مقاله ترجمه شده چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

دسته بندی:

قیمت: 38000 تومان

تعداد نمایش: 526 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M747

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  یک فرا تحلیل از تقابل فرهنگی در مورد اینکه چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

عنوان انگلیسی:

A cross-cultural meta-analysis of how leader emotional intelligence influences subordinate task performance and organizational citizenship behavior

چکیده

مدیران منابع انسانی باید بدانند کدام ویژگی های شخصیتی به کارایی رهبری در فرهنگ های مختلف برای هدف های آموزشی و گزینشی کمک می کنند. این فرا تحلیل نشان می دهد که هوش هیجانی رهبران، اعتبار افزایشی و ارزش نسبی را در پیش بینی عملکرد زیر دست ها و رفتار شهروندی سازمانی بعد از کنترل توانایی شناختی و مدل ۵ عامل شخصیتی تعیین می کند. ارتباط میان هوش هیجانی رهبران و عملکرد زیر دست ها در سیستم های اقتصادی مشترک، در میان زنان و در فرهنگ های اجتناب کننده از ریسک بالا مشهود تر است. ارتباط میان هوش هیجانی رهبران و رفتار شهروندی سازمانی زیر دست ها در فواصل قدرتی بیشتر، در سیستم های اقتصادی مشترک، در میان زنان و در فرهنگ های اجتناب کننده از ریسک بالا، بلند مدت و جلوگیری کننده، قدرت بیشتری دارد.

Abstract

Global human resource managers need to understand which personality characteristics contribute to leadership effectiveness in different cultures for both selection and training purposes. This meta-analysis demonstrates that leaders’ emotional intelligence (EI) demonstrates incremental validity and relative weight in predicting subordinates’ task performance and organizational citizenship behavior (OCB) after controlling for the Big Five and cognitive ability. The relationship between leaders’ EI and subordinates’ task performance is stronger in collectivistic, feminine, and high uncertainty avoidance cultures. The relationship between leaders’ EI and subordinates’ OCB is stronger in high power distance, collectivistic, feminine, high uncertainty avoidance, long-term oriented, and restraint cultures.

Keywords Cross-culture,Emotional intelligence,Organizational citizenship behavior,Meta-analysis,Leadership