مقاله ترجمه شده تاثیر دستیار هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه کارکنان

سال نشر: ۲۰۲۴

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1568

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Computers in Human Behavior

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۴ :  آیا هوش مصنوعی واقعا می تواند کمک کند؟ تاثیر شمشیر دو لبه دستیار هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Can AI really help? The double-edged sword effect of AI assistant on employees’ innovation behavior

چکیده فارسی:

به دلیل جایگزینی هوش مصنوعی (AI) با انسان در محل کار ، کار خلاقانه برای انسان اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. اگرچه هوش مصنوعی ممکن است رفتار نوآورانه کارکنان را بهبود بخشد، برخی شواهد حاکی از تأثیر منفی آن از طریق بهزیستی روانشناختی کارکنان است. برای بررسی این استدلال های متناقض، این مطالعه اثر متناقض هوش دستیار AI  را بر رفتار نوآورانه کارکنان بر اساس مدل تعاملی استرس بررسی کرده است. دو آزمایش مبتنی بر سناریو نشان می‌دهد که یک دستیار AI با هوش بالا ، از طریق خودکارآمدی خلاقانه، تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر رفتار نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی کارکنان دارد ، در حالی که وقتی آمادگی هوش مصنوعی سازمانی بالا باشد این تأثیر غیرمستقیم قوی‌تر است. با این حال، زمانی که آمادگی هوش مصنوعی سازمانی کم است، دستیار AI تأثیر غیرمستقیم منفی بر رفتار نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی کارکنان از طریق آگاهی STARA دارد. این یافته ها پیامدهای نظری و عملی مهمی برای مدیریت دارند.

کلمات کلیدی: هوش مصنوعی، خودکارآمدی خلاق، آگاهی STARA، آمادگی هوش مصنوعی سازمانی، رفتار نوآوری

Abstract

With artificial intelligence (AI) replacing humans at work, creative work is becoming increasingly important for humans. Although AI may improve employees’ innovation behavior, some evidence suggests a negative effect through employees’ psychological well-being. To address these contradictory arguments, this study investigated the double-edged sword effect of AI-assistant intelligence on employees’ innovation behavior based on the transactional model of stress. Two scenario-based experiments reveal that an AI assistant characterized as high intelligence has a positive indirect effect on employees’ AI-enabled innovation behavior via creative self-efficacy, while the indirect effect is stronger when organizational AI readiness is higher than when it is lower. However, the same AI assistance has a negative indirect effect on employees’ AI-enabled innovation behavior via STARA awareness when organizational AI readiness is low. These findings have pivotal implications for both management theory and practice.

Keywords: Artificial intelligence, Creative self-efficacy, STARA awareness, Organizational AI readiness, Innovation behavior

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد