مقاله ترجمه شده حسابداری : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

دسته بندی:

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 288 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h247

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

عنوان انگلیسی:

The stock market reaction to losing or gaining foreign private issuer status

چکیده فارسی:

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شرکت های مستقر خارجی را با اوراق بهاداری که در بازار ایالات متحده به عنوان یا صادرکنندگان خصوصی خارجی یا داخلی تجارت می کنند، شناسایی می کند و اجازه بخشودگی مالیاتی از قوانین اوراق بهادار داخلی ایالات متحده را برای شرکت های واجد شرایط به عنوان FPI ها می دهد. ما به مطالعه واکنش بازار سهام به شرکت های مستقر خارجی می پردازیم که به دلیلِ مسلما برون زاد شرایط FPI را ازدست می دهند یا بدست می آورند؛ این در حالیست که وضعیت لیست متقابل خود را حفظ می کنند. شرکت های خارجی پس از ازدست دادن وضعیت FPIباید از شرایط پرکردن مستمر صورت های صادرکنندگان داخلی ایالات متحده پیروی کنند؛ برای مثال پرکردن صورت های مالی هر سه ماه یکبار با استفاده از اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی ایالات متحده، افشاگری تجارت خودی و پیروی از شرایط حاکمیت شرکتی صادرکنندگان داخلی ایالات متحده. هنگامی که شرکت های خارجی بخشودگی مالیاتی خود را از دست می دهند و باید از شرایط نظارتی صادرکنندگان داخلی ایالت متحده پیروی کنند واکنش بازاری مثبت قابل توجهی را مستند می کنیم. علاوه برآن پی می بریم که بازار واکنش منفی به افزایش در شرایط صورت مالی دارد و به منظور تصویب کامل شرایط حاکمیت شرکتی ایالات متحده واکنش مثبتی دارد.

کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی؛ گزارشگری مالی ؛ صادر کننده خصوصی خارجی؛ واکنش بازار

۱٫معرفی

در سال ۱۹۷۹،کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا  (SEC) چارچوب تنظیمی فعلی خود را که شرکت های مقیم خارج را کنترل میکرد اتخاذ نمود. این چارچوب به شرکت های مقیم خارج اجازه میدهد که الزامات تنظیم  و افشاگری  را دنبال کنند که شدت کمتری از الزامات توزیع کننده ی داخلی آمریکا داشت ولی از الزامات کشور محل اقامتشان سخت تر بود.یک مقاله ی قابل توجه عواقب اقتصادی سیاهه مقابله  (و فرم ثبت دوباره)آمریکا و آغاز (متوقف ساختن) موافقت با الزامات توزیع کننده خصوصی خارجی را بررسی میکند.آنچه که به خوبی متوجه نمیشویم این است که آیا سرمایه گذاران درباره معافیت اعطا شده به توزیع کننده های خصوصی خارجی (FPIs) اهمیتی میدهند یا خیر.با استفاده از زمینه ای منحصر به فرد،شواهدی را فراهم میکنیم مبنی بر اینکه آیا  بازار سهام آمریکا ارزش معافیت افشا و تنظیم اعطا شده به FPI را دارد یا خیر.

برای مطالعه هزینه و سود دو سطح متفاوت قانون شرکت های مقیم خارج در آمریکا،متوجه شدیم که برخی شرکت های مقیم خارج وضعیت FPI را در طول زمان تغییر میدهند،اساسا به علت رویدادهایی که احتمالا غیر داوطلبانه اند و از نظر گئو   و سایرین (۲۰۱۶)خارج از کنترل مستقیم مدیر هستند. شرکت های مقیم خارج وضعیت FPI خود در SEC را از دست میدهند،آن ها فهرست بندی خود در آمریکا را ادامه میدهند اما در معرض الزمات تنظیمی مشابه و سخت تر توزیع کننده های داخلی آمریکا قرار میگیرند.از طرف دیگر،هنگامی که شرکت های مقیم خارج که در SEC پرونده دار داخلی آمریکا هستند موقعیت FPI را به دست می آورند،فهرست بندی آمریکا را ادامه میدهند اما به آن ها اجازه معافیت از برخی الزامات تنطیمی به خصوص داده میشود.نگاه به شرکت ای مقیم خارج که موقعیت FPI خود را در SEC از دست میدهند یا به دست می آورند به ما اجازه تفحص درباره برخی از –احتمالا سهوا-عواقب اقتصادی الزامات گزارش شده در دو ردیف را به ما میدهد.علاوه بر آن،میتوانیم برای چگونگی فهم تفاوت های به خصوص در الزامات توسط بازار مدارکی ارائه کنیم (برای مثال افشای اعلامیه های اقتصادی در مقابل اداره مشترک).شناخت عواقب به خصوص شرکت هایی که موقعیت FPI خود را از دست میدهند قانون گذاران را راجع به اینکه بازار کدام الزامات را در برابر هزینه بر سودمند میبیند،مطلع میکند.

موقعیت ما فرصتی را برای آزمایش فراهم میکند تا بفهمیم بازار سهام آمریکا چگونه معافیت های الزامات گزارش شده ی داخلی را ارزش گذاری میکند چرا که شرکت های نمونه ی ما به علت معاوضه ی سهام هایشان در آمریکا پیش و پس از تغییر موقعیت FPI یشان در سیاهه ی مقابله باقی می مانند.در نتیجه میتوانیم تاثیر تغییر به سیستم قانون گذاری متفاوت را همزمان با نگه داشتن کشور،اجرا و محافظات سهامداران به صورت مداوم تری مطالعه کنیم.هزینه ی این آزمایش نسبتا روشن این است که ما نمونه های بزرگتر را قربانی میکنیم.

اینکه آیا هنگام جابجایی یک شرکت از الزامات افشا و تنظیمی FPI به الزامات توزیع کننده ی داخلی آمریکا ارزش بازار سهام رو به افزایش خواهد بود یا خیر  مشخص نیست.از دست دادن موقعیت FPI منجر به لفزایش الزامات افشا و تنظیم میگردد.اگر شفافیت زیاد و مدیریت مشترک سخت تر توانایی مدیر یا سهامداران کنترل کننده را برای بیرون کشیدن پولشان محدود کند، سهامداران ممکن است الزامات رو به افزایش را به عنوان بالابرنده ی ارزش ببینند.(استالز،۱۹۹۹؛قهوه،۱۹۹۹،,۲۰۰۲کور و سایرین ،۲۰۰۶؛برگر و هان،۲۰۰۷).در مقابل،هزینه رو به افزایش موافقت با ستاندارهای بیشتر ممکن است ارزش شرکت را کاهش دهد(ژانگ،۲۰۰۷،لوز و سایرین،۲۰۰۸،لی،۲۰۱۴).کارگزاران قانون به طور مقاومت ناپذیری بر روی بهبود موقعیت FPI تمرکز میکنند تا از هزینه های اضافی موافقت با توزیع کننده های داخلی آمریکا جلوگیری کنند.(کان و ویورو،۲۰۱۳).از طرف دیگر،ممکن است معافیت ها به میزان کافی برای تلثیر بر ارزش شرکت قابل توجه نباشند.در اتخاذ سیستم متحد افشای توزیع کننده ی خارجی در ۱۹۷۹،SEC مشخص کرد که الزامات FPI برای محافظت از سرمایه گذاران آمریکا کافی است.فراست و کینی (۱۹۹۶) ارتباط مشابهی را بین درآمد و بازگشت سهام برای توزیع کننده های مقیم خارج (FPI) و توزیع کننده های داخلی آمریکا که با اندازه و صنعت تطبیق می یابد،پیدا کرده اند و پیشنهاد میکنند که سطوح پایین تر افشای توزیع کننده های خارجی ممکن است ،به طور متوسط، به فایده ی درآمد برای ارزش گذاری FPI زیان برساند.