مقاله ترجمه شده تأثیر هوش فرهنگی و کار عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان هتل های لوکس

مشخصات محصول
قیمت:65000تومان
دسته بندی:

 

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1273

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تأثیر هوش فرهنگی و کار عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان هتل های لوکس

عنوان کامل انگلیسی:

The impacts of cultural intelligence and emotional labor on the job satisfaction of luxury hotel employees

چکیده فارسی

در هتل‌های لوکس که هدف آنها جذب مشتریان چند ملیتی می باشد، وجود کارکنان خط مقدم خدمات برای ایجاد تجربیات منحصر به فرد و شخصی سازی شده برای مشتریان با ارزش و تیز بین ضروری هستند. انجام کار عاطفی و استفاده از هوش فرهنگی برای اطمینان از برخوردهای ویژه بین فرهنگی  مهم هستند، اما فشار بیشتری را بر روی کارکنان خط مقدم ایجاد می کند. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر طیف گسترده‌ای از کار عاطفی و هوش فرهنگی (CQ) بر رضایت شغلی کارکنان است. هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی انگیزشی، ناهنجاری عاطفی، و ابراز احساسات طبیعی درک شده بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، این مطالعه از نظرات مدیران ارشد هتل های لوکس برای بحث بیشتر در مورد نتایج نظرسنجی استفاده کرد. این رویکرد به محققان و متخصصان کمک کرد تا یافته‌های کلیدی مطالعه را که برای انعکاس درک مدیران از هوش فرهنگی، کار عاطفی و رضایت شغلی مورد استفاده قرار می گیرد، مفهوم سازی  کند. این مباحث نشان داد که به طور کلی چگونه این مسائل در رویکرد های منابع انسانی هتل های لوکس و به ویژه در طول بحران COVID-19 گنجانده شده اند.

واژه‌های کلیدی: هوش فرهنگی، کار عاطفی، مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی، تجربه های لاکچری، مدیریت خدمات

Abstract

Within luxury hotels targeting multinational segments, frontline service staff are essential to creating unique, personalized experiences for high-value, discerning clientele. Performing emotional labor and utilizing cultural intelligence are key to ensuring exceptional cross-cultural service encounters, but which also create additional pressures for frontline staff. This study aims to assess the impacts of a comprehensive range of emotional labor and cultural intelligence (CQ) on employees’ job satisfaction. Cognitive CQ, motivational CQ, emotive dissonance, and expression of naturally felt emotions were shown to influence job satisfaction. Moreover, the study engaged senior executives from luxury hotels to further discuss the survey results. This approach helped the researchers and practitioners to (re)contextualize the study’s key findings, which were used to reflect on managers’ understanding of cultural intelligence, emotional labor and job satisfaction. The discussions highlighted how these issues were incorporated in luxury hotels’ human resource practices in general and especially during the COVID-19 crisis.

Keywords: Cultural intelligence, Emotional labor, Human resource management, Job satisfaction, Luxury experiences, Service management

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد