مقاله ترجمه شده پیامدهای هوش مصنوعی بر اهداف حسابرسی صورت های مالی و راه های دستیابی به آنها

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H624

نام مجله:   Microprocessors and Microsystems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  پیامدهای هوش مصنوعی بر اهداف حسابرسی صورت های مالی و راه های دستیابی به آنها

عنوان کامل انگلیسی:

Implications of Artificial Intelligence on the Objectives of Auditing Financial Statements and Ways to Achieve Them

چکیده فارسی:

هوش مصنوعی (AI) ، به دلیل کاربردی که در حسابرسی صورت های مالی دارد ، تأثیرات چشمگیری بر اهداف حسابرسی و راه های تحقق آنها گذاشته است. در گذشته ، با وجود فن آوری های موجود در آن زمان در  حرفه حسابداری ، اهداف حسابرسی صورت های مالی، محدود به انطباق با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ، از طریق بازرسی حسابداری به عنوان تنها روش ، بود. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی ، اهداف حسابرسی صورت های مالی باید در جهت تایید قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری به جای انطباق گزارش های حسابداری با اصول اساسی استانداردهای گزارشگری ، باشد. هنگام تلاش برای دستیابی به این اهداف حسابرسی ، حسابرسان باید روش های تاییدی مستقل تری به غیر از محدود کردن خود در محدوده بازرسی حسابداری ، اتخاذ کنند. گزاره های حسابرسی باید از اهداف و تصمیمات حسابرسی حاصل شوند. شواهد حسابرسی باید از مسیرهای جامع تر و مستقل تری مانند نتیجه گیری تخصصی نشات بگیرند. با معرفی نتیجه گیری به عنوان نوع جدیدی از شواهد ، ما می توانیم با بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی ، یک مدل استنتاج قیاسیِ علمی و جامع ایجاد کنیم.

کلید واژه ها: هوش مصنوعی ، صورت های مالی ، نظریه های حسابرسی

Abstract

Artificial Intelligence (AI), thanks to its application in auditing financial statements, has exerted profound implications on audit objectives and ways to accomplish them. In the past, however, confined by then-available technologies in the profession, objectives of auditing financial statements were circumscribed within the conformity to the generally accepted accounting principles, via accounting inspection as the only approach. With the advent of AI technologies, objectives of auditing financial statements shall be positioned on the assurance of the reliability of accounting information rather than the conformity of accounting reports to the fundamental principles of reporting preparation standards. When striving for such audit objectives, auditors shall adopt more independent assurance methods other than restrict themselves within the scope of accounting inspection. Audit propositions shall be derived from the auditing purpose and objectives. Audit evidence shall come from more comprehensive and independent channels, such as expert conclusions. By introducing the conclusions as a new kind of evidence, we may take the advantage of AI technologies to build a deductive inference model that is scientific and comprehensive.

Keywords: Artificial intelligence, financial statements, audit theories

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد