگلیسی:

Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment

چکیده فارسی:

درک انصاف  که ریشه در نظریه عدالت  دارد، به عنوان عنصر کلیدی برای تقویت اثربخشی برنامه های وفاداری  ارزیابی می شود. محققین با استفاده از یک نمونه متشکل از اعضای برنامه پاداش  کازینو، نقش های میانجی گری  دلبستگی به برند  و قصد وفاداری بین درک انصاف و نتایج وفاداری را بررسی می کنند. این مطالعه، سهم خرید مشتری  را به عنوان نتیجه ضروری فرآیند وفاداری معرفی می کند. نتایج نشان می دهند که انصاف مبتنی بر ارتباط  و مبتنی بر ارزش ، به طور قابل توجهی بر دلبستگی به برند و قصد وفاداری تاثیر می گذارد. علاوه بر آن، دلبستگی به برند دارای اثر قوی تری بر سهم خرید مشتری در مقایسه با قصد وفاداری است. این تحقیق، باعث ایجاد راهنما برای بازاریاب های مهمان نوازی جهت سازماندهی برنامه های وفاداری موثر و رقابتی می شود. نتایج، باعث ایجاد بینشی جدید در فرآیندهای وفاداری می شود و نوشته های وفاداری مهمان نوازی را با پیشنهاد دلبستگی به برند به عنوان شاخص اصلی برای نتایج وفاداری توسعه می دهد. یافته ها نشان می دهد که بازاریاب ها از طریق انصاف درک شده می توانند دلبستگی به  برند را ایجاد کرده و سهم خرید مشتری و در نتیجه سودآوری را افزایش دهند.

Abstract              

Grounded in the Theory of Justice, perception of fairness is evaluated as a key element to enhance the effectiveness of loyalty programs. Using a robust sample of casino reward program members, the research examines the mediating roles of brand attachment and loyalty intention between perceptions of fairness and loyalty outcomes. The study introduces share-of-wallet as a critical outcome of the loyalty process. The results indicate that communication-based and value-based fairness significantly influence brand attachment and loyalty intention. Moreover, brand attachment has a stronger impact on share-of-wallet than loyalty intention does. The research yields guidance for hospitality marketers to structure effective and competitive loyalty programs. The results add new insight into loyalty processes and extend the hospitality loyalty literature by suggesting brand attachment as a primary indicator for loyalty outcomes. The findings suggest that through perceived fairness, marketers can build brand attachment and increase share of wallet, thereby increasing profitability.

Keywords : Loyalty,Reward program,Perception of fairness,Brand attachment,Loyalty intention,Casino