مقاله ترجمه شده هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت

دسته بندی:

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 459 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H453

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهد از یونان

عنوان انگلیسی:

Board of directors, audit committee, and firm performance: Evidence from Greece

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازدکه آیا ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی و تشکیل آن با عملکرد شرکت ارتباط دارد یا خیر. نظریه نمایندگی نشان می دهد که عملکرد شرکت های تحت مدیریت بهتر، نسبت به شرکت هایی با مدیریت ضعیف ، بهتر است. با این حال، تئوری وابستگی منابع نشان می دهد که هیئت مدیره با مدیران داخلی بیشتر می تواند تخصص بیشتری در مورد چگونگی عملکرد بهتر شرکت داشته باشد، بنابراین به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند. با استفاده از نمونه ای از شرکت هایی که در سال های ۲۰۰۸-۲۰۱۲ در بورس اوراق بهادار آتن معامله شده اند، ما دریافتیم که شرکت های دارای هیئت مدیره بزرگتر ، عملکرد بهتری دارند ، اما شرکت هایی که دارای هیئت مدیره مستقل بیشتری هستند عملکرد ضعیفی تری دارند. ما همچنین دریافتیم که شرکت هایی با هیئت مدیره کوچکتر و شرکت هایی که دارای اعضای هیئت مدیره مستقل بیشتری هستند، احتمالا کمیته های حسابرسی را تشکیل می دهند، اما نتوانستیم ارتباطی بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت پیدا کنیم. علاوه بر این، ما بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد  آتی شرکت رابطه منفی پیدا نکردیم. این یافته ها نشان می دهد که هیئت مدیره شرکت های یونانی بیشتر نقش مشاوره ای دارند تا نظارتی. این یافته ها مفاهیمی را  به سیاستمداران، محققان، مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران، به طور کلی و به ویژه کسانی که در بازارهای نوظهور هستند، ارائه می دهد.

کلیدواژگان: ویژگی های هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، نظریه نمایندگی، نظریه وابستگی منابع، یونان

Abstract                                                                                               

This paper investigates whether the characteristics of boards of directors and audit committees and the formation of the latter are associated with firm performance. Agency theory suggests that well-governed firms perform relatively better than their poorly-governed counterparts. However, resource dependency theory suggests that a board with more insider directors could have more expertise on how to better operate the firm, thus contributing to better firm performance. Using a sample of firms publicly traded on the Athens Stock Exchange during 2008–۲۰۱۲, we find that those having large-sized boards performed better, but firms having more independent board members performed poorly. We also find that firms with small-sized boards and those with boards having more independent members are more likely to form audit committees, but we failed to find any association between audit committee characteristics and firm performance. In addition, we do not find a negative relation between board independence and future firm performance. These findings suggest that boards of Greek firms take more active role in advising than monitoring. These findings have implications for policymakers, researchers, corporate managers, and investors, in general, and particularly, those in emerging markets.

Keywords: Board characteristics,Audit committee,Firm performance,Corporate governance,Agency theory,Resource dependency theory,Greece