مقاله ترجمه شده کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت

دسته بندی:

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 521 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H423

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت: مطالعه موردی موسسات مالی FTSE

عنوان انگلیسی:

The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions

چکیده فارسی:

هدف: کیفیت گزارشگری مالی مؤسسات مالی برای عموم بسیار مهم است، چرا که پیامدهای منفی گزارش های مالی دستکاری شده  نه تنها بر سهامداران تاثیر می گذارد، بلکه اعتبار ناظران و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله ارزیابی ارتباط بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری است. جنبه های مختلف عامل جنسیتی معرفی شده است تا هر گونه تأثیر حضور زن در کیفیت صورت های مالی را برجسته نماید.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: نویسندگان نمونه ای از موسسات مالی لیست شده در FTSE-350 برای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را بررسی می کنند. بخش مالی مقررات متفاوت و خاص خود را دارد که انتظار می رود ساز و کارهای چارچوب گزارشگری مالی و حسابرسان بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. پایگاه داده بلومبرگ برای به دست آوردن اطلاعات حاکمیتی و مالی استفاده شد، همچنین گزارش های سالانه شرکت ها برای جمع آوری هزینه های حسابرسی و اطلاعات کمیته حسابرسی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از یک رگرسیون داده های پانلی استفاده شد. نویسندگان همچنین ناهمگونی غیر قابل مشاهده، علیت معکوس و درونزایی کنترل می کنند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که هیئت مدیره با اندازه بزرگتر و استقلال بیشتر، هزینه های حسابرسی بیشتری را برای افزایش ظرفیت نظارت و محافظت از گروه وسیعی از سهامداران پرداخت میکنند. نتایج همچنین نشان می دهد که زنان در هیئت مدیره احتمالا ریسک دستکاری صورت های مالی را کاهش می دهند، چرا که زنان صداقت، احتیاط و محافظه کاری بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج گزارش شده نشان می دهد که کمیته های حسابرسی که دارای اعضای مستقل بیشتری هستند مایل به انجام حسابرسی با کیفیت بالاتر به منظور افزایش کیفیت گزارشگری هستند.

اصالت / ارزش: با توجه به مداخلات اخیر دولت ها برای جلوگیری از تاثیر منفی موسسات مالی در اقتصاد، این مطالعه بینش های سیاست گذاران را در مورد روابط موجود بین هزینه های حسابرسی و ساختار حاکمیت نهادهای مالی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: کارایی کمیته حسابرسی، هزینه های حسابرسی، ساختار هیئت مدیره، تنوع جنسیتی هیئت مدیره، حسابرسان خارجی

Abstract:

Purpose: The quality of financial reporting for the financial institutions is vital for the public, as the negative consequences of manipulated financial statements will not only affect shareholders but also the regulators’ reputation and the society at large. The purpose of this paper is to assess the association between different corporate governance mechanisms and their impact on audit and reporting quality. The gender factor is introduced from a diverse boards’ perspective to highlight any impact of female presence on the quality of financial statements.

Design/methodology/approach: The authors examine a sample of financial institutions listed on the FTSE-350 index for the years 2011 to 2015. The financial sector has its own and different regulations, and financial reporting framework and auditors are expected to behave into more scrutiny. Bloomberg database is used to obtain governance and financial data, while firms’ annual reports are used to collect audit fees and audit committee information. A panel data regression is used to test hypotheses. The authors also control for unobservable heterogeneity, reverse causality and endogeneity.

Findings: The results suggest that boards with larger size and higher independence pay higher audit fees to enhance the monitoring capacity and protect the wider group of stakeholders. The results also show that women on boards are likely to reduce the risk of manipulated financial statements, as women are more inclined toward truthfulness, cautiousness and conservatism. In addition, the reported results show that audit committees with more independent members are more inclined toward obtaining higher quality audit to enhance firm’s reporting quality.

Originality/value: Given the recent governments’ intervention to avoid financial institutions’ negative impact on the economy, this study is relevant and provide policymakers insights into the existing relationships between audit fees and financial institutions’ governance structure.

Keywords: Audit committee effectiveness, Audit fees, Board structure, Board gender diversity, External auditors