مقاله ترجمه شده : رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M199

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن :مطالعه تجربی خریداران اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی

عنوان انگلیسی:

The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه به بررسی ارتباط ویژگی شخصیت مصرف کننده، شخصیت نام تجاری و وفاداری به نام تجاری می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – روش نمونه گیری برای جمع آوری داده های اولیه مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع از ۴۰۰ مصرف کننده بزرگسال که اسباب بازی و بازی های ویدئویی را در بازار شهر تایپه خرید نمودند بررسی شدند، که ۳۸۷ پرسشنامه موثر بودند  مورد مصاحبه قرار گرفتند و سرعت واکنش موثر ۹۶٫۷۵ درصد بوده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه پذیرفته شد.

یافته ها – یافته های اصلی عبارت بودند از: رابطه مثبت قابل توجهی را بین صفت شخصیتی برون گرایی و هیجان شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  رابطه مثبت قابل توجهی بین صفت و هیجان سازگاری شخصیت برند، صداقت و شایستگی شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  شایستگی و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی دارد.  شایستگی، آرامش و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل؛ دارد.  سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی؛ دارد. سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل دارد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم – محدودیت در انتخاب کشور و مارک های و محدودیت از محدودیت پوشش نمونه در حال حاضر است. این مقاله بررسی در مورد مصرف کنندگان با ویژگی های شخصیتی مختلف، آگاهی های مختلف نسبت به شخصیت نام تجاری، است که می تواند در شرکت های اسباب بازی و صنایع بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار گیرد.  این مقاله نشان می دهد که شخصیت نام تجاری متمایز می تواند به وفاداری به نام تجاری بیشتر منجر شود. همچنین نشان می دهد که مطلوبیت و باز بودن صفات شخصیت تاثیر مثبت بر وفاداری به نام تجاری دارد.

پیامدهای عملی – تاکید مقاله بر ارزش شخصیت نام تجاری و بر اهمیت وفاداری به نام تجاری است که به شرکت سود می رساند.

کلمات کلیدی: شخصیت، هویت نام تجاری، وفاداری به نام تجاری

مقدمه :

امروزه با روند رو به کاهش جوانان و پیر شدن جمعیت، انتظار می رود سن مشتریانی که با عروسک ها بازی می کنند بین ۱۰۰-۰ تغییر کند. اسباب بازی های بسیار شیک برای جذب کارمندانی که بین ۴۰-۳۰ سال و یا حتی بیشتر از ۵۰ سال  سن دارند، طراحی شده است.به نظر می رسد اگر بزرگسالان، مشتریان هدف صنایع اسباب بازی نباشند این صنعت نمی تواند به بقا خود ادامه دهد. لذا این صنایع باید دریابند که بزرگسالان چه می خواهند سپس خواسته های درونی آنها را برآورده سازند. این شرایط به طور مشابه برای بازی های ویدئویی نیز صدق می کند. براساس توزیع جمعیت افرادی که در آمریکا از بازی های ویدئویی استفاده می کنند در سال ۲۰۰۶، سن گروه مصرف کنندگان بین ۱۸ تا ۴۹ سال بوده که بیش از ۴۴درصد از کل فروش این بازی را به خود اختصاص می داده. با این وجود ، اخیراً گروه های سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۴۹ سال نیز بطور فزاینده ای به این بازی ها رو آورده اند. صنایع اسباب بازی سازی و تولید بازی های ویدئویی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.بسیاری از اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی، برگرفته از فرمت کارتون ها و فیلم های انیمیشن هستند و ژاپن نماینده اصلی این صنعت است. ژاپن بخش وسیعی از تولیدات خود در این صنعت را به تایوان صادر می کند به طوری که در سال ۲۰۰۶ رتبه دوم در واردات اسباب بازی به تایوان را به خود اختصاص داد.

واضح است که هویت نام تجاری نقش کلیدی را در موفقیت آن ایفا می کند. هویت نام تجاری منجر به درک آن و ایجاد یک رابطه قوی میان مشتری و آن نام تجاری می شود.هویت نام تجاری باید طوری ساخته شود که برای طولانی مدت و بطور سازگار باقی بماند.علاوه بر این باید از دیگر نام های تجاری متمایز باشد و خواسته های مشتری را بر آورده سازد.

از این رو مشتریان اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی مانند مبلغان صوتی نام تجاری آنها هستند و به مبنای نظر تامین کنندگان برای ایجاد هویت نام تجاری تبدیل شده اند. با داشتن یک هویت ویژه برای نام تجاری مشتریان با صفات شخصی متفاوتی جذب آن می شوند و عملکرد آن بهبود خواهد یافت. علاوه بر این شرکت می تواند رابطه خوبی  را به واسطه نام تجاری خود با مشتریانش برقرار کند. از آنجایی که نام های تجاری هویت خاص خود را دارند ممکن است مشتریان با آنها مانند موجودات واقعی رفتار کنند. در این مورد مصرف کنندگان از نام های تجاری انتظار دارند که کلمات،نگرش ها رفتار یا افکار خاص خود را داشته باشند و ویژگی های شخصی مورد انتظار آنها را بر آورده سازند.

ممکن است که مصرف کنندگان به نام های تجاری و کالاهایی گرایش داشته باشند که با ویژگی های شخصی آنها انطباق دارد، از سوی دیگر هدف تمام فعالیت های بازاریابی این است که مصرف کنندگان هویت نام تجاری آنها را باور داشته و بشناسند، و بتوانند برای ایجاد وفاداری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری روابط میان مصرف کننده و نام تجاری را تقویت کنند.در طی سال های اخیر، هویت نام تجاری به طور گسترده ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها بر برخی محصولات و نام های تجاری خاص تأکید داشته اند از جمله کالاهای با دوام،کالاهای مصرفی،کالاهای لوکس و سرگرمی و از این قبیل . با این حال تنها برخی از نام های تجاری مربوط به اسباب بازی و بازی های ویدئویی به عنوان هدف تحقیقات بازاریابی درخوره هویت نام تجاری واقع شده اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد