مقاله ترجمه شده نقش هوش مصنوعی در تحول کسب و کارها: مطالعه موردی شرکت های داروسازی

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1290

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technology in Society

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  نقش هوش مصنوعی در تحول کسب و کارها: مطالعه موردی شرکت های داروسازی

عنوان کامل انگلیسی:

The role of artificial intelligence in business transformation: A case of pharmaceutical companies

چکیده فارسی:

هوش مصنوعی (AI) به عنوان ابزاری برای دستیابی به پیشرفت های موردنیاز در صنعت داروسازی مورد توجه محققان و متخصصان قرار گرفته است. با این حال، نقش هوش مصنوعی و روش های تحول شرکت ها به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف این مقاله شناسایی دقیق نحوه تأثیر هوش مصنوعی بر فرآیندهای کلیدی و حمایتی کسب و کار های شرکت‌های دارویی است. در این مقاله یک مطالعه مصاحبه ای کیفی از پنج شرکت بزرگ، پنج شرکت متوسط و پنج شرکت دارویی کوچک ارائه می دهیم. بر اساس مطالعات اندک موجود در مورد  نقش هوش مصنوعی در صنعت داروسازی، ما بررسی می کنیم که کدام فرآیندهای تجاری در این شرکت ها  تغییر می کنند و چگونه این کار انجام می شود. نتایج نشان داد که شرکت های داروسازی کوچک با بکارگیری هوش مصنوعی به طور چشمگیری تحقیق و توسعه، مدیریت ، آنالیز و گزارش دهی داده های کلیدی، و فرآیندهای منابع انسانی کسب و کار را متحول می کنند. شرکت های بزرگ داروسازی از هوش مصنوعی برای تغییر فرآیندهای تولید، فروش، بازاریابی و تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. به نوبه خود، شرکت های متوسط در میانه قرار دارند و بسته به تخصص خود به صورت جداگانه فرآیندهای کسب و کار خود را متحول می کنند.

واژه‌های کلیدی: هوش مصنوعی، صنعت داروسازی، فرآیندهای کسب‌وکار، تحول صنعت

Abstract

Artificial intelligence (AI) is of great interest to researchers and practitioners as a means of achieving the necessary progress in the pharmaceutical industry. However, the role of AI and ways of transforming companies are not well studied. The purpose of the paper is to identify exactly how AI affects the key and support business processes of pharmaceutical companies. We offer a qualitative interview study of five large, five medium, and five small pharmaceutical companies. Based on scarce literature on the role of AI in the pharmaceutical industry, we considered which business processes are subject to transform within it and how they do so. We determine that small pharma companies significantly change research and development, master data management, analysis and reporting, and human resource business processes under the influence of AI. Large pharma companies use AI to transform production, sales, marketing, and analysis business processes. In turn, medium-sized companies are in the middle and individually transform their business processes depending on their specialization.

Keywords: Artificial intelligence, Pharma industry, Business processes, Industry transformation

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد